Címlap Blog zoli Lelki erő - Házi szentély

2015.07.01 14:36:48
zoli


  Az iskolában azt tanultuk, hogy a vallásos kultúrák között állandó ellentét volt.
De ez így nem teljesen igaz.
Ez inkább a különféle kultúrák és régiók hanyatló állapotára volt jellemző.
A történészek groteszk módon a nagy birodalmaknak a hanyatló időszakát mindig lelkesebben
tanulmányozták mint a fénykorát.
Ha elég régre visszamegyünk a történelemben akkor nem csak virágzó birodalmakat találunk de
ezek között meglepő hasonlóságokat is felfedezhetünk, amik nem az egymással való állandó
konfliktusok képét festik elénk.

  A lelki világ koncepciója  (http://krishna.com)


  Indiában van egy nagyon meseszerű elképzelés.
Az ősi tanítások azt állítják, hogy az átmenetei, anyagi világgal párhuzamosan létezik egy másik
örök, lelki világ. A Tehén ­paradicsomának (Gokula, ­szanszkrit) nevezik. Aki eléri a végső felszabadulást az ide tér vissza, az eredeti otthonba, ahonnan minden élőlény származik. Megérkezésekor tehénpásztorlányok (gopi, ­szanszkrit) és tehénpásztorfiúk (gopa, ­szanszkrit) fogják köszönteni körtánccal.
A kör közepén a Legfelsőbb Személy és örök társa -aki egyben a női kiterjedése is- fog állni. Ők az isteni pár, akik örök szerelmes kedvtelésüket végzik akkor, amikor ez a legszebb, még a házasság előtt de már eljegyezve.
Az isteni párnak több szintű kiterjedései vannak: Rádha­-Krisna, Laksmi­-Visnu, Párvati-­Siva.
Krisnának az egyik attribútuma a fuvola, ami egy ismétlődő elem.

  Ez az elképzelés igazán indiai. Sokszínű, megmozgatja az érzelmeket. Biztosak lehetünk benne, hogy más kultúrákban ilyen nincs. Vagy mégis?
A Tiszta Föld buddhizmusban a gyakorlók végső célja a Tehén­ paradicsoma (Gokuraku, ­bondzsi, szanszkrit keveréknyelv). Az irányzatrendszer egyik legtiszteltebb mantrája a híres "gaté gaté páragaté" kezdetű mantra. A gyakorlók körtáncban éneklik, a felszabadult lelkeket is így várják ebben a lelki világban. Itt is találunk egy isteni párt akiket körbetáncolnak, a formáik és az elnevezéseik néha itt is változnak: Avalokitésvara-Tára, Amithába-Tára.
Mondhatjuk, hogy mivel a buddhizmus is Indiából származik, megfertőződtek ezzel a táncos
dologgal.

  A régi Görögországban volt egy elképzelés egy másik világról, amit a Tehén ­paradicsomának
(Bokula) hívtak. Úgy tartották, hogy aki idejut azt tehénpásztorlányok (korae, ­görög) és tehénpásztorfiúk (kouroi, ­görög) fogják fogadni, valamint szent, fehér tehenek.
A kör közepén itt is az isteni párt találjuk, ők Rhoda-­Kouros, mindenki velük énekel chorus­ban.
Ebből a szóból származik a kör kifejezés is több nyelven: chorus, kyklos, cycle, circle.
A kör, a körtánc itt összekapcsolódik a labirintussal, amikor valamit körbe vagy végigjárnak.
Eljutnak a középpontig vagy éppen kiszabadulnak az útvesztőből.

  Ma már tudjuk, hogy a görögök sokat jártak Indiában, elképzelhető, hogy átvehettek különféle
kulturális elemeket. De a fent ismétlődő mintákat megtalálhatjuk a közel­-keleti vallásokban is.
Itt is van egy másik örök, világ a mennyország és van egyfajta menyasszonyi miszticizmus is
amihez szorosan kötődnek a körtáncok és a körénekek. Ez a zsidó és az iszlám vallásokban
visszaszorult és csak a misztikus irányzatokban maradt fenn de a kereszténység jobban megőrizte.
Igaz itt is üldözték a fenti elképzeléseket de a szimbolikus formáik fennmaradtak.

  A kereszténységben is van egy másik, örök világ a mennyország.
Itt is felbukkan a Kouros kifejezés.
Choruales = Choru (körtánc, fiatalság) + ales (furulya, fuvola). Ebből származik a katolikus
elképzelés a Choreagos: Isten, angyalok és szentek körtánca a paradicsomban.
Choreagoes (koreográfus, aki a szent táncot vezeti, ő a tánc ura, innen ered a híres angol kifejezés, valamint az azonos nevű táncegyüttes neve is: Lord of the Dance).
Ezeket a szókapcsolatokat már sokan feszegették. Ebből származik a katolikus Caroling hagyomány, a szakrális, furulyás/fuvolás, ének és tánc, házról­-házra járva. A protestánsok reformerek visszaépítették ezt a hagyományt, mára inkább a karácsonyhoz kötődik.
Innen ered a keresztény menyasszonyi miszticizmus is.
Mivel a középkorban a női princípium erősen démonizálva lett, ez Jézus és az egyedülálló vagy
szerzetesnők szimbólumává vált. Egyúttal ezt másolták a házas hívek is, ugyanúgy mint minden
más kultúrában. Úgy gondolták, hogy a nő és a férfi házassága lemodellezi a női-­férfi princípiumot minden szinten.

  Isten nevének koncepciója  A közel­-keletről is azt tanultuk, hogy az itt élő kultúrák mindig is állandó ellentétben voltak
egymással. Ami azért érdekes mert a nyelvészet egészen mást mond.
Van szanszkritul Istennek egy neve, úgy hangzik, hogy Yahu.
Érdekes, hogy ezt a kifejezést a zsidók is használták, innen ered a nevük is.
Yahu, Yahu­deva (Isten­ népe, szanszkrit). Yehu, Yehu­dim (Isten ­népe, héber).
Változatai: judaiosz (görög), iudeus (latin), jude (német), jew (angol), zsidov (orosz), zsidó
(magyar). Nem csak a zsidók kapták a nevüket Isten valamelyik nevéről, Krisna népe ugyanígy,
Krisna vagy Visnu egyik nevéről a Yahu­ról lett elnevezve: Yahu­deva, Yah­deva, Yádava.
A perzsák is használták ezt a nevet az Istenük megnevezésre de felbukkan Egyiptomban és
Görögországban is.
Miféle egymással vetélkedő, egymással egyet nem értő népek voltak ezek akik ugyanazon a
nyelven és ugyanúgy hívták az Istenüket?

  A vallásos kultúrák közötti hasonlóságot még tudnám folytatni a végtelenségig.
Most csak annyit akartam demonstrálni, hogy a lelki kultúra az ősi időkben átívelt vallásokon és birodalmakon különféle szövetségeket hozva létre.
Az egyik nagy központ volt a Védikus Birodalom, aminek a központja a mai India (Hasztinápura)
volt. Ehhez kapcsolódtak a heliopolita országok és a mediterráneum, aminek a mai Görögország
(Rhodosz) volt a központja.
Ezért látjuk azt, hogy a lelki irányzatok kezdetben ugyanannak a lelki ökoszisztémának a részei
voltak. Ez később az elitista uralkodók által keltett politikai viszályokkal és a birodalmak hanyatlásával esett szét.

