Címlap Blog Címke: A Könyv És A Film Összehasonlítása


Címke: A Könyv És A Film Összehasonlítása

2017.01.27 11:00:31
zoli


  Az Érkezés (Arrival) 2016 nagy meglepetése volt és egyben az év sci-fije is.


  A film Ted Chiang, Életed Története (Story Of Your Life) című novellája alapján készült.  Ted Chiang egy kínai származású, amerikai műszaki és sci-fi író.
Műveiben a tudományos felkészültség látszata nem a véletlen műve, számítástechnikából szerzett diplomát és szabadúszó szakíróként dolgozik. 
  Nem egy grafomán típus. Egy kisregényt és egy novelláskötetet írt. Ezzel némileg átfedésben van 3 esszéje és 11 novellája. Bár keveset ír de az mindig üt. A sci-fin belül az egyik legjobb novellistának és arányában az egyik legdíjazottabb írónak számít. 
  Magyarul eddig három novellája (Bábel tornya, A kereskedő és a bölcsek kapuja, Kilélegzés) és egy novelláskötete jelent meg (Életed Története).

  Az Életed Történetét az Agave adta ki.
Rávezetésképpen a borítóra az Érkezés plakátja és címe is rákerült jelezve, hogy igen, ez az a könyv. Szinte minden novella, saját és kifejezetten jó fordítót kapott.

  A cikk természetesen innentől erősen spoileres: Spoiler Alert On!

  Az emlékek

  A novella a filmhez hasonlóan az emlékekkel nyit.
Az előbbi Hannah fogantatásával kezd és első körben csak pár jelenetet ad. Az apa azonnal része a történetnek. Az utóbbi Hannah születésével kezd és nagy léptekkel de végigmegy az egész életén. Az apát itt egyáltalán nem látjuk, a dramaturgia későbbre tartogatja.
  Annak ellenére, hogy az emlékezéseket és a gondolatokat az írott szöveg jobban vissza tudja adni, ezt mégis a film kezelte hatásosabban. Pár perc alatt látunk egy teljes családi drámát és még el sem kezdődött a film.   

  Az érkezés  Az Érkezés után egy katona és egy tudós látogatja meg Louise-t. A tudós Garry Donnelly, akinek a keresztneve a filmben Ian-re változik.
  Itt jelentkezik először a könyv és a film között az egyik legfontosabb eltérés. A könyv rövidebb volta ellenére is sokkal jobban belemegy a nyelvészet, később a teológia, filozófia és a tudomány rejtelmeibe. 
  Bővebb magyarázatot kapunk arra, hogy miért kell látni az idegeneket a fordításhoz. Mivel eltérő halló és hangképző szervekkel rendelkezünk, ezért nem halljuk rendesen az idegenek nyelvét és nem is tudjuk rendesen megformálni a hangjaikat.
  Egy idegen nyelvet nem lehet pusztán hallás alapján megtanulni. Louise sem képes felvételről fordítani, ahogy az idegenek sem képesek megtanulni angolul, mondjuk rádióadásból. Ehhez nyelvi oktató anyagra vagy a nyelv egy anyanyelvi képviselőjére van szükség, akivel beszélgetni lehet. A katonaság természetesen azt szeretné ha úgy tanulnánk meg az idegenek nyelvét, hogy ők maguk minél kevésbé értsék a miénket. Loiuse felveti, hogy ha az idegenek együttműködőek, akkor ez alapvetően lehetséges.  
  A tudományos és nyelvészeti kérdéseket egyértelműen a könyv kezeli jobban.

  A könyv több emléket tartalmaz, amik jövőidőben vannak megfogalmazva. Itt sem világos, hogy melyik visszaemlékezés és melyik nem, valamint, hogy maga az emlékezés mikor történik.
  A könyvben Hannah felnő és az üzleti életben helyezkedik el. Autóbalesetben hal meg, ez a filmben egy ismeretlen eredetű betegségre változik, jóval fiatalabb korban, ami Louise gyerekvállalását még inkább drámaivá teszi.

  A novellában is 12 hajó érkezik de nem szállnak le, hanem föld körüli pályára állnak. A földre szálló egységek valójában bonyolult technológiájú képernyők, amiket tükröknek hívnak. Ezeken keresztül lehet kommunikálni az idegenekkel, mintha azok valóban ott lennének.
  A film ezt megint jobban tudta érvényesíteni. Egyfelől nagyon jól sikerültek az idegenek hajók, a héjak, másrészt a rendező nagyobb nyomás alá helyezi a nézőt azzal, hogy beviszi a hajóba.

  Heptapod A és B
  A könyvben sikerül elkülöníteni a heptapod A-t vagyis a heptapod beszédet. Így érthetőbb, hogy a filmben az idegen írást miért heptapod B-nek hívják. De nem sikerül azt a kutatóknak kiadni magukból, tehát nem tudnak beszélni az idegenek nyelvén. A heptapodok viszont reagálnak a saját visszajátszott hangjaikra, mert azt megértik. Itt működik a hang utáni tanulás de nagyon lassú. A filmben ez a törekvés azonnal megbukik és Louise átvált írásra.
  A novellában és a filmben is ezután hangzik el a kengurus történet csak az előbbiben ezt Louise a hallgatóinak meséli, míg az utóbbiban pedig Weber ezredesnek. Mindkét esetben megerősítésre kerül, hogy a történet egy jól használható legenda.
  A novella reálisabb, Louise és Garry/Ian már a kutatás alatt elkezdenek egymással közelebbről ismerkedni és Louise idővel mással is randizik, míg a filmben ez zavaró elem lett volna.
  A könyvben mindkét fél képernyőt használ az íráshoz. A filmben az emberek táblát használnak és csak a visszajátszáshoz használnak képernyőt, a heptapodok pedig egyfajta 3D-s tinta segítségével a levegőbe írnak. Az írás mindkét esetben logografikus.
  Írásban az idegenek a Huhogó és  Prüszkölő, míg a filmben az eredetibb Abbott és Costello nevet kapják. 
  A vizuális elemeket értelemszerűen a film tudta jobban kihasználni. A tábla, erősebb, archaikusabb kép mint a képernyő és a heptapod írás pedig kolosszálisra sikerült. 

  Mindkét esetben a heptapodokkal jól lehet kommunikálni nyelvészeti kérdésekben de a legtöbb tudományos és elvont gondolatot látványosan nem értik. 
A könyvben arra kérdésre, hogy miért jöttek azt felelték, hogy nézni, megfigyelni.
A film sokkal cselekmény dúsabbra sikeredett, ami érthető de ezzel jelentősen el is tért a novella gondolatiságától. Itt a jóval ütősebb "Kínál fegyver" mondat hangzik el, amire rögtön el is szabadul a pokol.
  A novella jobban kezeli azt amit csak néhányan és az olvasó tud meg a heptapodok valódi céljairól. A film viszont az aktuálpolitikai szállal fel tudja duzzasztani a szöveget játékfilm méretűre és ebben a formájában szórakoztatóbb is. 

  A filozófiai irány  A novellában több fizika kap helyet, amikor fizikai példákat adnak a heptapodoknak, az némileg rávilágít a gondolkodásukra és ezzel az író végkép megágyaz a filozófiai és a teológiai vonulatnak. Eközben kapunk egy rövid leírást a heptapodok bolygójáról is.
Több téma is fut egymással párhuzamosan az egyik egy fénytörési, a másik egy nyelvtani probléma, a harmadik pedig Louise emlékei.
  A fénytörést a vízben, az emberi fizika úgy határozza meg, mint egy ok-okozati, egymásutániságból álló folyamatot. Ezt azonban máshogy is lehet nézni. A fény a vízben a legszélsőségesebb útvonalakat választja, a legrövidebbet vagy a leghosszabbat. Ennek viszont csak a célhoz képest van értelme, de ezt már az elindulása előtt tudnia kell.
  Az írásnál felmerül a kérdés, hogyan jön létre egy mondat. Mivel a logografikus írás egy fraktál, ezért már leírás előtt tisztában kell lennünk vele, hogy mit akarunk írni, nem lehet menet közben megalkotni. Erre van példa az emberi kalligráfiában de senki sem képes ezt megtenni a beszélt nyelv sebességével. 
  Louise emlékei szép lassan elkezdenek összeállni de még nem tudjuk, hogy hová fognak kifutni.

  "A fizika filozófiája régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel. A tudósokat egészen pontosan azóta nem hagyja nyugodni, hogy Fermat az 1600-as években először megfogalmazta az elméletét. Planck köteteket írt róla. Az a nagy helyzet, hogy míg a fizikatörvények általános megfogalmazása az okszerűségre épül, egy olyan variációs elv, mint Fermaté, céltudatos, már-már teleologikus."

  A könyv jobban megmutatja, hogyan halad Louise a heptapod B-vel és az hogyan változtatja meg a gondolkodását és az érzékelését. A logogrammák hipnotikus hatással vannak rá, gyakorlatilag meditál rajtuk. Mivel ez nem beszélt nyelv ezért elképzeli őket és egyre inkább le tudja írni a gondolatait anélkül, hogy előre megtervezné az írást. Mégis az elsőre behúzott vonalak tökéletesen illettek a későbbi jelekhez. Louise gondolkodása belső monológ nélküli, grafikus formátumra vált. Elmélázás közben a gondolatai logogrammák formájában rajzolódik ki lelki szemei előtt.

