Címlap Blog zoli Lelki erő - A lelki élet helye

2014.09.21 09:35:05
zoli


  Az emberi tudat nem tud saját magától elszakadni.
Bármit is alkot, abba belemásolja saját magát.
Ez leginkább a számítógépeinken és az őket vezérlő operációs rendszereinken látszik meg.

  Az üresség értéke  Amikor egy operációs rendszert telepítünk, az létre fog hozni olyan mappákat is, amikben nincsenek fájlok, nincsen bennük semmi. Lehet, hogy nem is lesz rájuk szükség de ha ezek telepítéskor nincsenek létrehozva, akkor később a hiányuk problémákhoz fog vezetni. Bizonyos később települő programok nem fognak tudni működni nélkülük. A fáljrendszer üres mappáinak absztrakt értékük, szó szerint helyiértékük van.

  A tudatunk archaikus módon épül fel.
Vannak benne bizonyos régiók, ha úgy tetszik mappák, ahová archaikus tartalmak, élmények kerülnek.
A tudatos értékrendünktől függetlenül vannak ilyen mappák, amiket én gyűjtőknek nevezek, a lelki és szellemi életünknek, fejlődésünknek is.

  Ez alapján épül fel az Integrációs ön/képzés is.
  Az oktatás négy fajtájából a teljes és integratív oktatást kell használnunk.
Mivel ez a mi kultúránkban sem nem teljes se nem integratív, nekünk kell létrehoznunk azt a modellt ami öntőformája lesz az ideális oktatásnak.
  Az oktatás négy elemének meg kell lennie a mi oktatásunkban is: lelki élet, filozófia, tudomány,
művészet. Ezek az elemek olyanok mint a dobozok, egyelőre nem az számít, hogy van-­e bennük valami, hanem az, hogy megvannak­-e.

  Lehet, hogy valaki nem veszi komolyan a lelki életet és nem is csinál neki helyet az életében még elvi szinten sem de az ember változik. Ha már egy kialakított értékrendbe később akarjuk bevezetni a lelki életet, mindent fel fog borítani. Sokan ezért félnek a lelki élettől mert azt látják, hogy az embereknek feleslegesen bonyolítja és felborítja az életét. Kiszorít rengeteg mindent. Ez azért van, mert nem hagytak neki helyet.

  Mit ad a lelki élet?

  Mik azok a területek, amiken a lelki élettel eleve lehet számolni, amit a lelki élet kezdettől fogva nyújtani tud?

  Etika: erkölcs, morál.
A lelki irányzatok évezredek óta képesek irányt mutatni az emberiségnek etikai értelemben is.
Úgy tartják, hogy a világ mögött univerzális értékrend húzodik, amit ha felismerünk akkor képesek leszünk úgy igazodni hozzá, hogy nem zavar meg az adott kor pillanatnyi, átmeneti értékrendje. Például a hinduizmus négy nagy etikai elv köré szerveződik: erőszakmentesség, lemondás, igazmondás és tisztaság. Ugyanakkor nem szentimentális.
Az ahinszá, vagyis az erőszakmentesség meghatározása rámutat az alkalmazásának a lényegére: a felesleges erőszaknélküliség elve. Tehát nem egy statikus szabályról van szó, miszerint az erősebb legyőzi a gyengébbet vagy valami homályos erkölcs miatt mindig engednem kell. Ez egy dinamikus szabály. Mindenki azt csinál amit akar, ha nem zavar (erőszak) vele másokat. 
Ez hasonlít a liberalizmusra, csak itt nem az van, hogy mindenki zavarhatja a másikat, hanem az, hogy senki sem.
  Kozmológia: értékrend, világkép. Hiedelmek hatása az életünkre.
Minden tett alapja a motíváció és minden motíváció alapja az identítás. Az alapján, hogy mit gondolunk magunkról fogunk bizonyos dolgokra vágyni és így is fogunk cselekedni. A nyugati kultúra értékrendje evulatív értékrend, nincs egy célja ami felé törekedik, hanem csak úgy megy valamerre. Ha nincs cél ami felé törekedünk akkor sosem tudhatjuk, hogy jó úton járunk-e vagy azt, hogy hol tartunk. Ez nem tesz jót sem az egyénnek sem a társadalomnak. Ráadásul az objektív, fejlődés központú fejlődés tud a legszubjektívabb és legdogmatikusabb lenni. Ha az emberek nem tudják, hogy mit akarnak, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy mások fogják irányítani az életüket. A céltalan, ideológiamentes értékrend más céljait és ideológiáit támogatja.
  Pszichológia. Kapcsolatunk saját magunkkal és másokkal.
A pszichológia a lélek tudománya. Ennek ellenére a legtöbb pszichológus nem tudja megmondani azt, hogy mi a lélek. Azzal szoktak védekezni, hogy ők inkább a tudatot értik alatta. De azt sem tudják meghatározni. Hasonlóképpen a tudomány definíciója körül is szoktak lenni problémák, ugyanis a pszichológia filozófia, nem pedig tudomány.
  Stresszoldás, relaxáció, meditáció.
Egyre több ember érdeklődik a relaxáció és a meditáció iránt úgy, hogy a lelki élet kevésbé vagy egyáltalán nem érdekli őket. Sok üzletember cserélte le a pszichológusát egy gurura inkább aki valóban meg tudta tanítani relaxálni. Az elmúlt százötven évben nyílvánvalóvá vált, hogy a pszichológia soha nem tudja felvenni a versenyt az évezredes buddhista, hindu vagy taoista módszerekkel.
  Történelem. A lelki irányzatok hatása a világtörténelemre.
A lelki irányzatok politikai célú felhasználása tágabb képet nyújt a történelemről.
Például Európában a katolicizmus szétvált az ortodox, jobb oldali kereszténységre és a heterodox, bal oldali humanizmusra. Ez szülte a jobb és a bal oldalt. A politika, jobb és bal oldalra való felosztása egy idejét múlt és túlhaladott, vallásos alapú hatalmi struktúra, ami nem váltotta be a hozzá fűzött reményeinket. Semmi köze a valódi valláshoz, humanizmushoz vagy politikához. Évszázadok alatt megkopott annyira, hogy jól lehessen látni a valódi arcát: ez egy hatalmi technika, aminek célja az emberek megosztása és egymás ellen fordítása.  

  Hogyan célszerű ismerkedni a lelki irányzatokkal?

  Minnél több hobbink, érdeklődési területünk esik egy kultúrába, annál nagyobb az esélye annak, hogy az adott kultúra vonzani fog minket a modern és ősi állapotában, valamint lelki-, szellemi- és társadalmi szinten is.
Így az innen számazó lelki irányzatok vonzani fognak minket és emészthetőek is lesznek, pusztán kultúrális szinten is megállják majd a helyüket. Ezért akkor sem lesz zavaró velük ismerkedni ha nem akarunk komolyan foglalkozni a lelki élettel.   A lelki élet helye | lelki erő
 

Válasz erre a bejegyzésre
Felhasználónév:

E-mail:

  Írja be a bal oldalt látható szöveget: