Címlap Blog zoli Lelki erő - Az összeesküvés elméletek

2016.06.14 08:35:41
zoli


  Az összeesküvés eredetileg egy történelmi fogalom ami arra utal, hogy egy esemény véletlennek tűnő elemei mögött tudatos és természetéből adódóan titkos, szűk körű szervezés áll. 
Összeesküvésekben igazán bővelkedik a történelem, úgy tűnik erősen hozzátartozik az ember természetéhez. Aki nem hiszi, csapjon fel egy történelem könyvet.

  Az összeesküvés elméletek típusai  Az összeesküvés elméletek négy természetes formája

  Amíg a véletlennek tűnő elemek mögötti szervezés feltételezett, addig összeesküvés elméletről beszélünk. Egy összeesküvést nagyon nehéz valós időben leleplezni, hiszen a természetéből adódóan rejtőzködni próbál. 
  Konteókkal tele van a világ, különösen most az internet korában, ha akartjuk ha nem lépten-nyomon konteókba botlunk.

  Ha az elmélet bizonyítása megbukik, akkor az elmélet is okafogyottá válik.
  Ugyanakkor az elmélet tovább élhet, hiszen nem lehet bizonyítani valaminek a nem létezését, így pusztán logikailag nem lehet megmondani, hogy az elmélet volt rossz vagy az összeesküvés volt nagyon jól megtervezett.
Ezt a problémát csak az oldja meg, ha az elméletet kifejezetten sikerül megcáfolni, bizonyítani, hogy az elmélet volt hibás.

  Ha az elméletet sikerül bizonyítani, akkor valójában összeesküvés gyakorlatról kell beszélnünk, hiszen az elképzelés nem elmélet többé.
  Erre a cikksorozat további részeiben bőven adok majd példákat.

  Ezek az elméletek és bizonyításuk általában centralizáltak és valamely hatalmi ághoz tartoznak. Kivételt képeznek ez alól a független történészek és az oknyomozó újságírók, akik egyénileg is le tudnak leplezni vagy éppen meg tudnak cáfolni összeesküvéseket.

  Ha csak ez a négy stáció létezne, a világ egy sokkal egyszerűbb és békésebb hely lenne, azonban vannak olyan összeesküvés mechanizmusok amik bonyolítják a helyzetet.

  Ál-összeesküvés elméletek

  Sokkal elterjedtebbek az ál-összeesküvés elméletek. 
Ezek olyan eseményeket próbálnak elrejteni, amiket az érintett felek minimum nem szeretnének neon reklámozni, szélsőséges esetben valós összeesküvésről próbálja meg elterelni a figyelmet. Valamint dezinformálni akarnak egy közösséget, hogy egy bizonyos értékrendet sajátítsanak el és a szerint cselekedjenek. Ide tartoznak az értékesítéssel kapcsolatos konteók is, amik kreálnak vagy felnagyítanak egy problémát, amit nem túl meglepő módon valami különleges és drága módon meg is tudnak oldani.
  Ez utóbbira egy jó példa, hogy az élelmiszergyártók a különféle mentes termékekkel eddig csak azokat érték el, akiknek szükségük volt rájuk, mert egy adott összetevőre érzékenyek voltak. Így egy valós de szűk piaci igényt szolgáltak ki. Szerették volna bővíteni a vásárló kört de nem volt nagyságrendekkel több élelmiszer összetevő érzékeny ember. Ezért kitalálták, hogy ezek az összetevők mindenkire nézve károsak mert felhalmozódnak. Az első tünet megjelenése már akut állapot, így a felhalmozódás időszaka is voltaképpen egy tünetmentes betegségnek tekinthető. Így sikerült elérni, hogy az USA-ban a népesség 11%-a vásárol gluténmentes élelmiszereket, miközben csak a népesség 1%-a glutén érzékeny. És természetesen a glutén önmagában, az arra nem érzékeny emberekre nézve nem veszélyes és felhalmozódni sem tud.

  Az ál-összeesküvés elméletek is centralizáltak és valamilyen hatalmi vagy üzleti ág teríti őket.

  Ajánlott cikk a témában - Index - Mentes = egészséges?

  Önjáró összeesküvés elméletek

  A legelterjedtebb összeesküvés elméleteket önhatalmúlag önjáró összeesküvés elméleteknek hívom.
Ezek olyan bizonyítatlan, nem széles körűen megcáfolt vagy ál-összeesküvés elméletek, amik önálló életre keltek.
  Az 1880-as években Otto von Bismarck úgy kezdte el egyesíteni a német területeket, hogy egy külső, elképzelt ellenséget kreált, ami el akarja pusztítani a születő német egységet. Ez egy idegen, láthatatlan hatalom, ami ellen csak egységes fellépéssel lehet harcolni. Bismarck halála után a mítosz tovább élt és fejlődött. Az emberek a sorozatos rossz döntésekért és sorscsapásokért az idegen összeesküvőket okolták. És az idegenek lassan arcot öltöttek, a zsidó emberek arcát. Az ekkor hatalomra kerülő Hitler pedig megértette ezt az igényt, a nép nyelvén beszélt és a végletekig korbácsolta a félelemet a zsidó összeesküvéstől.

  Az önjáró összeesküvés elméletek decentralizáltak, a tömegember alakítja akarva-akaratlanul.
Az tartja őket életben, hogy az emberek szeretnének belelátni olyan folyamatokba is, amikhez nem tudnak hozzáférni, ezért kutatás helyett inkább megpróbálják kitalálni az összefüggéseket. Illetve ezek az elméletek porlasztják vagy kihelyezik az egyéni felelősséget egy szűk csoportra, akik kollektíven válnak bűnössé más emberek helyett.
  Természetesen ezek az önjáró elméletek sok esetben értő fülekre találnak titkos szolgálatoknál, politikusoknál vagy épp üzleti érdekeltségeknél, akik ki tudják aknázni ezeket az igényeket a saját javukra.

  Ajánlott könyv a témában - Paul Johnson: A modern kor - XX. Század intézet

  Vámszedő összeesküvés elméletek

  Az önjáró konteókra sokan rámozdulnak, hiszen valós és pénzre váltható igény húzódik mögöttük, ezt hívom én vámszedő összeesküvés elméleteknek. 
  Ide tartoznak a profit orientált ál-jogvédők is, akik természetesen anélkül, hogy erre bárki felhatalmazta volna őket, felveszik a harcot a nép nevében, valamilyen képzelt ellenséggel szemben és erre közben komoly vállalkozást építenek.
  Szintén ebben a sorban állnak a tartalom vadász oldalak is, akik a nézettségért és a lájkokért bármit hajlandóak klaviatúrára vetni. 
Egy jól bejáratott konteó oldal sok pénzt tud hozni a hirdetéseken keresztül. Sajnos egyre többször fordul elő, hogy tematikus oldalakat külföldi országok titkosszolgálata finanszíroz,
  Minden ál-jogvédők prototípusa Vani Hari vagy ismertebb nevén Food Babe. A gonosz élelmiszer- és gyógyszerlobbi ellen küzd. Ez még önmagában nem lenne baj, hiszen van itt jogsérelem bőven, de ezt a lehető legdemagógabb módon csinálja. Minden ami természetes az egészséges, minden ami vegyület az egészségtelen. Egy vegyületnek minél baljósabb neve van annál jobb. Ehhez keres a Food Babe mögötti csapat olyan példákat, hogy a vegyület valamilyen formában mérgező is lehet, akkor minden formájában az. Képesek online petíciók segítségével nekimenni dollármilliárdos multikorporációknak és kivetetni velük a kritizált összetevőket a termékekből úgy, hogy akár ezt egy fia tanulmány alátámasztaná. Bár a multik tudják ezt, inkább megegyeznek peren kívül mert a közvélemény előtt csak veszíthetnek. Még ha be is bizonyítják az igazukat, mindenképpen úgy fog elsülni a dolog, hogy a gonosz multi nekiment ennek a kedves jogvédő lánynak.   

  A vámszedő összeesküvés elméletek szintén centralizáltak. Mindenhonnan de különösen a populáris önjáró elméletekből merítenek. 

  Ajánlott cikk a témában - Index - Vegyület = méreg = halál

  Az összeesküvés elméletek fejlődése Magyarországon

  A konteók egy idősek az emberiséggel és csak a magyar vonatkozásai is évszázadosak. Ez külön megér egy misét. Én most csak a rendszerváltás utáni időszakon merengek el egy kicsit.

  1990

  A kilencvenes években volt a konteók aranykora, az ország hirtelen kinyílt a világra, az emberek azt érezték, hogy mindent lehet de nem igazán tudtak mit kezdeni a lehetőséggel.
Egyrészt elkezdtek beömleni a külföldi elméletek, már akkor is zsé kategóriásnak számító magazinokban és könyv sorozatokban.
Másrészt a rendszerváltozás valójában nem hozott igazi változást, amiért valakit hibáztatni kellett. Mi nyilván nem lehettünk azok, tehát valaki másnak kellett lennie.     
Erre az időszakra erősen jellemző volt, hogy igazából azok találkoztak konteókkal akik keresték azt. A felhozatal parádés volt, vad és kaotikus.

  2000

  A kétezres években a konteók elkezdtek letisztulni -már amennyire ez lehetséges persze.
Megjelentek a téma hazai apostolai és nevet adtak a megnevezhetetlennek. Közülük talán a legnagyobb munkát Drábik János végezte. 
Ők már nem félcédulás idióták voltak a társadalom perifériájáról, hanem iskolázott, művelt emberek akik egy sikeres életpálya végén kezdték el a témát széles körben is ismertté tenni. Jellemző rájuk, hogy nagyon felkészültek, Sok esetben nagyon jól látják a problémát de már az alapoknál megfigyelhető, hogy nagyon bonyolult és összetett dolgok túlságosan le vannak egyszerűsítve. Míg a probléma végletekig kidolgozott addig a megoldás már elsikkad.
A másik jelentős változás az lett, hogy az internet elterjedésével már nem csak azok találkoztak az összeesküvés elméletekkel, akik keresték őket, hanem gyakorlatilag mindenki. A téma megtalálta az embereket.

  Dráik Jánosra egyfelől mindig jó szívvel gondolok, egy elképesztően felkészült, művelt és intelligens emberről van szó, engem ő vezetett be az összeesküvés elméletek világába, a könyvein keresztül. Másrészt viszont egy idő után nem tudtam nem észrevenni az elméletében lévő problémákat.
  A nacionalizmus minden idők legkidolgozatlanabb filozófiája. Nincs senki aki meg tudná mondani, hogy mitől nép egy nép. Régen erről teljesen máshogy gondolkoztak az emberek. Ezért igazából egy nép sem idősebb 300 évesnél, mert a mód ahogy tekintünk rájuk nem idősebb ennél. Drábik bátyó sokat építkezik a nemzeti identitásra de ős sem tudta megfogalmazni, hogy mi lenne a magyar nép olyansága.
  A vallás nyugaton a judeo-kereszténységet jelenti. Ez a másik nagy identifikációs erő, sok esetben össze is keveredik nacionalizmussal. A zsidó és a keresztény kultúra viszonya minden összeesküvés elméletek melegágya. Ebbe most nem fogok mélyebben belemenni csak annyit jeleznék, hogy a keresztény nacionalizmus meglehetősen ambivalens kapcsolatot ápol a történelemmel. Ahogy régen az embereknek teljesen más elképzelésük volt a népekről, úgy teljesen más elképzelésük volt a vallásról is. 
A legjelentősebb ellentmondás a nacionalizmus és a vallás között az, hogy Jézus zsidó volt. Ezzel a ténnyel már a kereszténység sem tudott sok mindent kezdeni, a keresztény nacionalizmus pedig végképp nem. Ezért kellett ezt az ellentmondást feloldani egy kereszténység előtti kereszténységgel és egy Jézus előtti Jézussal. Egy nem zsidó, hanem árja, szkíta, pártus stb. Jézussal. János bátyám sem ásott le ennek a mélyére amit nem tudok senkinek sem a szemére vetni, mivel itt igen kellemetlen dolgokat lehet találni.
  Drábik János helyesen felismerte, hogy a különféle háttértörekvések mögött nem egyetlen nép áll. Ugyanakkor a háttérhatalmak bemutatása nagyon sokszor áthallásokat mutat a zsidó néppel.
Ami már sokkal szembeötlőbb, hogy az egymással versengő hatalmakat klasszikusan posztszocialista módon mutatja be. Ahol a gonosz, liberális nyugati demokráciák állnak szemben a világot védelmező orosz államkapitalizmussal.
Ez a felállás egy sajátságos magyar helyzetből adódik.
A baloldal lenyúlta magának a liberális értékeket. Tehát aki liberális a balos, komcsi. Ezért okoz értetlenséget például az Index, ami jobb oldali de liberális.  
A jobboldal pedig lenyúlta magának a konzervatív értékeket: Tehát ami konzervatív (nacionalista, keresztény) az jobb oldali. Ha szigorúan nézzük akkor a Jobbik egy bal oldali konzervatív párt, klasszikus államszocialista vonalat követ.   
  Drábik János legkevésbé a megoldásra tud választ adni. Én a válság előtt és alatt leveleztem vele, az előadásai előtt és után pedig volt alkalmam beszélgetni is vele. Bájosan tájékozatlan gazdasági kérdésekben.
Nem tudott válaszolni arra, honnan érkezik a válság, nem is jelezte előre és arra sem tudott válaszolni, hogyan lehet védekezni ellene. Semmi gyakorlati elképzelése nem volt a vállalkozói, fogyasztói közösségekről, sem befektetésekről vagy a kamatmentes pénz alkalmazásáról. Meglepően keveset, szinte semmit sem írt vagy mondott a blockchain technológiáról és a kriptovalutákról, amik a legjelentősebb fejlesztések ezen a területen. Az ember azt gondolná, hogy ha valaki az egyik legjobb megoldást az automatikus kamatkapitalizmus ellen, a kamatmentes pénzben látja az a blockchain forradalom után állandóan erről fog beszélni.
  Drábik János könyveinek a színvonala ennek megfelelően sokat esett az utóbbi években. Eleinte a tartalmuk miatt olvastam őket, aztán a forrásanyaguk miatt, végül teljesen felhagytam velük, mert a források is egyre felszínesebbekké váltak. 

  2010

  A kétezer tízes években a hazai politikába is belopództak az összeesküvés elméletek. Bár mindkét politikai oldal merített belőlük inkább a jobboldali és vagy nacionalista oldal tette őket a magáévá.
  A politikusok magyarság ellenes bűne az volt ebben az esetben, hogy nem végeztek kutatásokat és felvilágosításokat a témában mint ahogy azt például a németek tették a különféle szektákkal, radikális politikai eszmékkel, gazdasági tudatlansággal szemben.
Csak és kizárólag a saját céljaikra használták őket.
A bal oldal főleg az ál-jogvédelmi összeesküvéseket tette magáévá. Ráugrottak bárkire akinek eltérő véleménye volt egy adott témában és homofóbot, nácit vagy nőgyűlölőt csináltak belőle.  
A jobb oldal pedig a dezinformációs és önjáró összeesküvés elméleteket nyúlta le. A jobb oldali és vagy nacionalista politikai erők mindig is ügyesebben kezelték a konteókat, mivel a konteóknak erős nacionalista, vallási és konzervatív kötődésük van.

  A cikk sorozatban még tovább merülök az összeesküvések csodálatos világában.

  Ajánlott cikkek

  Lelki erő - Az összeesküvés elméletek cikksorozat   lelki erő | Az összeesküvés elméletek
 

Válasz erre a bejegyzésre
Felhasználónév:

E-mail:

  Írja be a bal oldalt látható szöveget: