Címlap Blog Címke: pénzügyi elemzés


Címke: pénzügyi elemzés

2012.05.03 20:00:59
zoli


  Sokszor felmerül a kérdés, hogy az arany mitől olyan különleges?
Sokan azt gondolják, hogy eljárt felette az idő és nincs többé gazdasági létjogosultsága.
Bármit használhatunk a kibocsátott pénz fedezeteként, ahogy bármit használhatunk pénzként is.
E szerint az aranynak nincs valódi értéke, közmegegyezésen alapul mint minden más.
  Ez az elképzelés valójában a fiktív pénzről szól és az aranyat is fiktív módon kezeli, hiszen ennek az elképzelésnek ez az értékrendje, így hajlamos mindent ezen keresztül szemlélni.
  Ahhoz, hogy megértsük az arany gazdasági jelentőségét vissza kell mennünk az időben és meg kell néznünk az eredeti, ember léptékű gazdaság alapelveit.
Először bemutatom az eredeti gazdaság alapelveit több kultúrán keresztül, utána pedig azt, hogyan kapcsolódik ehhez az arany.(http://coffeecup.hu / Kedvenc háttérkép oldalaim: CoffeeCup)

  India (Bhárata) - i.e. 3000

  Az ősi kultúra Indiában fennmaradt irodalmi öröksége a szanszkrit nyelvű védikus irodalom. A különféle népek és a kultúra mozgásával sok védikus motívum és szanszkrit kifejezés terjedt el és alakult át.
  Az egyik ilyen nagy sikert aratott kifejezés a purusa, ami eredetileg a Legfelsőbb Személy különböző formáinak a gyűjtőneve. Rendkívül képlékeny kifejezés, többek között belőle származik a szintén szanszkrit pur vagy puri, vagyis város szó, ami elterjedt az egész világon. Átalakult formái: per (egyiptom, héber), pol, polis, polieus (görög), bury és police (angol).
  A védikus kultúrában minden várost a Legfelsőbb Személy egy formája védett.
Ezek a formák a Visnu (Fenntartó) gyűjtő név alá tartoztak, ezen belül mindegyiknek külön neve volt. Visnura nem mint egy hindu istenségre tekintettek, hanem Istent hívták így szanszkrit nyelven.
Egy úgynevezett múrti (képviselő) forma képében voltak jelen a város főtemplomának az oltárán.
Minden Visnu formának volt egy hitvese, akik a Laksmí gyűjtő név alá tartoztak. Ez egy különlegessége a védikus filozófiának, ahol Istennek van női párja. A Laksmí megint egy több szintű kifejezés, ember legyen a talpán aki lefordítja: anya, a szerencse istennője. Az áldás, kincs, gazdagság, pénz képviselője. Itt ezek elsősorban nem anyagi fogalmak, a védákból az tűnik ki, hogy Laksmínak tulajdonították a lelki áldást, ami abszolút tulajdonsággal rendelkezett és így megvolt az anyagi megfelelője is. Ezen keresztül vonzotta azokat is akik csak az anyagi áldást voltak képek megérteni. Az üzenete világos volt. Ő a szerencse istennője, mindene megvan, nem lehet elégedetté tenni semmivel, egyetlen vágya, hogy szerelmét Visnut szolgálhassa. De aki szeretett férjét, Visnut követi azt minden elképzelhető áldásban részesíteni fogja. A pénzt e szerint Visnu szolgálatában kell lefoglalni, mert akkor tölti be eredeti rendeltetését.
  Ők voltak a város védői. A város védők mint kifejezés aztán egyre profánabb szinten jelent meg, ebből származik az angol rendőr (police) kifejezés is. Míg a pénzre eredetileg a purusa formákat verték rá később leváltották őket az uralkodók és egyéb világi személyek arcmásai.
  Minden város szabványos arany pénzt használt, amire a saját múrtijainak a képét verette rá.
  Ez a hagyomány rendkívüli mértékben mélyen gyökeredzett a szanszkrit nyelvben. A városra használtak egy másik kifejezést is a hajlékot: dháma, dhám.
Átalakult formái: Dom, Don, Ton, Town (angol, ó-angol). 
   A város uralkodó murtíját pedig úgy hívták, hogy dhámana vagyis a dháma, a hajlék ura.
Átalakult formája a dominus (mester, tulajdonos, latin).
  A város uralkodó murtijai jogi személyiséggel bírtak, a nevükre került adományokat nem lehetett tőlük elválasztani és az ő szolgálatukban kellett lefoglalni, aminek eredményét vissza kellett forgatni a múrtik szolgálatába, a többit pedig szét kellett osztani városlakók között.
  A föld és az ingatlan alapvetően a múrtik tulajdona volt. Amennyiben a használójának nem volt örököse, a halála után visszaszállt a a múrtira.
Ez a hagyomány ismerős lehet a korabeli római jogrendből is, ahol pontosan ugyanígy volt azzal a különbséggel, hogy nem a múrtira, hanem az uralkodóra vagy az államra szállt vissza.
  A király a múrti nevében uralkodott. A Manu-szamhita szerint a király 6%-os adót szedett, ez háborúban nem haladhatta meg a 25%-ot.

  Ez nagyon idealistának és rózsaszínnek tűnhet de ez a hagyomány részelegesen ugyan de mind a mai napig érvényben van Indiában. Jagannátha Puri, hivatalos, közigazgatásilag iktatott, alapító iratában az áll, hogy ezt a várost személyesen Isten alapította és ő a tulajdonosa. A különféle múrtik mind a mai napig jogi személyiségek.

  Regionálisan sok dolog funkcionálhatott pénz gyanánt de a védák leírásai szerint széles körben az arany és más nemesfémek voltak elterjedve. A Visnu-szútra külön kiemeli, hogy az arany és más nemesfémek számítanak pénznek.
Hogy miért olyan nélkülözhetetlenek a nemesfémek de különösen az arany, arra hamarosan kitérek de előtte nézzük meg, hogyan gondolkodtak a görögök a gazdaságról. A görög kultúra időben, térben és felfogásban is közelebb áll hozzánk, érdekes lesz látni, hogy mennyire hasonlóan gondolkoztak.

  Görögország (Hellász) - i.e. 300

  Az emberiség egyik legrégebbi emléke az ősi gazdaságról Arisztotelész művében, a Politikában maradt fenn. Hihetetlen de a Politikán nem fogott az idő. 2300 évesen is tökéletesen aktuális. Világos vonalvezetése van, fogalomrendszere teljes mértékben alkalmazható a modern gazdaságra is.
Az olvasása helyenként kifejezetten döbbenetes élmény. Nekem olyan érzésem volt mintha egy ma élő ember művét olvasnám amit egy vicces fordító verbálisan antikolt.
  A Politika voltaképpen a polisz, vagyis az önfenntartó városállam felépítését feszegeti.
Zseniális módon Arisztotelész nem választotta szét az államformát, a társadalmi formát és a gazdasági formát egymástól. Ez a három struktúra, logikus módon egymáson nyugszik és függőségi viszony van közöttük. Egy bizonyos államforma fog egy bizonyos társadalmi formát megszervezni, ami egy bizonyos módon tudja működtetni a gazdaságot.
  A gazdálkodás alapja a mezőgazdaság, ebből származnak a termékek és e körül csoportosulnak a szolgáltatások is. 
Ezen alapul az árugazdaság, vagyis az ökonómia, amiből a közgazdaság szavunk is származik. De mára az ökonómia (közgazdaság) valójában chrematisztika (pénzgazdaság). És itt el is érkeztünk a téma lényegéhez.
  Az árugazdaságnak mint kereskedelemnek a legfontosabb mozzanata a csere. A cserénél egzakt módon meg kell tudnunk határozni, össze kell tudnunk hasonlítani és számon kell tudnunk tartani az áruk, szolgáltatások értékét. De ezek az értékek eltérnek miközben a termékek jó része nem feldarabolható. Tovább bonyolítja a történetet, hogy a keresletnek és a kínálatnak találkoznia is kell egymással.
Nézzünk egy példát. Nekem szükségem van egy kabátra és van helyette egy felesleges cipőm.
Itt két probléma keletkezik.
Nemcsak egy olyan embert kell találnom akinek van egy felesleges kabátja de még ráadásul pont szüksége van egy cipőre is.
A kabát értéke kétszer annyi mint egy cipőé ami egyenlőtlenné teszi a cserét, nekem nincs még egy felesleges cipőm és semmire sem megyek egy fél kabáttal.
  A probléma megoldásához szükség lenne egy univerzális árucikkre, amiben minden árunak és szolgáltatásnak kifejezhető az értéke, tetszés szerint felosztható és mindenre elcserélhető.
Ezt az univerzális terméket hívjuk pénznek.

  A Politika szövege nem említi a pénz anyagát de a szöveg értelmének a továbbfűzése óhatatlanul elvezet hozzá.

  Az ideális pénz tulajdonságai


  • Véges mennyiség álljon belőle rendelkezésre.
  • Széles körben legyen fellelhető és elfogadható.
  • Ne lehessen mesterségesen előállítani vagy hamisítani.
  • Nagy mennyiségben csak nehezen, társadalmi összefogással lehessen hozzájutni.

  • Legyen könnyen megmunkálható, darabolható.
  • Az anyaga legyen tartós -kémiailag legyen inert.
  • Az anyagából adódóan rendelkezzen azzal az értékkel amit képvisel -még felületi sérülés esetén is.

  • A csere vagy árukereskedelmet segítse ne pedig önálló termék legyen.
  • Nehezen lehessen az értékével spekulálni.

  • Legyen könnyen szállítható, kis helyet foglaljon -legyen nagy a fajsúlya.

  Látható, hogy ha felsoroljuk az ideális pénz tulajdonságait, akkor általában a nemesfémek de különösen az arany tulajdonságait soroljuk fel.
Ezért alakult ki, hogy az arany a pénz mert ennek a legnagyobb a fajsúlya, az ezüst a váltópénz mert ez már könnyebb.
  A drágakövek lennének még hasonló helyzetben de rendkívül könnyen sérülnek, főleg törnek, sokuk mint a gyémánt éghető.
  Rövid távon és bizonyos területeken előfordult, hogy egy másik anyag megelőzte az aranyat.
Háborúk alatt akkora szükség volt a vasra, hogy átmenetileg drágább lett mint az arany, a pénzverdék is átálltak aranyról vasra. A katonák vaspénzben vagy vas nyílhegyekben kapták a zsoldjukat mert ezt bárhol elfogadták.
A mai napig vannak területek ahol a só aranyárban mozog és betölti a pénz szerepét is.
Ugyanakkor hosszú távon és széles körben az arany nem helyettesíthető semmi mással.

  Ajánlott irodalom

-Arisztotelész: Politika
-Bhaktivedanta Szvámi Prabhupáda: Srímad Bhágavatam
-George Buhler: Manu-szamhita
-Király Liliom: Visnu-szútra
-Miles Davis: Sri Chanakya Niti-Sastra
-Stephen Knapp: Proof of Vedic Culture's Global Existence


  befektetési arany | befektetés | pénzügyi elemzés
Hozzászólások 0Találatok: 2529  

2011.09.19 10:07:04
zoli


  A Bild -az egyik legolvasottabb német napilap- augusztusban egy nyereményjáték keretében hívta fel a figyelmet a befektetési aranyra.  A Bild szerint az arany a legstabilabb befektetés ebben a gazdasági környezetben.
Értékelésük szerint az arany egy recesszió-biztos befektetés, ami tartalékvaluta szerepet tölt be, mivel a pénzből bármennyit lehet nyomtatni, a rendelkezésünkre álló arany készletek viszont végesek.

  A játék során óránként 10, összesen 100 darab, 20 grammos mini aranytömböt sorsoltak ki az olvasók között.

  Hát kis hazánk némileg le van maradva ebben a tekintetben is.
  Jellemzően az angol-szász országokban jóval magasabb az állampolgárok gazdasági műveltsége, ez különösen igaz Németországra, ami az EU gazdaságának az egyik nagy motorja.
Németországban próbálták ki az egyik legsikeresebb kamatmentes helyipénzt vagy cserepénzt a Wära-t, 1929-ben a nagy gazdasági világválság alatt.

  A kamatmentes pénzt az állam vagy egy helyi közösség állítja elő nem pedig a bankok, amik kamattal terhelik a kibocsátandó pénzt.
Ez egyrészt jóval drágább és költsége az állampolgárokra van terhelve, másrészt a kamattal terhelt pénz költségét olyan pénzből kell kifizetni ami még ki sincs nyomtatva, így ez újabb pénznyomtatást és egyben inflációt gerjeszt.
A kamattal terhelt vagy hitelpénz puszta nyomtatása egy gazdasági időzített bomba.

  Mivel nem volt megfelelő jogi szabályozása a bíróságok sorra tiltották be az erfurti és a többi Wära kezdeményezést.
  Németország a mai napig bírálja a nem megfelelő pénz és euró szabályozást.
Azokban az országokban ahol az állampolgárok látják, hogy milyen következménye lett az aranystandard megszüntetésének és annak, hogy a pénz nyomtatását nem kötik semmilyen valós fedezethez, legalább az emberek megpróbálnak aranyba fektetni.
Voltaképpen a középtávon nem szükséges pénzt, ami egy bemutatóra szóló, megegyezésen alapuló értékű, kötelezvény átváltják valódi pénzre: aranyra.

  "Gyakorlatilag az összes papíralapú devizáról elmondható, hogy hosszú távon veszít az értékéből az arannyal szemben."

   Ronald Stöferle, az Erste Group aranypiaci elemzője


  Ajánlott oldalak

  Bild: http://www.bild.de
  Bild: 100 Barren zu gewinnen: Heute gibt es Gold bei BILD! Jede Stunde anrufen & Goldbarren gewinnen!


  pénzügyi elemzés | befektetés | befektetési arany
Hozzászólások 0Találatok: 1539  

2011.07.03 17:21:16
zoli


  Az arany keletkezése nem kevésbé misztikus mint az arany egész történelme.
A tudomány jelenlegi állása szerint az arany egy nagy nyomáson képződő fém. Ez a nyomás sűrűsíti a ként rézzé, a rezet pedig arannyá.
Egy része a föld magmájából kerül a szilárd földkéregbe, egy másik része pedig az űrből.
Nagy mennyiségű arany érkezik a földre meteor, kozmikus por és a napból kilökődő csillagpor formájában. 

  Az űrből érkező arany egyedül meteor formájában tapasztalható. Állítólag kétszáz évvel ezelőtt egy ghánai úriember elé esett egy focilabda méretű aranyrög. Hősünk azonnal birtokba vette és királyságot alapított rá.

  A szilárd földkéregben az arany nem tisztán van jelen, hanem ércként. Az érc kőzetekben található ásvány, amiben a fémek természetes módon keverednek vagy alkotnak ötvözetet. Innen az időjárás változások és a csapadék bomlasztó hatására a folyóvizek hordalékába kerül, a hordalék pedig lerakódik a folyómederbe, un. torlattá válik.

  A torlatarany vagy mosóarany az egyik legsárgább fajta mert a víz kioldja belőle az ezüstöt. 20%-ot meghaladó ezüsttartalom esetén az arany világosodni kezd, amikor ezt elkezdi elveszíteni, egyre közelebb kerül sajátságos sárga színéhez.
A folyók hordalékában és a kiszáradt folyó-, és tómedrekben egészen nagy méretű aranyrögök (hömpöly, nugget) is előfordulhatnak. A legnagyobb hömpölyt, a Welcome Stranger-t Ausztráliában találták és 84 kilót nyomott. A második helyezett egy kaliforniai hömpöly, a String 38 kilóval. Az előkelő harmadik helyen pedig egy az Ural hegységben talált 36 kilós példány végzett.  A folyómeder változásával a hordalék teljes mértékben szárazföldre kerülhet, akár a föld felszínére, akár a földbe.

  Értelemszerűen a föld felszínéről összeszedegethető arany és a mosóarany lehetőségeket merítettük ki leghamarabb az elmúlt évezredekben, évszázadokban. Utána jött a hagyományos bányászat, ami már  kimerülőben van és adja át a helyét a high-tech bányászatnak, mivel egyre mélyebbre kell lemenni, egyre több kőzetet kell megmozgatni egyre kevesebb aranyért, miközben a költségek egyre nőnek.

  Ennek három következménye is van.
  Az egyik az, hogy arany ára egyre kevésbé csökkenhet egy bizonyos szint alá, hiszen a kitermelés költsége egyre nő. A holland Fortis bank 226 bányatársaság termelési költségei alapján, egy évvel ezelőtt azt találta, hogy egy uncia arany kitermelése 798 dollárba kerül. Azóta úgy becsülik, hogy a költségek 20%-al emelkedtek. Ezért egyre kisebb a valószínűsége, hogy innentől az arany ára unciánkénti 1000 dollár alá tudna menni.
A Standard Chartered tanulmánya szerint a jelenlegi aranybányászat hosszú távon 1400 dolláron rentábilis de az erősödő környezetvédelmi előírások miatt ez 2000 dollár is lehet.
Ez meglehetősen komolytalan fényben tünteti fel azokat, akik arany-lufiról beszéltek amikor az arany elérte és tartósan meghaladta az 1000 dollárt. Úgy tűnik az Arany egy-utas jegyet váltott az Ezer dollár állomásnál.
  A másik pedig az, hogy el fogjuk érni azt a szintet, hogy ha az arany, a hangulatkeltéssel ellentétben nem is fog elfogyni de olyan mértékben lecsökken, hogy gazdaságtalanná válik a kitermelése.
A világ jelenlegi kitermelhető aranymennyisége 51.000 tonna, ez a jelenlegi tempóban húsz éven belül elfogyhat.
Az aranykereslet már most az ötszöröse a jelenlegi arany kitermelésnek. A különbözetet egyelőre a rendelkezésünkre álló mennyiségből tudjuk fedezni. De ez az árakat hosszú távon, mindenképpen felfelé hajtja.
Ez át fogja tenni a hangsúlyt arról, hogy "jó áron tudok-e venni aranyat" arra, hogy "időben tudok-e venni aranyat".
  A harmadik az arany árának a hosszútávú és drasztikus emelkedése.

  "Nagyon kevés nagy aranybánya lesz, amely fenn tudja majd tartani a működését az elkövetkező öt évben". - Yan Chen, a Standard Chartered bank elemzője


  pénzügyi elemzés | befektetés | befektetési arany
Hozzászólások 0Találatok: 2284  

2011.03.07 18:46:03
zoli


  A Cazenove Capital technikai stratégája, Robin Griffiths egy érdekes riportot adott a CNBC-nek:

  "Azt hiszem nem venni aranyat az egy fajtája az őrültségnek. Ez egy mazochista hajlam kezdeti tüneteit mutatja, amely orvosi ellátást igényel."(http://coffeecup.hu / Kedvenc háttérkép oldalaim: CoffeeCup)

  "Bár az arany már 10 éve emelkedik ez még mindig lineáris trend de hamarosan exponenciálisan fog emelkedni és a végén a növekedés nagyobb lesz mint az elmúlt tíz évben összesen."

  "A befektetőknek az arany árának átmeneti eséseit, befektetési lehetőségként kell kezelni."

  "A dollár csökkenő tendenciája nagyon erőteljes. Fontos kiszállni minden jelentős, hosszútávú dollár befektetésből. A további birtoklása egy olyan pénznemnek ami a képtelenségig lesz nyomtatva - ez a hivatalos álláspont - őrültség."

  "Az igazi értékek sokkal jobbak mint a képtelenségig nyomtatott papír pénz, tehát kell hogy legyen aranyad és kell hogy legyenek egyéb eszközökbe befektetett értékeid.”

  Olvasnivaló
The Telegraph
http://www.telegraph.co.uk
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/gold/8253166/Youre-insane-if-you-dont-own-gold-investors-told.html


  pénzügyi elemzés | befektetés | befektetési arany
Hozzászólások 0Találatok: 1948  

2011.03.06 19:40:21
zoli


  Egy korábbi posztomban már írtam róla, hogy Aranyláz tombol Kínában, nos az aranyláz folytatódik.

  A Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) továbbra is komoly inflációs hullámra számít.
Ezt alátámasztja az arany iránti, egyre növekvő kereslet és ezzel párhuzamosan a szintén növekvő bizalmatlanság a pénzzel és a klasszikus pénzügyi termékekkel kapcsolatban.
Mind a központi bank, mind a befektetők, mind a lakosság aranyba menekül.
Az ICBC ez év januárjában 7 tonna aranyat értékesített!
Ez a mennyiség a teljes tavalyi értékesítés fele, mindössze egy hónap alatt!

  Az ICBC elindított egy ajándék befektetési aranytömb programot (Only Gold Gift Bar).
Többek között ezzel szeretnék a lakossági arany befektetés arányát 10%-ról 15%-ra emelni, még ebben az évben!
Az ajándék befektetési aranytömbök 10, 20, 50, 100 és 1000 gramm-os kiszerelésben
kaphatóak. Mindegyik aranytömbbe a "Jixiang Songfu" feliratot nyomták, ami arra utal, hogy ajándékozása szerencsével és örömmel jár."Látjuk a robbanásszerű keresletet az arany iránt...(a kínaiak) diverzifikálják a befektetéseiket, és az arany emelkedik ki, mint egy jó védekezés az infláció ellen"
Zhou Ming, az
ICBC nemesfém osztályának a vezetője

Olvasnivaló:
http://www.gold.org / World Gold Council and ICBC launch first physical gift investment bar
http://www.reuters.com / China gold demand growing at "explosive" pace: ICBC


  pénzügyi elemzés | befektetés | befektetési arany | kína
Hozzászólások 0Találatok: 2107  

6. oldal / 9
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>