  "Vegyük azt a jelenséget, amikor a fénysugár adott szögben a víznek csapódik, majd megváltozott szögben folytatja az útját. Ha ezt azzal magyarázzuk, hogy a sugár a fénytörés törésmutatója miatt kényszerült irányváltásra, akkor az emberek szemével látjuk a világot. Ha úgy fogalmazunk, hogy a fény a lehető legrövidebbre csökkentette a célba jutáshoz szükséges időt, akkor a heptapodok szerint értelmeztük a világot. Két rendkívül eltérő felfogásmód. A látható világegyetem egy nyelv, rendkívül kétértelmű nyelvtannal. Minden fizikai jelenség egy kijelentés, amelyet két teljesen eltérő módon lehet értelmezni, az oksági és a teleologikus elvek mentén, és mindegyik jogos, és egyik sem kizárható, függetlenül attól, mennyire adott a szövegösszefüggés." 

  "Befejeztem a mondat utolsó szógyökét, letettem a krétát, és leültem az asztalomhoz. Hátradőltem a székben, és hosszasan tanulmányoztam az egész táblát elborító munkámat, a gigászi heptapod B mondatot. Több komplex mellékmondat is szerepelt benne, amelyeket sikerült egészen szépen egységbe foglalnom. Egy ilyen mondat láttán azonnal érthetővé vált, miért fejlesztettek ki a heptapodok pont ilyen írásrendszert: ez a felépítés sokkal jobban megfelelt egy olyan fajnak, amely egyidejű tudatossággal rendelkezett. Számukra a beszéd csak szűkítette a lehetőségeket, mert ott egymás után kellett tenni a szavakat. Az írott szövegben viszont minden jel egyszerre látható az oldalon. Miért gyömöszölnék az írást a glottografikus kényszerzubbonyba, ami ugyanolyan sorrendiséget követel majd, mint a beszédtől? Ez eszükbe sem jutott. A szemasziografikus írás természetétől fogva kihasználta a papírlap kétdimenziós kiterjedését, és az egymás után lejegyzett morfémák helyett egyszerre egy egész oldalnyit mutatott belőlük.És most, miután a heptapod B rávezetett az egyidejű tudatállapotra, már a heptapod A nyelvtana mögötti logikát is megértettem: amit az én sorrendiséghez szokott elmém szükségtelenül zsúfoltnak érzékelt, az most már egyértelmű törekvés volt arra, hogy a sorrendiségen alapuló beszéd korlátain belül rugalmasságot teremtsen."

  A novella reflektál egy olyan problémára, ami olyan történeteknél merül fel ahol valaki előre tudja a jövőt. Hogyan fér megy egymással a jövőbelátás vagyis a sors és a szabad akarat? Az író nem a szokványos választ adja, hanem rámutat arra, hogy rossza a kérdés. Aki látja a sorsot az elősegíteni igyekszik, nem megváltoztatni vagy az áldozatául esni. Vannak magasabb erők, amikkel érdekünkben áll összhangban cselekedni.   

  "A heptapodok nem szabadok és nem rabok, legalábbis a mi fogalmaink szerint. Nem akaratuk szerint cselekszenek, de nem is tehetetlen robotok. A heptapodok tudatállapota nemcsak azért más, mert cselekedeteik összecsengenek a történelem eseményeivel – hanem azért is, mert a motivációik egybeesnek a történelem céljaival. Azért cselekszenek, hogy megteremtsék a jövőt, nem egyszerűen eseményeket. csak időrendben lekövetik az A szabadság nem illúzió: teljesen valóságos a sorrendiségen alapuló tudatállapotot tekintve. Az egyidejű tudat összefüggésében a szabadságnak nincsen jelentősége, de a kényszerítő erőnek sincsen: mindkettő másfajta összefüggésnek számít, de egyik sem kevesebb vagy több a másiknál. Olyan ez, mint a híres optikai trükk, amikor egy képen egyszerre látni az elegáns fiatal hölgyet, aki elfordítja az arcát a szemlélőtől, meg a bibircsókos orrú banyát, aki mélyen leszegi az állát. A képnek nincsen egyetlen helyes értelmezése, mindkettő egyformán igaz. De egyszerre nem lehet látni mindkettőt. Hasonlóképpen nem fér meg a jövő ismerete a szabad akarattal. Ugyanaz, ami lehetővé tette számomra a szabad akarat gyakorlását, egyúttal lehetetlenné tette a jövő megismerését. Hasonlóképpen igaz, hogy most, miután már ismerem a jövőt, soha nem cselekednék ellene, és ebbe beletartozik az is, hogy nem árulom el másoknak, amit tudok. Azok, akik olvasták a Korok könyvét, ezt sohasem vallják be."