  Ezért minden lelki hagyományban ugyanazt találjuk.
Bármennyire is próbálják erőltetni, hogy a vallások között mekkora ellentét van, ez a szál átível
rajtuk és csak annyi ellentmondás van közöttük, amennyit teljesen feleslegesen és mesterségesen keltenek közöttük.
Minden lelki irányzat vagy vallás közösségekbe, gyülekezetekbe tömörül. Építenek egy szent
házat ahol összegyűlnek. Ebben a házban találunk egy oltárt, amin Isten vagy az alapító
megvilágosodott ikonikus vagy szimbolikus formája áll vagy valami hozzá kötődő szimbólum.
A hívek ez előtt meditálnak, énekelnek, táncolnak és itt olvasnak fel az irányzat szent könyvéből is.
Az alapliturgia mindenhol ugyanaz.

  Ezek a lelki gyakorlatok segítik a lelki fejlődést.
Szellemi szinten is megvan az eredményük. Ma már tudományos bizonyítékok vannak rá, hogy a
meditáció rendkívül jó hatással van a tudatra és a fizikai szervezet működésére.

  A gyakorlók felajánlják a munkájuk gyümölcsét az oltári imádat keretében, akár fizikailag, akár
csak szimbolikusan. 
A folyamat végül mindenképpen szimbolikus, hiszen Isten nem veszi el fizikailag a felajánlást, az
továbbra is a miénk marad csak emlékeztetjük magunkat rá, hogy mi csak kezeljük ezeket a javakat.

  Ennek komoly pszichológiai hatása is van.
Rengeteg üzletember beszél arról, hogy ne gyűjts, birtokolj feleslegesen dolgokat. Amire nincs
igazán szükséged, oszd meg másokkal. Innen ered a felajánlás megosztása, a jótékonyság és az adományozás is.
Ezen a szinten már mindegy, hogy valaki gyakorló-­e, hiszen a folyamat ugyanaz lesz és akinek
adunk valamit azt se fogja érdekelni, hogy milyen világkép áll mögötte.
Egyszerűen visszajuttatjuk a társadalomnak a munkák eredményének a számunkra biztonságosan nélkülözhető részét, amit a társadalmi erőforrások segítségével hoztunk létre.

  Itt egy gyakori probléma szokott lenni, hogy valaki a felajánlás folyamatát túl általánosan, túl
szimbolikusan, túl filozofikusan érti meg. Ezért nem végezni fogja, hanem csak gondolkozik róla.
Az nem egészen a megfelelő eredményre fog vezetni.
Fontos, hogy valóban válasszuk ki a számunkra legszimpatikusabb kultúra, számunkra
legértékelhetőbb lelki gyakorlatait és próbáljuk is ki azokat akár lelki, akár szellemi, akár kulturális szinten.

  A házi szentély koncepciója

  Minden lelki irányzatban, vallásban máshogy néz ki egy házi szentély. Erre mindig az irányzatot alapító megvilágosodott és a tőle eredő tanítványi láncolat hagyománya tesz ajánlást.

  Hinduizmus  Középen, jobb oldalon Visnu (Isten hindu koncepciója) eredeti formájának, Krisna (Istenség Legfelsőbb Személyisége) a jelenkori megnyilvánulása, Csaitanya Maháprabhu látható. Középen, bal oldalon Balaráma (Szolgáló Istenség Legfelsőbb Személyisége) jelenkori megnyilvánulása, Nityánanda prabhu látható. Kicsit előrébb, két oldalon a lelki tanítómesterek foglalnak helyet. Legelöl, középen az Úr Siva látható.


  Az oltár bármilyen egyenes felület lehet.
  Lehet nem dedikált bútordarab is oltár, az éjjeliszekrénnyel kezdődően a könyvespolcig minden.
  Annyi megkötés van, hogy álljon ki a fal síkjából, tehát a fali beugrók nem alkalmasak erre a célra. Ha lehetséges tájoljuk inkább északra vagy keletre (ha szembe állunk az oltárral, akkor erre nézzünk) és kevésbé délre vagy nyugatra. Valamint ideális ha szembe van a bejárattal és olyan falnál van, amit nem szakít meg ajtó vagy ablak.
  Az oltáron lévő személyek lehetnek fényképek, festmények és lehetnek arcsá-vigraha (szobor) formák is. A közöttük lévő kapcsolatot és különbséget jelezhetjük szimmetriával és távolsággal, illetve szinteltolással (fenn, középen és hátul vannak az alapítók és lejjebb, oldalt és előrébb vannak a képviselőik).
  Az oltár közepén az irányzatot alapító megvilágosodott (Visnu-tattva, Siva-tattva, saktyávésa-avatára) helyezkedik el. Nem ritka, hogy az alapító nem egyedül, hanem párban jött egy örök társával vagy társaival.
  Nekünk bal oldalra kerül az utasítást (siksá) vagy avatást (diksá) adó lelki tanítómester, akivel közvetlenül kapcsolatban vagyunk, jobb oldalra pedig a vonaltartó lelki tanítómester (ácsárya).
  Mindenki más akinek fontos szerepe van az adott irányzatban az vagy logikai módon kapcsolódik az oltár elrendezésébe (tartozik valakihez) vagy az oltár szélére, elejére vagy szinteltolással lejjebb kerül.
  Az oltárt díszíthetjük háttérképpel, talapzattal, állatok figuráival, növényekkel.
  A templomok, oltárok elrendezését általában a Vásztu sásztra, konkrét esetben pedig az adott irányzat szabályozza.

  Taoizmus  (http://anekachina.com)

  Mivel a Taoizmus a Hinduizmus testvére, nagyjából minden eddigi információ itt is érvényes.
A taoista oltár is a végletekig egyszerűsíthető és variálható, mégis modulárisabb mint a hindu változat. Az oltár alapvetően a világhegyet vagy fát és annak különböző szintjeit jelképezi, így hajlamosabb a lépcsősödésre is. Hármas bontásban állnak az imádandó személyek, így a legegyszerűbb oltáron is hárman vannak.
  A legalapvetőbb egység a Sanxing (a Három-csillag). Ők három mennyei uralkodó, akiket égitestekkel és egyéb analógialáncokkal azonosítanak.
  Fuxing (Szerencse) bolygója a Jupiter.
Általában tudós ruhában, kezében tekerccsel ábrázolják.
A hinduizmusban a Jupitert Indrával azonosítják, aki mennyei lények ura.
  Luxing (Jólét) csillaga a Mizar, ami a nagy Medve csillagképben található. A Nagy Medve legfényesebb csillagaiból áll a Nagy Göncöl. A Mizar a szekér rúdjának három csillaga közül a középső.
Általában hivatalnok ruhában ábrázolják. A kínai jelképrendszerben a hivatalnok és a jólét összetartoznak, mivel hivatalnokként biztosítva voltak a tanulmányok, az előmenetel és a jövedelem.
A hinduizmusban Vaszisthával azonosítják, aki kilenc pradzsápati (ősnemző) és a szaptarsik (hét-bölcs) egyike.
  Shouxing (Hoszú-élet) csillaga a Kanopusz, ami a Hajógerinc csillagképben található. A Szíriusz után a második legfényesebb csillag az égbolton, Magyarországról nem látható.
A halhatatlanság barackjával ábrázolják vagy egy tökkel, amiben a halhatatlanság nektárja van.
A hinduizmusban Agastya néven ismerik, a szaptarsik (hét-bölcs) egyike, az orvoslás egyik nagy alakja.
  Az oltárt itt is díszítik háttérképekkel, valamint az imádati kellékek inkább helyet kapnak az oltáron mint a hinduizmusban, különös tekintettel a füstölőtartókra, illetve minden égő áldozat bemutatására szolgáló kellékre. Ez utóbbi annyira meghatározó, hogy sokszor az oltár alapja is füstölőedény.
  A templomok, oltárok elrendezését általában a Fengshui, konkrét esetben pedig az adott irányzat szabályozza.  lelki erő | Házi szentély | A szentély állatvilága
 

Válasz erre a bejegyzésre
Felhasználónév:

E-mail:

  Írja be a bal oldalt látható szöveget: