Címlap Blog Címke: bhagavad-gítá


Címke: bhagavad-gítá

2016.03.01 08:45:39
zoli


  Az elmúlt napokban a Facebook kiterjesztette a már megszokott lájk gombot egy sorozattá, amivel már egyéb érzelmeket is lehet közölni.
Így a hat gomb sorban: Tetszik (Like), Imádom (Love), Vicces (Haha), Hurrá (Yay), Hűha (Wow), Szomorú (Sad), Dühítő (Angry).
Időközben a Hurrá (Yay) gombot eltávolították.  Informatikailag így azok is tudnak valamit reagálni, akiknek nem tetszik az adott állapotfrissítés - Szomorú (Sad), Dühítő (Angry) - és az eddig statikus tetszikelés is részletesebbé válik - Tetszik (Like), Imádom (Love), Vicces (Haha), Hurrá (Yay), Hűha (Wow) - ahogy egyébként ezt a kreatívabb felhasználók eddig is jelezték valamilyen módon.
Ebből mind a Facebook, mind pedig az adminok újabb, részletesebb adatokhoz jutnak arról, mi zajlik a felhasználó buksijában, jobban lehet cizellálni az algoritmusokat és célzottabbá lehet tenni a hirdetéseket.

  Ugyanakkor az emberi érzelmek skálája, amit az új gombsorozat is megjelenít régi témája a lelki és a szellemi tanításoknak.

  Bhagavad-gítá  A Bhagavad-gítá az Indiában fennmaradt ősi irodalomnak a Védáknak az egyik legtöbbet olvasott könyve.
  A védáknak visszatérő eleme az érzelmek működésének a megfigyelése ezt több helyen, összefoglalva és részletesen is terítékre kerül és természetesen a Bhagad-gítában is megjelenik.

  "Az emberben az érzékek tárgyain elmélkedve ragaszkodás ébred azok iránt. E ragaszkodásból kéj támad, a kéj pedig dühöt szül."
  Bhagavad-gítá 02. fejezet, 62. vers.

  Mindnyájan öt elsődleges érzékszervvel rendelkezünk: látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás. Ezek az érzékszervek automatikusan vonzódnak az érzéktárgyakhoz, nagyjából mindenhez, amit érzékelni lehet (Tetszik - Like).

  Amikor az érzékeken keresztül az érzéktárgyakon elmélkedünk, akkor könnyen elfeledkezünk arról, hogy a durva-fizikai test az önmagvalósítás eszköze és minden az anyagi világban csupán kellék ehhez, amit lelki szempontból célszerű használni. Az érzékszerveknek ez az egyoldalú, anyagi használata ragaszkodást szül (Imádom - Love).

  A ragaszkodásból kéj támad (Vicces - Haha, Hurrá - Yay, Hűha - Wow), melynek hatására megfeledkezünk az önvalóról és az átmeneti, anyagi örömökkel próbáljuk pótolni a lelki boldogságot.

  A kéj a természetéből adódóan nem képes kielégíteni a lélek igényeit ezért elkerülhetetlenül kiábránduláshoz és dühöz vezet (Szomorú - Sad, Dühítő - Angry).

  "A dühből teljes illúzió ered, az illúzióból pedig emlékezetzavar. Ha zavart az emlékezet, elvész az értelem, s az értelem elvesztésével az ember ismét visszasüllyed az anyagi lét mocsarába."
  Bhagavad-gítá 02. fejezet, 63. vers.

  A kéj és a düh hatására un. emlékezetzavar áll be, ami egyrészt pszichés zavarokat jelent, másrészt a hatására elfelejtjük az önvalót. Így a lélekből megnyilvánuló tudatfunkciók (elme, intelligencia, hamis ego) összezavarodnak és az intelligencia irányító szerepe elvész, az értelem helyett az elme veszi át a vezető szerepet, ami pedig az anyagi vágyakon keresztül, az anyagi világhoz láncolja tulajdonosát.

  "De aki mentes minden ragaszkodástól és ellenszenvtől, és képes a szabadság szabályozó elveinek gyakorlása révén uralkodni az érzékein, az elnyerheti az Úr teljes kegyét."
  Bhagavad-gítá 02. fejezet, 64. vers.

  A Bhagavad-gítá természetesen megadja a szabadulás kulcsát is, amit majd bővebben is kifejt a későbbi fejezetekben (hiszen itt még csak a 2. fejezetnél járunk).
  A lelki élet célja, hogy a lélek visszakerüljön eredeti helyzetébe a gyümölcsöző-tettek útja (karma yoga), a tudás útja (dzsnyána-yoga), a lemondás útja (dhánya yoga) és az odaadás útja (bhakti yoga) segítségével. Végül elnyerje a Legfelsőbb Személy kegyét.
  Ezt a szabadság szabályozó elvei segítségével lehet elérni:
-erőszakmentesség, amit elpusztít az erőszak de különösen a húsevés,
-lemondás, amit elpusztít a túlzott érzékkielégítés de különösen a kábítószerek.
-igazmondás, amit elpusztít a hazugság de különösen a szerencsejáték és a pénzzel való, teljesítmény nélküli manipuláció.
-tisztaság, amit elpusztít a túlzó érzékkielégítés de különösen a funkcióját vesztett szexuális élet.
Ugyanakkor a szabályozó elvek önmagukban nem adnak lelki eredményt csak a lelki gyakorlatokat teszik gyorsabbá és hatékonyabbá. Tehát a szabályozó elvek és a lelki gyakorlatok olyanok mint a kantár két oldala, ha csak az egyiket húzzuk akkor nem haladunk előre, hanem csak körbe-körbe forgunk.
  A védák három dedikált lelki gyakorlatot említenek, meditációt az uralkodó istenség imáján (mantra), formáján (rúpa) és absztrakt formáján (yantra).
A legkönnyebb a mantra meditáció használata, mivel nem kell hozzá eszköz és teljesen mobil.
Felmerül a kérdés, hogy melyik istenséget és annak mantráját válassza a gyakorló?

  "Az embernek az Úr azon formáját kell imádnia, amelyikhez a leginkább vonzódik."
  Srímad-Bhágavatam 11. ének, 03. fejezet, 48. vers

  Az emberiség három nagy fáklyavivője, akiktől a legtöbb tanítás származik Buddha, Siva és Visnu.
  Közöttük egyedül Buddha történelmi személy. Hercegként látta meg a napvilágot, életét pedig annak szentelte, hogy megszabadítsa az embereket a szenvedéstől és legyőzze a halált. Az elmúlt 2600/3900 évben (Indiában sok helyen Buddhát 1300 évvel régebbre datálják) sem sikerült senkinek megcáfolnia a filozófiáját.
Tudósított más megvilágosodottakról, örökké felszabadul lelkekről és a Legfelsőbb különféle formáiról is akik az univerzum más régióiban tartózkodnak, mint Siva és Visnu is.
  Siva Visnu minőség kiterjedése. A védák azt mondják, hogy ők ketten örökké együtt vannak, olyanok mint a tej és a joghurt, nem mondhatjuk, hogy azonosak de azt sem, hogy különböznek egymástól. Minőség kiterjedésében Siva minket, egyéni élőlényeket képvisel, valamint közvetít közöttünk és Visnu között. Képes megáldani bárkit a bhakti prémával, a Legfelsőbb iránti odaadással.
  Visnu a Legfelsőbb személy koncepciója, több teljes értékű kiterjedése van, az eredeti forrása Krisna, aki az összes lelki tulajdonság kútfeje. Egyben ő a Bhagavad-gítá elbeszélője is.
Krisna jelen kori kiterjedése Csaitanya Maháprabhu, aki az isteni szeretet tökéletes képviselője.

  "Mi haszna származott a világnak abból, hogy az Úr Ráma, az Úr Nriszimha és az Úr más inkarnációi számtalan ráksasza és daitya démont elpusztítottak? Milyen jelentőséggel bír az, hogy az Úr Kapila és Isten más inkarnációi feltárták a szánkhya és a jóga ösvényét? Mi a dicsőséges abban, hogy az Úr Brahmá és más guna-avatárák megteremtik, fenntartják és elpusztítják az anyagi univerzumokat? Milyen elõnnyel jár az, hogy az Úr Varáha kiemelte a földet a Garbhodaka-óceánból? Mi nem tulajdonítunk túl nagy fontosságot ezeknek. A legfontosabb az, hogy az Úr Csaitanya felfedte a Krisna iránti tiszta szeretet tündöklő fényét, ezért az Úr Csaitanya Maháprabhut dicsőítjük." (7. vers)

  "Nem fontolgatja, hogy valaki megérdemli-e vagy sem, nem törődik azzal, ki sajátja és ki kívülálló, nem érdekli, ki fogadja el és ki nem, vagy azzal, hogy eljött-e a megfelelő idő, az Úr azonnal átadja a tiszta odaadó szolgálat nektárját, amit még üzenetének hallgatásával, a múrtik elé járulva, a hódolat felajánlásával, meditációval, vagy sok-sok lelki gyakorlat végzésével is nagyon nehéz elérni. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége, az Úr Gaurahari az én egyetlen menedékem."
(77. vers)

  Srí Csaitanya-csandámrita

  Csillagok Háborúja

  George Lucas a Csillagok Háborúját, Joseph Campbell monomítosz elmélete alapján építette fel, amit az író az Ezerarcú Hős című művében írt le és a hős útja néven híresült el.
  Campbell egyrészt másokhoz hasonlóan rájött arra, hogy az ősi mítoszok mind nagyon hasonló elemekből épülnek fel és csak a témák cserélődnek bennük, másrészt ezt érthetően össze is foglalta.
  Campbell sokat merített a távol-keleti bölcsességből, amit Lucas is átvett és a saját tapasztalataival gazdagított. Ráadásul pont ekkor élték a távol-keleti tanítások a reneszánszukat. Ezért nem csoda, hogy a Csillagok Háborúja bölcsességei közül sok áthallást mutat a Gítá kérdéses versével is.  

  "A félelem a Sötét oldalhoz vezet. A félelem dühöt szül, a düh gyűlöletet, a gyűlölet kínt és szenvedést."
  Yoda mester

  További bejegyzések a Lelki erő - Bhagavad-gítá témában


  lelki erő | bhagavad-gítá | A Facebook gombok titkos tanítása
Hozzászólások 0Találatok: 801  

2015.06.30 17:57:56
zoli


  A Bhagavad-gítá az Indiában fennmaradt ősi irodalomnak a Védáknak az egyik legtöbbet olvasott könyve.  A védikus irodalom régebbi mint ami írott történelmünk, ezért nagyon nehezen tudunk viszonyítási pontot találni a datálásához. Ezt a védák sem könnyítik meg, mert szokatlanul nagy időtávokról beszélnek. Egy megszakítatlan lelki kultúrát tárnak a szemünk elé, ahol valahányszor elveszik a lelki tudás a Legfelsőbb Személy elküldi egy követét vagy maga jön személyesen, hogy helyreállítsa. Ezt a Bhagavd-gítá is megerősíti: „Óh, Bhárata leszármazottja! Bárhol legyen a vallás gyakorlása hanyatlóban, s kerüljön fölényes túlsúlyba a vallástalanság, alászállok Én Magam.” (4. fejezet, 7. vers)  És ezzel el is érkeztünk a Bhagavad-gítá kezdetéhez.
Egy nagy testvérháború tetőfokán kapcsolódunk be a történetbe, aminek a történetét a Mahábhárata előző fejezeteiből ismerhetjük meg. A Bhagavad-gítá olvasható önálló műként is de technikailag a Mahábhárata egyik fejezete. Felsorakoznak az ellenséges hadseregek és felkészülnek a végső összecsapásra.

  Ekkor hangzik el a Gítá ikonikus nyitómondata. "Dhritarástra király így szólt Szándzsayához: Óh, Szándzsaya, mi történt fiaimmal és Pándu fiaival, miután harcra vágyva összegyűltek a kuruksétrai zarándokhelyen?" (1. fejezet, 1. vers)

  A mű Krisna és Ardzsuna párbeszéde. Ardzsuna a trónvárományos család egyik hercege, Krisna barátja. Krisna a történet elején egy herceg akiről szép lassan kiderül, hogy Visnu (aki nem egy hindu Isten, hanem Isten neve hindi/szanszkrit nyelven) soron következő alászállása, majd pedig az, hogy ő a Visnu formák forrása az eredeti, Legfelsőbb Személy.

  A Gítá a két hadsereg bemutatásával kezdődik, amiben sok rejtett utalás van az előzményekre, illetve a háború kimenetelére is. Ardzsuna megkéri barátját és kocsihajtóját Krisnát, hogy hajtsa a harci szekeret a két hadsereg közé, hogy láthassa kik gyűltek össze a harcra vágyva. Ahogy látja az ellenség soraiban a rokonait, barátait, nagyapákat, testvéreket, fiakat, elkeseredik az értelmetlen háborúra gondolva. Kiönti szívét Krisnának és kijelenti, hogy nem akar részt venni ebben a háborúban.

  A csata helye Kuruksétra (a Kuruk-mezeje) egy ismert zarándokhely. Egyben rejtett utalás, hogy a körülmények a dharmát (lelki tanítás, irányzat, vallás) követő oldalnak kedvez.
De Kuruksétra egy szimbólum is. A Kuruk-mezeje jelképesen a tettek-mezeje is. Mindnyájan benne vagyunk egy adott társadalomban, családban, élethelyzetben, amiben sokszor olyan dolgokat kell megtennünk amiket nem akarunk, nem találjuk a helyünket, nem tudjuk mit kell csinálnunk. A fő probléma az, hogy amíg nem tudjuk, hogy kik vagyunk, nem tudjuk, hogy mit kell tennünk. Innentől kezd el a Gítá olyan egzisztenciális kérdéseket feszegetni, amik méltán tették az egyik legolvasottabb könyvvé a történelemben.

  Éppen ezért a Gítából sok fordítás készült, rengeteg értelmezéssel és magyarázattal. Vannak közöttük autentikus lelki irányzatokat képviselő fordítások és kommentárok de vannak kiváló filozófiai vagy irodalmi munkák is.

  Az alábbiakban megpróbálom számba venni a hazai fordításokat.

  Magyar nyelven megjelent Bhagavad-gítá fordítások

  Abhinavagupta - Összegzés a Bhagavad Gítá valódi és titkos értelméről
  Az Abhinavagupta érdekessége, hogy a Gítá kasmíri verzióját és az ehhez fűzött magyarázatokat tartalmazza.
  A mű értékéből, minden kuriózuma ellenére jelentősen levon, hogy 15 verssel több szerepel benne mint az eredeti szövegben. A Gítából, pont rendkívüli olvasottsága miatt rengeteg másolat maradt fenn és sok korabeli szöveg is hivatkozik rá, így pontosan tudjuk, hogy hány versből áll.
  Persica Kiadó: http://www.persica.hu

  Baktay Ervin - Bhagavad Gítá - A Magasztos szózata
  Baktay Ervint gondolom senkinek nem kell bemutatni. Kőrösi Csoma Sándor kortársa és az indológia egyik emblematikus figurája volt. A Magasztos szózata negyven évvel a halála után, a hagyatékából került kiadásra.
  Filosz Könyvkiadó: http://filosz.hu

  Bhaktivedanta Swami Prabhupada - A Bhagavad-gítá - Úgy Ahogy Van
  Bhaktivédanta Szwámi fordítása és magyarázata több szempontból is különleges. Ő vezette be azt a mára etalonná váló technikát ahol a vers eredeti dévanágari írásmódját a diakritikus átírás követi, majd a szavak egyenkénti fordítása, a vers fordítása és végül a magyarázat. Szwámi Prabhupáda mutatta be elsőként beavatottként a Gítát, egy hiteles lelki tanítómesteri láncolat tagjaként. Nem csak a saját magyarázatait fűzte a versekhez, hanem idéz az elmúlt évezredek legfontosabb kommentáraiból is. Nem csoda, hogy a művét folyamatosan újrafordítják, minden egyes kiadással csiszolnak rajta. Magyarországon is több kiadása van forgalomban.
  Bhaktivedanta Book Trust: http://www.bbt.info

  Gömöryné Maróthy Margit - Bhagavad Gítá - Az isteni ének
  Maróthy Margit  színésznek tanult, majd a Nemzeti Színház tagja lett. Pályája szépen ívelt felfelé de tüdő és szívbetegsége miatt, orvosai tanácsára korán nyugdíjba vonult. Nyugat-európai utazásai alatt ismerkedett meg a teozófiával. Fő munkája a Bhagavad-gítá magyar fordítása, aminek alapjául Annie Besant angol nyelvű fordítása szolgált. A szöveget összefésülték C. C. Caleb angol verses fordításával, valamint Molnár István kéziratával.
  A szöveg elsőre meglepően jónak és olvasmányosnak tűnik. Sajnos a versekből itt-ott lemaradnak félmondatok a magyarázatokat pedig nagyon erősen áthatja a múlt századi teozófiai narratíva. Sok a felesleges és zavaros ezoterikus, nacionalista és judeo-keresztény elem.
  Magyar Teozófiai Társulat Kiadó: http://www.teozofia.hu

  Lakatos István, Vekerdi József - Bhagavad-gítá
  Európa Könykiadó: http://www.europakiado.hu

  Sridhara Svámi - Bhagavad-gítá - Az Édes Abszolút Rejtett Kincse
  Sridhara Szvámi szintén belülről mutatja be a Gítát, egy hiteles lelki tanítómesteri láncolatot képviselve. A Sríla Prabhupáda által lefektetett etalont követve a saját magyarázatain túl kitér más kommentátorokra is.
  Danvantara Kiadó: http://www.danvantara.hu

  Vekerdi József - Bhagavad-gítá - A Magasztos Szózata
  Vekerdi József nyelvészként, tudományos szempontból mutatja be a Gítát. Műve híres és elismert nyelvészeti munka, alapműnek számít az indológiában.
  A nyelvészeti megközelítés egyrészt jó mert rámutat a szöveg különböző jelentéseire de másrészt könnyen hátránnyá is válhat mivel a szanszkrit nyelv egy megbonthatatlan ökoszisztéma, amihez nem lehet csak a nyugati értelemben vett nyelvészeten keresztül közelíteni. Többek között a fordítás nem veszi figyelembe a Gítá előzményeit és ezért lemaradunk a rejtett utalásokról.
  Ennek egyik példája az első fejezet huszadik verse, amiben Ardzsuna felveszi az íját. Itt a szöveg megemlíti, hogy Ardzsuna szekerét egy zászló díszítette (kapi-dhvajah). Ezt Vekerdi egyszerűen csak "majom-lobogó"-nak fordítja, holott ez Hanumán zászlaját jelenti. Hanumán zászlaja nagy jelentőséggel bír a Mahábhárata eseményeinek a tükrében, egyfajta pszichés fegyverként is működik, illetve a megemlítése utalás a csata kimenetelére is.
  Terebess Kiadó: http://terebess.hu
 


  bhagavad-gítá | lelki erő
Hozzászólások 0Találatok: 1282  

2015.06.30 14:34:19
zoli


  Az előző részek tartalmából...

  A Mahábhárata, a Nagy Bharat király és leszármazottainak a története. Bharat király után nevezik az indiaiak Indiát Bharat-nak. Ez India indiai neve.
A mű szűkebb értelemben két rivális királyi családról a Pándavákról és a Kauravákról szól. A Pándavák örökölnék a trónt de míg nem érik el az uralkodáshoz szükséges életkort addig a Kauravák vezetője, Dhritarástra a király. Dhritarástra király tisztában van vele, hogy a Pándavák lennének az ideális uralkodó család. Jó adottságokkal rendelkeznek, megfelelően képzettek, igaz szívűek, kulturáltak, vallásosak. Azzal is tisztában van, hogy az ő fiai nem ilyenek, hanem pont az ellenkezőjét képviselik de atyai szeretetében képtelen a megfelelő döntésre így mindig gonosz szívű fiainak kedvez. A királyi családok között a konfliktus végül a Kuruksétrai csatába torkollik, ekkor hangzik el a csatatéren, közvetlenül a csata előtt a Bhagavad-gítá.
  A Mahábhárata nélkül nem lehet megérteni a Bhagavad-gítát, ráadásul a Mahábhárata több más fejezetében is ad hozzá adalékokat.
Elemzi a művet és mintegy összefoglalóul megnevezi a legfontosabb verseit is és a közöttük lévő hierarchiát is.
Többek között innen származnak a fejezetek számai és címei is. Az eredeti szanszkrit mű négysoros versekből áll, a szavak között nincsenek szóközök csak a sorok között van sortörés. Így az eredeti mű ugyan tartalmazza a fejezetek címeit de egy másik fejezetben és a fejezetek kezdésére a kezdőverseiket idézi.

  Magyar nyelven megjelent Mahábhárata fordítások  Baktay Ervin - Mahábhárata - Bharata nagy nemzetsége
  Sokáig Baktay Ervin fordítása volt az egyetlen elérhető Mahábhárata, így ezt sokan ismerik kemény fedelű, sötétzöld borítójáról, nekem is ez volt az első Mahábháratom.
  Tericum Kiadó: http://www.tericum.hu

  Illés Endre - Szávitri
  A Szávitri egy nagyon rövid de nagyon szép, következésképpen méltatlanul de érthetően elhanyagolt része a Mahábháratának. Egy párját kereső királylányt ismerhetünk meg benne, aki megküzd a Halál személyiségével a szerelméért az olvasó pedig betekintést kap a dharma lényegébe.
  Móra Könyvkiadó: http://www.mora.hu

  Krishna Dharma - Mahábhárata (puha fedelű, rövidebb)
  Krishna Dharma fordítása főleg a Pándavák történetére koncentrál. Nem sokkal a Pándava testvérek születése előtt kapcsolódunk be a történetbe és végigkísérjük őket életük főbb szakaszain.
  Lal Kiadó: http://lal.hu / http://108.hu

  Krishna Dharma - Mahábhárata (kemény fedelű, hosszabb) 
  Ez a kiadás abban különbözik az előzőtől, hogy egy bővített kiadásról van szó, ugyanúgy a Pándavák történetét ismerhetjük meg de jóval részletesebben, mint a puha fedelű változatban. Egyúttal magyarul jelenleg ez a legterjedelmesebb Mahábhárata kiadás.
  Lal Kiadó: http://lal.hu / http://108.hu

  Prathiba Ray - Áldozatra Születtem
  Prathiba Ray könyve bár filozófiailag teljesen hiteles, a történet vonalvezetése szempontjából fikció. A Mahábhárata központi cselekményét ezúttal Draupadi, egy hölgy szemszögéből ismerhetjük meg, aki különös sorsából fakadóan mind az öt Pándava testvérnek a felesége volt. A könyv világszerte elismerést hozott az írónőnek, nemcsak egyedi megközelítése miatt, hanem azért is mert hitelesen ábrázolta a bhakti-yogát, az odaadás-útját.
  Lal Kiadó: http://lal.hu / http://108.hu

  Szerdahelyi István - Mahábhárata
  Európa Kiadó: http://www.europakiado.hu


  lelki erő | bhagavad-gítá | Magyar nyelven megjelent Mahábhárat
Hozzászólások 0Találatok: 1017  

2014.09.21 07:51:11
zoli


  "Mindenki elérheti a tökélyt saját kötelessége végrehajtásával. Halld most Tőlem, miképpen lehetséges ez!" - Bhagavad-gítá 18.fejezet 45.vers  A képzés tartalma

-Az Indiában fennmaradt ősi irodalom
-A Bhagavad-gítá története
-A Bhagavad-gítá fordításai és kommentár tradíciói
-A Bhagavad-gítá 5 témája

-1. Fejezet: Arjuna-visada-yoga / Ardzsuna: A kétségbeesés útja
-2. Fejezet: Sankhya-yoga / A számvetés útja
-3. Fejezet: Karma-yoga / A tettek útja

  Az általam használt Bhagavad-gítá fordítások

  Bhagavad-gítá - Prózai fordítás
Fordító: Bakaja Zoltán
Online: http://bhagavad-gita.hu

  Bhagavad-Gíta - Az Édes Abszolút Rejtett Kincse
Fordító: Srídhara Deva Goswami
Kiadó: Harmónia Alapítvány

  Bhagavad-gítá - Úgy Ahogy Van - 1. kiadás
Fordító: Sríla Prabhupada
Kiadó: Bhaktivedanta Book Trust

  Bhagavad-gítá - Úgy Ahogy Van - 2. kiadás
Fordító: Sríla Prabhupada
Kiadó: Bhaktivedanta Book Trust


  Tartalom | Képzés | bhagavad-gítá | lelki erő
Hozzászólások 0Találatok: 1264  

2011.02.13 18:45:45
zoli


  Az Indiában fennmaradt ősi írott tudást és hagyományt védának nevezik, maga a kifejezés is tudást jelent.  A védikus irodalom felosztása

  A védikus irodalom funkcionálisan három nagy részre oszlik.

  Az első csoport az azonos nevű véda. Ez tartalmazza az ősi tudás alapjait.
(A Rigvéda tartalmazza a himnuszokat.   A Yadzsurvéda prózai szövegeket tartalmaz, ami az rítusok körülményeit írják le. A Számavéda az énekek könyve. Az Atharvavédához minden más funkció tartozik, főleg társadalomtudományokat tartalmaz.)

  A második csoport a védánga. Ez tartalmazza az elméletet, ami az alkalmazáshoz kell.
(A Siksa a fonetika, a szanszkrit szavak kiejtésének a tudománya. A Csanda a versmérték. A Vyákarana a nyelvtan. Nirukta a szókincs és az értelmezés. A Kalpa a rítusok leírása. A Dzsyotisa az idő tudománya, meghatározza, hogy egy adott időszak, milyen cselekvésnek kedvez.)

  A harmadik csoport az upánga. Ez a védikus tudás az életben való alkalmazása.
(A Mimánsá a védikus szövegek különböző értelmezési szintjeit mutatja be. Purána a védikus történelem leírása. A Dharma az ember természetével és a társadalomtudományokkal foglalkozik. A Nyáya tartalmazza a logikát.)

  A Bhagavad-gítá több kategóriába is bele illik:
  -a Védák gyűjtőkifejezésen belül van egy véda nevű kategória, amihez a négy véda és az upanisadok is hozzátartoznak. Az upanisad szó szerint azt jelenti, hogy közel ülni, ez a kifejezés a tanító és a tanítvány közötti bensőséges kapcsolatra utal. Ezért a Bhagavad-gítá-t hívják Gitopanisad-nak is.
  -upánga, mert a történelmi elbeszéléseken belül, a történelmi események kategóriájában helyezkedik el. Konkrétan a Mahábhárata egyik fejezete.

  A Mahábhárata

  A Mahábhárata, a Nagy Bharat király és leszármazottainak a története. Bharat király után nevezik az indiaiak Indiát Bharat-nak. Ez India indiai neve.
A mű szűkebb értelemben két rivális királyi családról a Pándavákról és a Kauravákról szól. A Pándavák örökölnék a trónt de míg nem érik el az uralkodáshoz szükséges életkort addig a Kauravák vezetője, Dhritarástra a király. Dhritarástra király tisztában van vele, hogy a Pándavák lennének az ideális uralkodó család. Jó adottságokkal rendelkeznek, megfelelően képzettek, igaz szívűek, kulturáltak, vallásosak. Azzal is tisztában van, hogy az ő fiai nem ilyenek, hanem pont az ellenkezőjét képviselik de atyai szeretetében képtelen a megfelelő döntésre így mindig gonosz szívű fiainak kedvez. A királyi családok között a konfliktus végül a Kuruksétrai csatába torkollik, ekkor hangzik el a csatatéren, közvetlenül a csata előtt a Bhagavad-gítá.
  A Mahábhárata nélkül nem lehet megérteni a Bhagavad-gítát, ráadásul a Mahábhárata több más fejezetében is ad hozzá adalékokat.
Elemzi a művet és mintegy összefoglalóul megnevezi a legfontosabb verseit is és a közöttük lévő hierarchiát is.
Többek között innen származnak a fejezetek számai és címei is. Az eredeti szanszkrit mű négysoros versekből áll, a szavak között nincsenek szóközök csak a sorok között van sortörés. Így az eredeti mű ugyan tartalmazza a fejezetek címeit de egy másik fejezetben és a fejezetek kezdésére a kezdőverseiket idézi.


  A Gítá helye a védikus irodalomban | bhagavad-gítá | lelki erő
Hozzászólások 0Találatok: 3220