  "A diplomata éppen az emberek erkölcsi hittételeiről beszélt, hogy majd később innen térjen át az önzetlenség fogalmának tisztázására. Tudtam, hogy a heptapodok már ismerték a beszélgetés végkimenetelét, de attól még nagyon lelkesen vettek részt benne. Ha felismerésemet megosztottam volna bárkivel, aki még nem volt tisztában mindezzel, bizonyára rögtön azt kérdezte volna, hogy ha a heptapodok előre tudták, mit fognak mondani és hallani, akkor mi értelme egyáltalán nyelvet használniuk? Ami teljesen logikus kérdés. A nyelv azonban nemcsak kommunikációra használható, hanem bizonyos értelemben maga is cselekvés. A nyelvfilozófia szerint az olyan kijelentések, mint „le van tartóztatva”, „megjelöllek a kereszt jelével” vagy az „ígérem”, mind performatívak: a beszélő kizárólag úgy tudja végrehajtani a szóban forgó cselekvéseket, ha közben kimondja ezeket a szavakat. Ilyenkor semmit sem változtatott, ha valaki tudta, mit fog mondani. Egy esküvőn mindenki tudta, hogy egyszer elhangzik az „ezennel házastársaknak nyilvánítalak benneteket” kijelentés, de amíg ki nem mondták, a szertartás nem számított érvényesnek. A performatív nyelvben a beszéd megegyezett a cselekvéssel. A heptapodoknak minden nyelv performatívnak számított. Ők nem információközlésre, hanem valaminek a megvalósítására használták a nyelvet. Nyilván előre tudták, mi hangzik majd el bármilyen beszélgetésben, viszont ahhoz, hogy ez a tudásuk megerősítést nyerjen, a társalgásnak meg kellett történnie."

  Felmerülhet a kérdés, hogy ha Louise megtanulta a heptapod B-t és vele együtt az egyidejű tudatot is elsajátította, akkor mi van azokkal a tudósokkal akik szintén elsajátították azt. A könyv választ ad erre is. Vannak mások is akik látják a jövőt de nem mondják el, hanem ezzel elősegítik a történelem menetét.
  A teológiai, filozófiai, tudományos és nyelvészeti eszmefuttatás egyértelműen a könyv erőssége, amivel a film nagyon okosan nem próbálkozott meg ilyen szinten, hanem leegyszerűsítette azt. 

  A cselekmények különbsége

  A film legjobban a cselekmény bonyolításával tér el a könyvtől.
A filmben nagyobb a katonai jelenlét, fokozódik a nemzetközi háborús helyzet, nő a paranoia és az összeesküvés elméletek jelenléte a médiában. Ez vezet el egy önkényes katonai merénylethez, ami után a héj biztonságos magasságba emelkedik. Ez a szál a novellából hiányzik.
  Louise privát látogatása közben a hajón derül ki egyértelműen, hogy az emlékei nem flashback-ek, hanem futureback-ek. Akkor kezdődnek amikor Louise elkezdi megtanulni a heptapod B-t. Itt kapunk magyarázatot a heptapodok céljára is, akik a nyelvüket adják eszköznek cserébe egy jövőbeli segítségért. A könyvből hiányzik ez a jelenet, bár Louise jövőbelátása itt is a nyelvtanulással kezdődik. 
  Miután Louise látja a jövőt képes leállítani a küszöbön álló háborút, a héjak pedig elhagyják a Földet. A novellából teljesen hiányzik a háborús szál.

  A heptapodok célja

  A könyvből nem derül ki, hogy a heptapodoknak mi a célja, miért jöttek és miért mentek el.
Semmilyen lábnyomot, használható technológiát nem hagytak maguk után. Bár voltak cserék, nem kaptunk tőlük semmi használhatót. Kivéve a nyelvüket. A könyv nem mondja ki de sugallja, hogy a nyelv megtanítása volt a heptapodok célja.
  A film továbbvitte a csere ötletét és arra futtatta ki a történetet, hogy most a heptapodok segítenek rajtunk és egyesítik az emberiséget, később pedig mi segítünk majd rajtunk. Ez bár nincs benne a novellában de kiváló ötlet.

  Az emlékek

  A könyv keretes szerkezettel rendelkezik az emlékekkel kezdődik és azokkal is ér véget.

  Összegzés

  A könyvben több a teológia, a filozófia, a tudomány és a nyelvészet. Ugyanakkor lebilincselő és sodró lendületű tud maradni. Ez többek között a különböző szálaknak köszönhető. kapunk egy sci-fi cselekményt ebbe ágyazva egy filozófiai eszmefuttatást, ami meg van világítva nyelvészeti és tudományos szempontból is.
  A filmben a fenti elemek kisebb arányban fordulnak elő és jelentősen le vannak egyszerűsítve, több a sci-fi cselekmény, a katonai jelenlét és a politika. Illetve a történethez hozzá van toldva némi akció, háború és egy egyértelműbb magyarázat vagy tanulság.
  Én mindkét megközelítést tudtam szeretni, kicsit olyan mint ugyanaz a történet két különböző megközelítésben.
  Már a film is eléggé rétegfilm volt, a könyv pedig még inkább a sci-fi rajongóknak szól de azoknak kötelező.  

  Könyvek amikben az a legjobb amilyen gondolatokra inspirálnak

  Az Életed története is olyan könyv amiben nem az a legjobb amiről szól, hanem az amilyen gondolatokra ösztönöz. Bár ez a hatás a filmben is megvolt de a könyvben jobban ki van fejtve a filozófia, ezért is inspirálóbb.
 
  Minden dolog egyben van, fraktálszerűen és csak mi érzékeljük őket egymásutániságban. Mindkét érzékelésnek megvan a maga létjogosultsága.
  Az egymásutáni idő érzékelése lehetővé teszi az egyéni döntést és a szabad akaratot.
Az egyidejű tudat pedig lehetővé teszi, hogy igazodjunk a sorshoz, egy nagyobb tervhez, egy magasabb hatalomhoz.
  Az egyidejű tudatba az álmodás és a meditáció útján is betekintést kaphatunk. Ezért nem tudjuk meghatározni egy álom cselekményének vagy egy meditációs élménynek a kezdetét. Mert ez egy tudatéllapot, amit nem elkezdünk, hanem belemerülünk.
  Az előző inkább profán szinten működik, az utóbbi pedig inkább az élet céljaira irányul.
  Az Indiában fennmaradt ősi tudás szerint a felszabadulás lényege, hogy eltűnik az érdekkülönbség az egyéni lélek és a Felsőlélek között. Nem arról van szó, hogy feladjuk a szabad akaratot, hanem az, hogy azonosak az érdekeink.

  Cím: Életed Története és más történetek (1998)
  Író: Ted Chiang
  Kiadó: Agave (2016)

  Függelék

  A heptapod B (logorammák, szemagramma), avagy a heptapodok írása

  A heptapodok hordószerű testtel rendelkeznek, amiből sugarasan állnak ki a végtagok, bármelyik lehet kéz és láb is. A fejükön is körben helyezkednek el a látószervek. Így bármilyen irányban képesek haladni. 
  A heptapod B vagyis az írásuk is hasonlóan épül fel. A logogrammáknak nincs meghatározott irányuk vagy tájolásuk, bármerre állhatnak.
  A logogrammákban nincsenek külön betűk, szavak, mondatok vagy sorok. 
Mivel Louise szavakat fordíttat a heptapodokkal, ezért szavaknak megfelelő elemeket kap vissza. A logogrammák mint szavak nem egymás után következnek egy mondatban, hanem elforgatják és összeolvasztják őket. Minden új vonás új jelentést vagy nyelvtani információt hordoz.
Ez egyfajta nemlineáris, vizuális helyesírás.
  Az emberi írások zöme glottografikus, a kimondott szavakat írják le. A heptapod írás azonban szemasziografikus, úgy hordoz jelentést, hogy nem közvetlenül a beszédet képezi le. Ezért két külön nyelv van, a heptapod A a beszélt nyelv, a heptapod B pedig az írás.
  Az írás vizuálisan dőlt vonalakból áll, ami terjedelmétől függően egy rácsmintává áll össze.


  A Könyv És A Film Összehasonlítása | Érkezés | Sci-fi: az utolsó irodalmi műfaj | enneagram
Hozzászólások 2Találatok: 758  

2016.04.16 20:09:47
zoli


  Az Ébredő Erő könyvváltozata tavaly december 18.-a óta folyamatosan csúszott.
Gondolom a filmforgalmazó nem akart a saját lábára lépni és nem szerette volna ha a film és a könyv összeakadnak a nagy marketinggépezetben. Aztán több dátum is megjelent a neten. Az április eleji kiadás is megcsúszott, az gondolom a world wide dvd kiadás miatt. 
De végül a Szukits elindította az előrendelést, elindult a házhoz szállítás és a könyv megjelent a boltokban is. 

  Az író

  Az eredeti Csillagok Háborúja George Lucas nevével jelent meg de ma már tudjuk, hogy valójában Alan Dean Foster írta.
  Foster a 77-es film után egy évvel, 78-ban írt egy folytatás regényt, ami a 82-es Birodalom Visszavág miatt, érthető okokból kiesett a kánonból. Itt Darth Vader nem apja Luke-nak és Leiával sem testvérek, akivel ráadásul finom románca is szövődik. 
  A folytatás első része több alkalommal is tisztelgett a legendás, első trilógia előtt és a filmkönyv írójának a kiválasztásánál is a hagyományokat követték.

  A kivitel  Ugyanazzal a borítóval jelent meg egy puha és egy kemény fedeles változat is.
A kivitele szép, fóliázott. A betűtípus tetszetős, könnyen olvasható.
  A könyv tartalmaz négy, színes, fényképes oldalt is, amik a filmből vannak fotózva, elég gyenge minőségben. A színek fakók, hiányzik belőlük a rendes fekete árnyalat. Az utolsó kép meg még be is van mozdulva. Gondolom ezt ebben a minőségben kapta a nyomda is de el nem tudom képzelni, hogy ezt ki hagyta jóvá a Disney-nél. 

  Spoiler alert!

  A cikkben olyan kaliberű információk lesznek mint a régi részekben Ben Kenobi halála (Egy Új remény), a trauma, hogy Luke apja Darth Vader (Birodalom Visszavág) vagy az, hogy Luke és Leia testvérek (Jedi Visszatér).
Az új részben a családi dráma folytatódik és egy fő karakter is eltávozik. 
Tehát csak az olvassa el, aki látta már a filmet.
  A könyvben a filmhez képest vannak "kimaradt" jelenetek is.

  Az eltérések mibenléte

  Foster a forgatókönyvből írta a regényt. Az ilyen esetekben több eltérés is szokott mutatkozni a filmhez képest. 
  A filmből kivágott jelenetek benne maradnak a regényben: Rögtön az első jelenet hiányzik a filmből, itt Leia mereng el az elmúlt harminc éven.
  A forgatókönyv megváltozik.
Néhány jelenetnek megváltozott a tartalma de ugyanoda fut ki: Rey alkatrész tisztogatás közben nem egy másik roncsvadászt néz, hanem egy anyát a fiával.
  A film vágásának áldozatul esett apró részek vagy amiket le sem forgattak. Ezek kibővített jeleneteket eredményeznek: Finn a sivatagban kóborolva belefut egy helyi szemétgyűjtő bandába, akik megdobálják.
  Általános eltérés, hogy a forgatókönyv több információjából bővebb de kevésbé fordulatos és vicces párbeszédek kerekednek ki. Erre sajnos kevés ellenpélda akad.
 
  - Amíg odalenn vagyok, ne nyúlj semmihez! - mondta Rey. - És ha üvöltést meg káromkodást hallasz, ne aggódj!
  - És mikor kezdhetek aggódni?
  - Mikor már csak az üvöltést hallod, a káromkodást nem.
  (Rey és Finn bütyköli az Ezeréves Sólymot.) 

  Nyilván amit minden rajongó keres a könyvben az az amit könyvben nem elég láttatni, hanem konkrétan le kell írni. Elejtett információkat azzal kapcsolatban, hogy mi történt az elmúlt harminc évben, kicsoda Rey valójában, rokona-e valakinek a főszereplők között és így tovább...
  A könyv bővelkedik technikai leírásokban, amire gondolom minden rajongónak elindul a nyálelválasztása. 

  Az első felvonás: Jakku

  A könyv a film opening szövegével nyit. Egy kicsit eltér a filmben látottól de csak pár szóval.   Kapunk egy frankó idézetet is. Nem tudom, hogy ez felbukkant-e már a Star wars univerzumban de nekem bejött.   

  "Napra éj jő, / Éjre nap. / Sötétségre fény, míg ismét / Csak sötétség marad. / Összevegyül, keveredik / Ezer gondot ád. / Bár különbséget / Azt mondják / Csak egy / Jedi szeme lát." 
  
  Whill Krónika, 7:477
  (A Whill Krónika az ismert galaxis írott történelme a Csillagok Háborúja univerzumban.)  
  

  A könyv első jelenete egy jelenettel a film előtt kezdődik. Itt Leia mereng el az elmúlt harminc éven. Egy rövid magyarázatot kapunk arra, hogyan csúszott ki az irányítás az Új Köztársaság kezei közül és hogyan erősödött meg az Első Rend. Hogyan próbálta rávenni az Ellenállást, hogy ő eredhessen Luke nyomába. Ekkor ajánlották neki Poe-t a feladatra. 
 
  A következő jelenet már a film első jelenete, a Resurgent-osztályú, Finalizer csillagrombolóról elindulnak a csapatszállítók a Jakku felé. Ugyanakkor több, életszerűbb információt kapunk a rohamosztagosokról és Foster nagyobbnak ábrázolja Tuanul falut. Több ember él benne, nagyobb élet van és több állat mozog az utcákon. Ezt meg lehet figyelni a Takodanán és a Starkilleren is.
  Vannak apróbb eltérések a cselekményben. Kimarad az ikonikus pillanat, amikor Finnt a haldokló társa megjelöli a saját vérével, Finn nem a barátja halálán készül ki igazán, hanem azon, hogy nem tud lelőni egy falusi nőt. Szintén kimarad a Kylo megállítja a lézersugarat kép, ehelyett eltéríti. Ellenben már a Jakkun észreveszik Finn társai, hogy nem tüzelt, ezért ered Phasma kapitány a nyomába.

  Rey esetében is csak apróbb eltérések vannak. Alkatrész tisztogatás közben nem egy másik roncsvadászt néz hanem egy anyát és a fiát, valamint fordítógéppel használ BB-8 esetében, ami elég lelombozó. 

  Miután az Ezeréves Sólyom belép a hipertérbe, úton a Takodanára kapunk három kimaradt jelenetet.
Az Ellenállás megkapja a jelentést a jakkui mészárlásról, nincs semmi hír Poe-ról és BB-8-ről. Leia megbízza C-3PO-t, hogy keresse meg az elveszett droidot.
Leia elküldi Korr Sellát, aki a személyi titkára és a futára a szenátusba, hogy végre tegyék meg a szükséges lépéseket az Első Renddel szemben. 
C-3PO elmegy a hibernált állapotban lévő R2-D2-hoz és R2-hoz, magában beszélve kitalálja, hogy az Ellenállást droidjait kell értesítenie, hogy mindenki keresse BB-8-et. 

  Snoke-nak és Kylonak a könyvben korábban kezdődik a beszélgetése és egy érdekes dolgot fejtegetnek, miszerint a régi Birodalom a szentimentalizmus miatt bukott meg. Ha Vadernek lett volna elég ereje megölni a fiát a Birodalom még most is létezne. Ez rávilágít Ren egy motivációjára, benne meg van a fény és a sötét is, ugyanúgy elbukhat mint Vader, ezért kell nagyon vigyáznia, mit tesz ha a sors próbára teszi.

  Amikor már azt hittem, hogy a meglepetéseknek vége és eljutunk a Takodanára két új jelenet is következett.
Miután Poe magához tér a Jakkun, lassan térnek vissza az emlékei. 
Poe eltéved és a sivatagban és egy roncsvadász akad rá.

  Az második felvonás: Takodana

  Maz fogadójában, miután Finn lelép egyszer csak felbukkan Unkar Plutt és elkapja Reyt. Egy régi birodalmi technikával követte az Ezeréves Sólymot. Végül Chewie lép közbe és miután Plutt meg akarja ütni, nemes egyszerűséggel letépi a kezét. Erre figyel fel az Ellenállás egy droidja aki leadja a drótot.
  Ezt újabb kimaradt jelenet követi, amiben C-3PO szerényen megviszi a hírt Leiának, hogy BB-8 a Takodanán van.

  "Nem szívesen kérkedek - folytatta ekkor C-3PO-, mint azt ön is tudja, felszereltek egy szerénység-programmal a legutóbbi felújításom alkalmával, bár azt fel nem foghatom, miért gondolta bárki, hogy szükségem van ilyenre, de pillanatnyilag rá kell szánnom egy pillanatot arra, hogy saját dicséretemet zengjem."   

  A könyvben egy kicsit máshogy játszódik le Rey látomása de ez a lényegén nem változtat, viszont Maz talán egyértelműbben fogalmaz. Ám erről egy külön cikket vezetek: Filmajánló - Csillagok Háborúja: Ébredő Erő - Kicsoda Rey?

  Részletesebb leírást kapunk a Starkiller működéséről.
A fegyverrendszer a bolygó egyik oldalán gyűjti a napból a kvintesszencia nevű sötét energiát, amit a bolygó magjába továbbít, azon keresztül pedig a bolygó másik oldalára. A kilövéskor alakul fantomenergiává. Ez nem nyaláb mint a filmben, hanem gömb és magyarázatot kapunk a gyorsaságára is. A fantomenergia lyukat üt a szub-hipertérbe. Ez teszi lehetővé a csillagközi tüzelést valós időben.
Becsapódáskor átüti a bolygó köpenyét és begyújtja annak a magját. A fegyver nem tud többszörös célpontot kezelni mint a filmben, hanem a robbanáskor elszabaduló energia emészti fel a többi bolygót is. Így nem csak a bolygók, hanem az egész naprendszer, beleértve a flottát is megsemmisült.

  A legtöbb kimaradt jelenet az Ellenálláshoz kapcsolódik, az egyikben megkapják a jelentést a teljes Hosnian-rendszer pusztulásáról. Mindenki megdöbben, azelőtt nem is feltételeztek ekkora tűzerőt. 

  A filmből nem derül ki, hogy mi történik Maz Kanatával, hogy túlélte-e a Takodana elleni csapást. Amikor Ren hajója felszáll Rey-el a jelenet tovább tart a könyvben. Itt Maz életben van. Felméri a károkat, biztosítja BB-8-et, hogy végre tudja hajtani a feladatát. Amikor megismerte Finnt még azt mondta neki, hogy olyan szeme van, mint annak az embernek aki menekül. De a jelenet végén már azt mondja neki, hogy olyan szemei vannak mint egy harcosnak. 

  A harmadik felvonás: Starkiller

  A regényben nem Ren fedezi fel Rey szökését hanem értesítik róla csak utána megy tombolni a kihallgató szobába. Először nyerünk betekintést abba, hogy mit érzékel az akit az erővel hipnotizálnak. Kihallgatták a Reyt elegendő rohamosztagost aki azt mondta, hogy az egyik pillanatban még az ajtót őrizte, a következőben pedig már a szálláshelyén volt.
  Han kesereg egy sort amiatt, hogy nagyon durván sikerült a leszállás a Starkillerre és, hogy ez régen könnyebben ment volna.
Visszajelzést kap az Ellenállás, hogy a Sólyom leszállt.

  Nagyon vicces, hogy amikor elkapják Phasma kapitányt Finn más szöveget tol le neki, miközben az orrá alá tolja a sugárvetőjét.

  "- Phasma százados emlékszik rám? - kérdezte, és kissé megmozgatta a fegyverét. - Itt van a sugárvetőm, még most is meg akarja vizsgálni?"

  Kapunk pár érdektelen jelenetet amiben a Rend felfedezi, hogy a pajzs leállt és megpróbálják elhárítani a hibát.
  Már érdekesebb, hogy megtalálják a Sólymot és Ren is a fedélzetre lép. Ekkor érkeznek meg a támadó X-szárnyú gépek.

  Pár elejtett mondatban magyarázatot kapunk arra, hogy miért tudta Rey olyan jól navigálni saját magát is és a kis csapatot is a Starkilleren. Az Új Rend a birodalmi építési technikákat vette át, bizonyos paneleknek ugyanolyan a felépítésük. Rey fél életét csillagrombolók szétszerelésével töltötte, pontosan tudta, mit hol talál.
A könyvben sokkal nagyobb szerepet kap Rey szakmai előélete, Foster nagyon ügyesen bánik vele, ahol csak lehet előhozza.
Egy kibővített jelenetben pedig kiderül, hogy robogóval közlekedtek, ami majd arra ad magyarázatot, hogyan tudták olyan gyorsan megközelíteni, majd elhagyni az oszcillátort. Szintén itt kialakul egy kis robogós üldözés is, aminek nagy hagyománya van már a Jedi Visszatér óta a Star Wars univerzumban.

  Rey-nek van egy gigabeszólása miközben szétszed egy szervizpanelt és kiszedi belőle az alkatrészeket.

  " - Szép kis darabok - jegyezte meg szórakozottan. - Legalább három adagot kapnék értük." 

  A filmben engem idegesített, hogy Chewie nagyon passzív, sok képen csak néz és mosolyog. A könyvben sokkal egyedibben viselkedett. Amikor a történet végén felszállnak a Sólyommal, nem idegesítően mosolyog, hanem
összeborzolja Rey haját.

  Kiknek ajánlom a könyvet?

  Egy syfy könyv ritkán tudja felvenni a versenyt egy filmmel, különösen ha filmkönyvről van szó, ahol meg van kötve az író keze.
Foster történetkezelése és párbeszédei néha kifejezetten sutára sikerednek, fontos mozzanatokat csak ledarál, leíró stílusban, mintha tényleg forgatókönyvet olvasnánk. 
Ellenben néhol pedig kifejezetten jól ír, jobban kezeli a karaktereket mint maga a film és sok mondata viccesebb is. Sok elejtett mondata van és reálisabban kezeli a technikai részeket is. 
  Ez a regény szerintem rajongóknak fog első sorban tetszeni, nehezem tudom elképzelni, hogy egy átlag nézőt komolyabban megérintsen. 
Ugyanakkor nem derülnek ki a könyvből kritikus információk. Nagyjából azt erősíti meg amit eddig is tudtunk és azt tartja homályban ami eddig is homályban volt. 


  Filmajánló | Csillagok Háborúja | Ébredő Erő | A Könyv És A Film Összehasonlítása
Hozzászólások 0Találatok: 816