Címlap Blog

2017.01.27 11:00:31
zoli


  Az Érkezés (Arrival) 2016 nagy meglepetése volt és egyben az év sci-fije is.


  A film Ted Chiang, Életed Története (Story Of Your Life) című novellája alapján készült.  Ted Chiang egy kínai származású, amerikai műszaki és sci-fi író.
Műveiben a tudományos felkészültség látszata nem a véletlen műve, számítástechnikából szerzett diplomát és szabadúszó szakíróként dolgozik. 
  Nem egy grafomán típus. Egy kisregényt és egy novelláskötetet írt. Ezzel némileg átfedésben van 3 esszéje és 11 novellája. Bár keveset ír de az mindig üt. A sci-fin belül az egyik legjobb novellistának és arányában az egyik legdíjazottabb írónak számít. 
  Magyarul eddig három novellája (Bábel tornya, A kereskedő és a bölcsek kapuja, Kilélegzés) és egy novelláskötete jelent meg (Életed Története).

  Az Életed Történetét az Agave adta ki.
Rávezetésképpen a borítóra az Érkezés plakátja és címe is rákerült jelezve, hogy igen, ez az a könyv. Szinte minden novella, saját és kifejezetten jó fordítót kapott.

  A cikk természetesen innentől erősen spoileres: Spoiler Alert On!

  Az emlékek

  A novella a filmhez hasonlóan az emlékekkel nyit.
Az előbbi Hannah fogantatásával kezd és első körben csak pár jelenetet ad. Az apa azonnal része a történetnek. Az utóbbi Hannah születésével kezd és nagy léptekkel de végigmegy az egész életén. Az apát itt egyáltalán nem látjuk, a dramaturgia későbbre tartogatja.
  Annak ellenére, hogy az emlékezéseket és a gondolatokat az írott szöveg jobban vissza tudja adni, ezt mégis a film kezelte hatásosabban. Pár perc alatt látunk egy teljes családi drámát és még el sem kezdődött a film.   

  Az érkezés  Az Érkezés után egy katona és egy tudós látogatja meg Louise-t. A tudós Garry Donnelly, akinek a keresztneve a filmben Ian-re változik.
  Itt jelentkezik először a könyv és a film között az egyik legfontosabb eltérés. A könyv rövidebb volta ellenére is sokkal jobban belemegy a nyelvészet, később a teológia, filozófia és a tudomány rejtelmeibe. 
  Bővebb magyarázatot kapunk arra, hogy miért kell látni az idegeneket a fordításhoz. Mivel eltérő halló és hangképző szervekkel rendelkezünk, ezért nem halljuk rendesen az idegenek nyelvét és nem is tudjuk rendesen megformálni a hangjaikat.
  Egy idegen nyelvet nem lehet pusztán hallás alapján megtanulni. Louise sem képes felvételről fordítani, ahogy az idegenek sem képesek megtanulni angolul, mondjuk rádióadásból. Ehhez nyelvi oktató anyagra vagy a nyelv egy anyanyelvi képviselőjére van szükség, akivel beszélgetni lehet. A katonaság természetesen azt szeretné ha úgy tanulnánk meg az idegenek nyelvét, hogy ők maguk minél kevésbé értsék a miénket. Loiuse felveti, hogy ha az idegenek együttműködőek, akkor ez alapvetően lehetséges.  
  A tudományos és nyelvészeti kérdéseket egyértelműen a könyv kezeli jobban.

  A könyv több emléket tartalmaz, amik jövőidőben vannak megfogalmazva. Itt sem világos, hogy melyik visszaemlékezés és melyik nem, valamint, hogy maga az emlékezés mikor történik.
  A könyvben Hannah felnő és az üzleti életben helyezkedik el. Autóbalesetben hal meg, ez a filmben egy ismeretlen eredetű betegségre változik, jóval fiatalabb korban, ami Louise gyerekvállalását még inkább drámaivá teszi.

  A novellában is 12 hajó érkezik de nem szállnak le, hanem föld körüli pályára állnak. A földre szálló egységek valójában bonyolult technológiájú képernyők, amiket tükröknek hívnak. Ezeken keresztül lehet kommunikálni az idegenekkel, mintha azok valóban ott lennének.
  A film ezt megint jobban tudta érvényesíteni. Egyfelől nagyon jól sikerültek az idegenek hajók, a héjak, másrészt a rendező nagyobb nyomás alá helyezi a nézőt azzal, hogy beviszi a hajóba.

  Heptapod A és B
  A könyvben sikerül elkülöníteni a heptapod A-t vagyis a heptapod beszédet. Így érthetőbb, hogy a filmben az idegen írást miért heptapod B-nek hívják. De nem sikerül azt a kutatóknak kiadni magukból, tehát nem tudnak beszélni az idegenek nyelvén. A heptapodok viszont reagálnak a saját visszajátszott hangjaikra, mert azt megértik. Itt működik a hang utáni tanulás de nagyon lassú. A filmben ez a törekvés azonnal megbukik és Louise átvált írásra.
  A novellában és a filmben is ezután hangzik el a kengurus történet csak az előbbiben ezt Louise a hallgatóinak meséli, míg az utóbbiban pedig Weber ezredesnek. Mindkét esetben megerősítésre kerül, hogy a történet egy jól használható legenda.
  A novella reálisabb, Louise és Garry/Ian már a kutatás alatt elkezdenek egymással közelebbről ismerkedni és Louise idővel mással is randizik, míg a filmben ez zavaró elem lett volna.
  A könyvben mindkét fél képernyőt használ az íráshoz. A filmben az emberek táblát használnak és csak a visszajátszáshoz használnak képernyőt, a heptapodok pedig egyfajta 3D-s tinta segítségével a levegőbe írnak. Az írás mindkét esetben logografikus.
  Írásban az idegenek a Huhogó és  Prüszkölő, míg a filmben az eredetibb Abbott és Costello nevet kapják. 
  A vizuális elemeket értelemszerűen a film tudta jobban kihasználni. A tábla, erősebb, archaikusabb kép mint a képernyő és a heptapod írás pedig kolosszálisra sikerült. 

  Mindkét esetben a heptapodokkal jól lehet kommunikálni nyelvészeti kérdésekben de a legtöbb tudományos és elvont gondolatot látványosan nem értik. 
A könyvben arra kérdésre, hogy miért jöttek azt felelték, hogy nézni, megfigyelni.
A film sokkal cselekmény dúsabbra sikeredett, ami érthető de ezzel jelentősen el is tért a novella gondolatiságától. Itt a jóval ütősebb "Kínál fegyver" mondat hangzik el, amire rögtön el is szabadul a pokol.
  A novella jobban kezeli azt amit csak néhányan és az olvasó tud meg a heptapodok valódi céljairól. A film viszont az aktuálpolitikai szállal fel tudja duzzasztani a szöveget játékfilm méretűre és ebben a formájában szórakoztatóbb is. 

  A filozófiai irány  A novellában több fizika kap helyet, amikor fizikai példákat adnak a heptapodoknak, az némileg rávilágít a gondolkodásukra és ezzel az író végkép megágyaz a filozófiai és a teológiai vonulatnak. Eközben kapunk egy rövid leírást a heptapodok bolygójáról is.
Több téma is fut egymással párhuzamosan az egyik egy fénytörési, a másik egy nyelvtani probléma, a harmadik pedig Louise emlékei.
  A fénytörést a vízben, az emberi fizika úgy határozza meg, mint egy ok-okozati, egymásutániságból álló folyamatot. Ezt azonban máshogy is lehet nézni. A fény a vízben a legszélsőségesebb útvonalakat választja, a legrövidebbet vagy a leghosszabbat. Ennek viszont csak a célhoz képest van értelme, de ezt már az elindulása előtt tudnia kell.
  Az írásnál felmerül a kérdés, hogyan jön létre egy mondat. Mivel a logografikus írás egy fraktál, ezért már leírás előtt tisztában kell lennünk vele, hogy mit akarunk írni, nem lehet menet közben megalkotni. Erre van példa az emberi kalligráfiában de senki sem képes ezt megtenni a beszélt nyelv sebességével. 
  Louise emlékei szép lassan elkezdenek összeállni de még nem tudjuk, hogy hová fognak kifutni.

  "A fizika filozófiája régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel. A tudósokat egészen pontosan azóta nem hagyja nyugodni, hogy Fermat az 1600-as években először megfogalmazta az elméletét. Planck köteteket írt róla. Az a nagy helyzet, hogy míg a fizikatörvények általános megfogalmazása az okszerűségre épül, egy olyan variációs elv, mint Fermaté, céltudatos, már-már teleologikus."

  A könyv jobban megmutatja, hogyan halad Louise a heptapod B-vel és az hogyan változtatja meg a gondolkodását és az érzékelését. A logogrammák hipnotikus hatással vannak rá, gyakorlatilag meditál rajtuk. Mivel ez nem beszélt nyelv ezért elképzeli őket és egyre inkább le tudja írni a gondolatait anélkül, hogy előre megtervezné az írást. Mégis az elsőre behúzott vonalak tökéletesen illettek a későbbi jelekhez. Louise gondolkodása belső monológ nélküli, grafikus formátumra vált. Elmélázás közben a gondolatai logogrammák formájában rajzolódik ki lelki szemei előtt.

  "Vegyük azt a jelenséget, amikor a fénysugár adott szögben a víznek csapódik, majd megváltozott szögben folytatja az útját. Ha ezt azzal magyarázzuk, hogy a sugár a fénytörés törésmutatója miatt kényszerült irányváltásra, akkor az emberek szemével látjuk a világot. Ha úgy fogalmazunk, hogy a fény a lehető legrövidebbre csökkentette a célba jutáshoz szükséges időt, akkor a heptapodok szerint értelmeztük a világot. Két rendkívül eltérő felfogásmód. A látható világegyetem egy nyelv, rendkívül kétértelmű nyelvtannal. Minden fizikai jelenség egy kijelentés, amelyet két teljesen eltérő módon lehet értelmezni, az oksági és a teleologikus elvek mentén, és mindegyik jogos, és egyik sem kizárható, függetlenül attól, mennyire adott a szövegösszefüggés." 

  "Befejeztem a mondat utolsó szógyökét, letettem a krétát, és leültem az asztalomhoz. Hátradőltem a székben, és hosszasan tanulmányoztam az egész táblát elborító munkámat, a gigászi heptapod B mondatot. Több komplex mellékmondat is szerepelt benne, amelyeket sikerült egészen szépen egységbe foglalnom. Egy ilyen mondat láttán azonnal érthetővé vált, miért fejlesztettek ki a heptapodok pont ilyen írásrendszert: ez a felépítés sokkal jobban megfelelt egy olyan fajnak, amely egyidejű tudatossággal rendelkezett. Számukra a beszéd csak szűkítette a lehetőségeket, mert ott egymás után kellett tenni a szavakat. Az írott szövegben viszont minden jel egyszerre látható az oldalon. Miért gyömöszölnék az írást a glottografikus kényszerzubbonyba, ami ugyanolyan sorrendiséget követel majd, mint a beszédtől? Ez eszükbe sem jutott. A szemasziografikus írás természetétől fogva kihasználta a papírlap kétdimenziós kiterjedését, és az egymás után lejegyzett morfémák helyett egyszerre egy egész oldalnyit mutatott belőlük.És most, miután a heptapod B rávezetett az egyidejű tudatállapotra, már a heptapod A nyelvtana mögötti logikát is megértettem: amit az én sorrendiséghez szokott elmém szükségtelenül zsúfoltnak érzékelt, az most már egyértelmű törekvés volt arra, hogy a sorrendiségen alapuló beszéd korlátain belül rugalmasságot teremtsen."

  A novella reflektál egy olyan problémára, ami olyan történeteknél merül fel ahol valaki előre tudja a jövőt. Hogyan fér megy egymással a jövőbelátás vagyis a sors és a szabad akarat? Az író nem a szokványos választ adja, hanem rámutat arra, hogy rossza a kérdés. Aki látja a sorsot az elősegíteni igyekszik, nem megváltoztatni vagy az áldozatául esni. Vannak magasabb erők, amikkel érdekünkben áll összhangban cselekedni.   

  "A heptapodok nem szabadok és nem rabok, legalábbis a mi fogalmaink szerint. Nem akaratuk szerint cselekszenek, de nem is tehetetlen robotok. A heptapodok tudatállapota nemcsak azért más, mert cselekedeteik összecsengenek a történelem eseményeivel – hanem azért is, mert a motivációik egybeesnek a történelem céljaival. Azért cselekszenek, hogy megteremtsék a jövőt, nem egyszerűen eseményeket. csak időrendben lekövetik az A szabadság nem illúzió: teljesen valóságos a sorrendiségen alapuló tudatállapotot tekintve. Az egyidejű tudat összefüggésében a szabadságnak nincsen jelentősége, de a kényszerítő erőnek sincsen: mindkettő másfajta összefüggésnek számít, de egyik sem kevesebb vagy több a másiknál. Olyan ez, mint a híres optikai trükk, amikor egy képen egyszerre látni az elegáns fiatal hölgyet, aki elfordítja az arcát a szemlélőtől, meg a bibircsókos orrú banyát, aki mélyen leszegi az állát. A képnek nincsen egyetlen helyes értelmezése, mindkettő egyformán igaz. De egyszerre nem lehet látni mindkettőt. Hasonlóképpen nem fér meg a jövő ismerete a szabad akarattal. Ugyanaz, ami lehetővé tette számomra a szabad akarat gyakorlását, egyúttal lehetetlenné tette a jövő megismerését. Hasonlóképpen igaz, hogy most, miután már ismerem a jövőt, soha nem cselekednék ellene, és ebbe beletartozik az is, hogy nem árulom el másoknak, amit tudok. Azok, akik olvasták a Korok könyvét, ezt sohasem vallják be."

  "A diplomata éppen az emberek erkölcsi hittételeiről beszélt, hogy majd később innen térjen át az önzetlenség fogalmának tisztázására. Tudtam, hogy a heptapodok már ismerték a beszélgetés végkimenetelét, de attól még nagyon lelkesen vettek részt benne. Ha felismerésemet megosztottam volna bárkivel, aki még nem volt tisztában mindezzel, bizonyára rögtön azt kérdezte volna, hogy ha a heptapodok előre tudták, mit fognak mondani és hallani, akkor mi értelme egyáltalán nyelvet használniuk? Ami teljesen logikus kérdés. A nyelv azonban nemcsak kommunikációra használható, hanem bizonyos értelemben maga is cselekvés. A nyelvfilozófia szerint az olyan kijelentések, mint „le van tartóztatva”, „megjelöllek a kereszt jelével” vagy az „ígérem”, mind performatívak: a beszélő kizárólag úgy tudja végrehajtani a szóban forgó cselekvéseket, ha közben kimondja ezeket a szavakat. Ilyenkor semmit sem változtatott, ha valaki tudta, mit fog mondani. Egy esküvőn mindenki tudta, hogy egyszer elhangzik az „ezennel házastársaknak nyilvánítalak benneteket” kijelentés, de amíg ki nem mondták, a szertartás nem számított érvényesnek. A performatív nyelvben a beszéd megegyezett a cselekvéssel. A heptapodoknak minden nyelv performatívnak számított. Ők nem információközlésre, hanem valaminek a megvalósítására használták a nyelvet. Nyilván előre tudták, mi hangzik majd el bármilyen beszélgetésben, viszont ahhoz, hogy ez a tudásuk megerősítést nyerjen, a társalgásnak meg kellett történnie."

  Felmerülhet a kérdés, hogy ha Louise megtanulta a heptapod B-t és vele együtt az egyidejű tudatot is elsajátította, akkor mi van azokkal a tudósokkal akik szintén elsajátították azt. A könyv választ ad erre is. Vannak mások is akik látják a jövőt de nem mondják el, hanem ezzel elősegítik a történelem menetét.
  A teológiai, filozófiai, tudományos és nyelvészeti eszmefuttatás egyértelműen a könyv erőssége, amivel a film nagyon okosan nem próbálkozott meg ilyen szinten, hanem leegyszerűsítette azt. 

  A cselekmények különbsége

  A film legjobban a cselekmény bonyolításával tér el a könyvtől.
A filmben nagyobb a katonai jelenlét, fokozódik a nemzetközi háborús helyzet, nő a paranoia és az összeesküvés elméletek jelenléte a médiában. Ez vezet el egy önkényes katonai merénylethez, ami után a héj biztonságos magasságba emelkedik. Ez a szál a novellából hiányzik.
  Louise privát látogatása közben a hajón derül ki egyértelműen, hogy az emlékei nem flashback-ek, hanem futureback-ek. Akkor kezdődnek amikor Louise elkezdi megtanulni a heptapod B-t. Itt kapunk magyarázatot a heptapodok céljára is, akik a nyelvüket adják eszköznek cserébe egy jövőbeli segítségért. A könyvből hiányzik ez a jelenet, bár Louise jövőbelátása itt is a nyelvtanulással kezdődik. 
  Miután Louise látja a jövőt képes leállítani a küszöbön álló háborút, a héjak pedig elhagyják a Földet. A novellából teljesen hiányzik a háborús szál.

  A heptapodok célja

  A könyvből nem derül ki, hogy a heptapodoknak mi a célja, miért jöttek és miért mentek el.
Semmilyen lábnyomot, használható technológiát nem hagytak maguk után. Bár voltak cserék, nem kaptunk tőlük semmi használhatót. Kivéve a nyelvüket. A könyv nem mondja ki de sugallja, hogy a nyelv megtanítása volt a heptapodok célja.
  A film továbbvitte a csere ötletét és arra futtatta ki a történetet, hogy most a heptapodok segítenek rajtunk és egyesítik az emberiséget, később pedig mi segítünk majd rajtunk. Ez bár nincs benne a novellában de kiváló ötlet.

  Az emlékek

  A könyv keretes szerkezettel rendelkezik az emlékekkel kezdődik és azokkal is ér véget.

  Összegzés

  A könyvben több a teológia, a filozófia, a tudomány és a nyelvészet. Ugyanakkor lebilincselő és sodró lendületű tud maradni. Ez többek között a különböző szálaknak köszönhető. kapunk egy sci-fi cselekményt ebbe ágyazva egy filozófiai eszmefuttatást, ami meg van világítva nyelvészeti és tudományos szempontból is.
  A filmben a fenti elemek kisebb arányban fordulnak elő és jelentősen le vannak egyszerűsítve, több a sci-fi cselekmény, a katonai jelenlét és a politika. Illetve a történethez hozzá van toldva némi akció, háború és egy egyértelműbb magyarázat vagy tanulság.
  Én mindkét megközelítést tudtam szeretni, kicsit olyan mint ugyanaz a történet két különböző megközelítésben.
  Már a film is eléggé rétegfilm volt, a könyv pedig még inkább a sci-fi rajongóknak szól de azoknak kötelező.  

  Könyvek amikben az a legjobb amilyen gondolatokra inspirálnak

  Az Életed története is olyan könyv amiben nem az a legjobb amiről szól, hanem az amilyen gondolatokra ösztönöz. Bár ez a hatás a filmben is megvolt de a könyvben jobban ki van fejtve a filozófia, ezért is inspirálóbb.
 
  Minden dolog egyben van, fraktálszerűen és csak mi érzékeljük őket egymásutániságban. Mindkét érzékelésnek megvan a maga létjogosultsága.
  Az egymásutáni idő érzékelése lehetővé teszi az egyéni döntést és a szabad akaratot.
Az egyidejű tudat pedig lehetővé teszi, hogy igazodjunk a sorshoz, egy nagyobb tervhez, egy magasabb hatalomhoz.
  Az egyidejű tudatba az álmodás és a meditáció útján is betekintést kaphatunk. Ezért nem tudjuk meghatározni egy álom cselekményének vagy egy meditációs élménynek a kezdetét. Mert ez egy tudatéllapot, amit nem elkezdünk, hanem belemerülünk.
  Az előző inkább profán szinten működik, az utóbbi pedig inkább az élet céljaira irányul.
  Az Indiában fennmaradt ősi tudás szerint a felszabadulás lényege, hogy eltűnik az érdekkülönbség az egyéni lélek és a Felsőlélek között. Nem arról van szó, hogy feladjuk a szabad akaratot, hanem az, hogy azonosak az érdekeink.

  Cím: Életed Története és más történetek (1998)
  Író: Ted Chiang
  Kiadó: Agave (2016)

  Függelék

  A heptapod B (logorammák, szemagramma), avagy a heptapodok írása

  A heptapodok hordószerű testtel rendelkeznek, amiből sugarasan állnak ki a végtagok, bármelyik lehet kéz és láb is. A fejükön is körben helyezkednek el a látószervek. Így bármilyen irányban képesek haladni. 
  A heptapod B vagyis az írásuk is hasonlóan épül fel. A logogrammáknak nincs meghatározott irányuk vagy tájolásuk, bármerre állhatnak.
  A logogrammákban nincsenek külön betűk, szavak, mondatok vagy sorok. 
Mivel Louise szavakat fordíttat a heptapodokkal, ezért szavaknak megfelelő elemeket kap vissza. A logogrammák mint szavak nem egymás után következnek egy mondatban, hanem elforgatják és összeolvasztják őket. Minden új vonás új jelentést vagy nyelvtani információt hordoz.
Ez egyfajta nemlineáris, vizuális helyesírás.
  Az emberi írások zöme glottografikus, a kimondott szavakat írják le. A heptapod írás azonban szemasziografikus, úgy hordoz jelentést, hogy nem közvetlenül a beszédet képezi le. Ezért két külön nyelv van, a heptapod A a beszélt nyelv, a heptapod B pedig az írás.
  Az írás vizuálisan dőlt vonalakból áll, ami terjedelmétől függően egy rácsmintává áll össze.


  A Könyv És A Film Összehasonlítása | Érkezés | Sci-fi: az utolsó irodalmi műfaj | enneagram
Hozzászólások 2Találatok: 626  

2017.01.17 11:03:06
zoli


  A csípős-savanyú leves a kínai konyha egy legendás darabja.
Ha ez valaha egy konkrét recept volt, mára biztosan egy koncepcióvá vált, sok-sok változattal.

  A csípős-savanyú leves kiválóan fűti (pitta), hidratálja (pitta és kapha) és erősíti (pitta és kapha) a szervezetet.
  Jó változó évszakban, télen, valamint hideg és száraz időben.

  Csípős-savanyú leves 
  Hozzávalók

  (Zsiradék)
-olíva olaj
  (Fűszernövény)
-hagyma (hing)
-gyömbér
-paprika (hegyes erős)
  (Kicsapott fehérje)
-tofu (házi sajt, grillsajt, szejtán)
   (Zöldség)
-kínai kel
-sárgarépa
-zöldbab
-gomba (fafülgomba)
  (Szósz)
-víz
-szójaszósz (paradicsompüré, barbecue)
-keményítő
-ecet (rizsecet) 
  (Porfűszerek)
-só
-cukor
-fekete bors (tarkabors)
  (Tálalás)
-főétel, előétel.

  Elkészítés

  Olajon futtassuk meg a fűszernövényeket és a tofut, majd adjuk hozzá a zöldségeket és keverés mellett pároljuk le őket. Lehetünk kreatívak, igazából bármilyen könnyen fővő zöldség játszhat, Ha fafül gombát használunk, akkor azt előre áztassuk be forralt vízbe egy öt percre.
   Adjuk hozzá a folyékony hozzávalókat és főzzük össze. Ha nem szeretnénk nagyon savanyúra akkor az ecetet a főzés végén a porfűszerek előtt adjuk hozzá. 
  Majd a végén jöhetnek a porfűszerek. A borssal tudjuk szabályozni a csípősséget, a cukorral pedig finomíthatunk a savanyú ízen. 
  Fogyaszthatjuk főételként és előételként is.


  Hétköznapi Áyurvéda | Gyors receptek | Csípős-savanyú leves
Hozzászólások 0Találatok: 333  

2017.01.08 16:41:07
zoli


  Az Érkezés (Arrival) 2016 nagy meglepetése volt és egyben az év sci-fije is.

  A film Ted Chiang, Életed Története (Story Of Your Life) című novellája alapján készült.

  A cselekmény  A történet két szálon fut. Az egyik szál a cselekményé, a másik pedig egy ettől eltérő idősík, ami kiegészíti a történetet. Mindez pedig keretes szerkezetbe van foglalva, rögtön egy visszaemlékezéssel indulunk.

  Az emlékek

  Egy anyának és a lányának a történetét látjuk, ahogy a  gyermek megszületik, felnő majd egy általunk ismeretlen betegségben meghal.

  Logikusan feltételezzük, hogy amit az előbb láttunk visszaemlékezés de nem tudjuk a történetét, miben halt meg a lány, mi lett az apjával de ez még csak a film eleje, lesz rá még bőven idő, hogy megoldódjon a rejtély. 
  A nyelvész Louise szomorkás kis életét látjuk, ahogy elindul tanítani és nem is veszi észre, hogy a háttérben valami különös dolog történik.
  A film gyorsan, korszerűen de mégis hatásosan vezeti fel az idegenek érkezését, bár sok minden történik, a film mégis lassan, méltóságteljesen hömpölyög.

  A hadsereg hamarosan megtalálja Louise-t, hogy fordítsa le az idegenek nyelvét és közvetítsen a két faj között.
  A katonaság teljesen profán módon akar beszélgetni az idegenekkel (miért jöttek, mit akarnak), míg nyelvész szempontból ennél bonyolultabb szempontok is felmerülnek (kultúra, a nyelv és a gondolkodás kapcsolata, a jelentés).
  Itt érezhetően elkezd szétcsúszni az elmélet és a gyakorlat, illetve a tapasztalható és kézzelfogható és a tapasztalható de racionálisan nem hozzáférhető közötti különbség. Ez vérbeli sci-fi ami a dolgok közötti világba kalauzol el minket. Abba a világba amit az emberi értelem racionálisan nem tud a fogalmaival megragadni. Hogy az év egy kiváló sorozatára utaljak: isten hozott Tótágasban! 
  A filmben ez elsőre úgy jelenik meg, hogy a fizikus Ian a tudományt, míg a nyelvész Louise a nyelvet tartja a gondolkozás és a civilizáció alapjának. 
Érdekes, hogy a nyelvről milyen kevés konkrétumot tudunk (honnan jön, hogyan alakul ki), pedig a felfogásunkon keresztül, mindent befolyásol.

  A rendező ügyesen operál a csenddel, a csendben hangosabbnak tűnő zajokkal, egyszerű eszközökkel kelt feszültséget, mint két autó puszta összekoccanása. 
  Nagyon jellemző a filmre, hogy míg az idegenek a film idejében öt perc alatt megérkeznek, az első héj alakú hajót csaknem negyed órával később látjuk csak élőben. 
A hajónál nagyon jó húzás, hogy klasszikus sci-fi vonalat követnek, amiket viszont eddig így nem jelenítettek meg filmen, nekem áthallásos volt több filmmel és könyvel is. Egyszerűek, lenyűgözőek és a föld felett lebegnek, ami misztikus és nyugtalanító megjelenést kölcsönöz nekik.

  Ennél többet nehéz mondani a filmről úgy, hogy ne károsítsam majd a film megtekintésének az élményét. Előreszaladhatnék és kiragadhatnék pár részletet de valószínű, hogy olyan dolgokra irányítanám ezzel a figyelmet, ami megint csak problémás lenne.
  A spoler előtti összefoglalóm nagyjából annyi, hogy ez egy klasszikus sci-fi, ami a legszebb hagyományokat követi.
Egyik nagy témája a drámaian eltérő fajok közötti kommunikáció. A másik pedig egy elmélet ami ebből következik és ez a film igazi nagy durranása. Egyrészt mert paradigmaváltó gondolat, másrészt mert megkavarja az egész filmet. 

  Spoiler Alert!  A spoileres részek az űrhajóba való belépéssel kezdődnek el.
  A film Hogyan kommunikálunk űrlényekkel? szála tovább folytatódik.
Senki sem tud beszélni az idegenekkel, a hangjaikat nem sikerül elemezni. Louise talál egy lehetséges lyukat a problémában és írással próbálkozik meg. Ez meghozza az áttörést, az idegenek írásjelei elemezhetőbbek, mint a hangjaik.
  Nemcsak a hajó megjelenítése formabontó, hanem az űrlényeké és az írásuké is. Mind a módját, mind a megjelenését tekintve.
  Louise elkezdi angolra tanítani az idegeneket, hogy legyen elegendő közös szókincsük a kommunikációhoz. A katonaság ennél sokkal gyorsabb eredményt akar. A katonák között is terjed a félelem az ismeretlentől és Kína is mozgolódik. Mindez szűk teret ad a kutatóknak.

  A nyelvleckék vezetik be Louise rosszul levős emlékezéseit. amik egyre érthetetlenebbek lesznek, mivel a jelenre utalnak, viszont fontos kiegészítői a cselekménynek. 
  A heptopodok írása és nyelve eltér. Az írásuk nem esik egybe a beszédükkel. Az írásuk, a logogramok, semasio-grafikusak, hang nélkül közvetítenek értelmet. Valamint nincs irányuk és formai elrendeződésük.
  Itt kezd felmerülni a kérdés, hogyan gondolkodnak a heptopodok?
Ian és Louise a film egyik kulcsjelenetében arról beszélgetnek, hogy a nyelv határozza meg a gondolkodást, egy idő után a beszélt nyelven gondolkodunk és álmodunk. Bár nem mondják ki, világos a kérdés: Ha valaki megtanulja a heptopodok nyelvét az úgy fog gondolkodni mint ők?

  A nemzetközi helyzet fokozódása miatt, még az előtt fel kell tenni a fontos kérdéseket, hogy kialakulhatna a közös szókincs, illetve letisztáznák a közös fogalmakat. Ez végül diplomáciai tragédiához vezet, mivel arra a kérdésre, hogy "Mi a heptopod célja a Földön? az a bájos válasz érkezik, hogy "Kínál fegyver". Az országok megszakítják egymással a kapcsolatot.
  Ian és Louise visszamegy, hogy pontosítsák, hogy az idegenek végül mit is értenek fegyver alatt de egy önjelölt, katonai terrorista akció megakadályozza a kommunikációt. Ők könnyebben megsérülnek, az Abbott nevű idegen pedig súlyosan megsebesül. Az idegen hajó pedig biztonságos de megközelíthetetlen magasságba emelkedik.

  A feladat


  A heptapodok átadják a teljes nyelvük 1/12-ed részét, a másik 11 részt a többi hajó adja át az érintett országoknak, akik megszakították egymással a kapcsolatot. Az üzenet világos, bár csak kevesen látják az embereknek meg kell tanulniuk összefogni egymással.

  A probléma férfias kezelése

  A terrorista akció után, válaszcsapástól tartva befejeződik a kutatás és elkezdik evakuálni a tábort. A kínaiak pedig bejelentik, hogy meg fogják támadni a felettük lévő hajókat. Kínát további országok követik az elhatározásban. Bár Louisék valamennyire meg tudják győzni a katonai vezetőket, senki sem bízik már senkiben, senki nem hallgat senkire és senki sem kommunikál már senkivel. A háború elkerülhetetlennek látszik.

  A heptapodok terve  Louise emlékezései egyre interaktívabbak lesznek, a nézőben felmerül a gyanú, hogy nem a múltat látjuk, hanem a jövőt. Ezt végül két dolog támasztja alá. Az egyik, hogy Louise látja, hogy egy kisebb hajó jön érte és miután kiszökik a megbeszélésről ez így is történik. A másik, hogy megkérdezi a Costello nevű idegent, hogy ki az a kislány akit állandóan lát. Itt Costello megerősíti, hogy Louise valóban a jövőt látja. Az eddigi flashbackek valójában futurebackek. A film keretes szerkezete miatt csak az első emlék visszaemlékezés mindegyik utána már futureback. 
  Costello azt is elmondja, hogy Louise a "fegyver", ami felnyitja az időt. Azért segítenek az emberiségnek, mert 3000 év múlva majd nekik lesz szükségük segítségre és akkor majd mi segítünk rajtuk.
  A heptapodok nem az egész emberiséget célozták meg csak egy embert és nekik nem a történtek lineáris vonala számít, mert máshogy érzékelik az időt.

  A probléma nőies kezelése

  Míg a férfiak, a katonák nem látnak ki a saját kis világukból Louise követi a belső hangot.
  Egyre több emlékezést látunk a jövőről. Kiderül belőle, hogy tudja előre a jövő illetve, hogy miért hagyta el őt a férje, akiről már sejtjük, hogy Ian lesz az.
Louise azután is belemegy a kapcsolatba és megszüli a kislányát, hogy tudja az meg fog halni.
  Itt nekem nem derült ki teljesen, hogy miért tette ezt.
Azért tette mert máshogy érzékeli az időt? Vagy azért mert enélkül nem történt volna meg a múlt sem? Vagy mert egyszerűen ilyen az élet és nekik ez volt a sorsuk?

  Ahogy egyre többre emlékezik, látja a jövőben, hogy könyvet ír a heptopodok nyelvéről és rájön, hogy érti is. Megpróbálja elmagyarázni a katonáknak, hogy a "fegyver" maga a nyelv, aki jól megtanulja, az úgy fogja érzékelni az időt mint ők.

  Louise újra a belső hangot követi és hallja mit mondott Kína katonai vezetőjének, hogy állítsa le a háború előkészületeit és adja át a rá eső 1/12-ed információt. A megfelelő telefont ellopva fel is hívja Shang tábornokot. Párhuzamosan látjuk ahogy a tábornokkal beszél telefonon és egy fogadáson beszél vele a jövőben, ahol megtudja mit kell mondania.
  Ez talán a film egyetlen komolyabb logikai hibája. Ha Louise tudja mi történik, miért kell hallania ezt Shang tábornoktól? Ezek lehetséges jövők? Dramaturgiailag így lehetett megoldani?

  Ezután Shang tábornok leállítja a háborút, az idegen hajók pedig eltűnnek -az időben.  

  Az emlékek

  Újra látjuk az emlékeket, csak immár bővebben. Louise és ian összeházasodnak, megszületik Hannah. 
  
  Felirat VS. Szinkron

  A filmet valami általam ismeretlen okból nem szinkronizálták. 
  A moziban még fő műsoridőben is fél teremmel ment a vetítés, nem is értettem de aztán leesett, hogy feliratos az előadás. Ezen egyébként sok ember kibukott, a netes hozzászólások között rengeteg ember nyilvánította ki, hogy moziba nem olvasni jár és ha nincs szinkron meg sem nézi.
  Ezt nem szeretném kommentálni. Én kifejezetten szeretem a feliratos filmeket mert a fordítás minősége bizony sokat esett az elmúlt évtizedekben és sok esetben érthetetlen módon a karakterek beszédstílusa nem illik az eredetihez. 
Most hirtelen két példa jut eszembe.
A Dr. Csont sorozatban többször is valami rejtélyes tengelyszögről vitatkoznak a népek. Nos ez az angol linchpin félrefordítása, ami itt összekötő kapcsot jelent.
A Zsivány Egyesben, Donnie Yen rájátszik a kínai akcentusára és az enyhe pöszeségére, amikor megformálja Chirrut Îmwe karakterét. Ez egyfajta extra egzotikusságot kölcsönöz neki, ám ennek nyoma sincs a szinkronban, ahol a karakter tisztán beszél, ahogy a hegyi patak csörgedezik.
  A filmnek kifejezetten jót tett, hogy meghagyták az eredeti nyelvet, még egyszerűbb, tisztább és hitelesebb lett tőle. Még a zene is jobban érvényesül mellette. Nem tudom később lesz-e hozzá szinkron de én mindenkinek felirattal javaslom.

  A filmzene

  A filmzene az zseniális.  
  Jóhann Jóhannsson minden témához külön zenét írt, amik stílusban eléggé eltérnek egymástól, így azonnal külön világokba ránt minket. 
A két legemlékezetesebb talán Louise és az idegenek témája.
Louise emlékei alatt mindig egy lassan hömpölygő, szomorú zenét hallunk.
Az idegenekkel kapcsolatban egy jóféle sci-fi zenét kapunk, ami engem több ikonikus filmzenére is emlékeztet, hatásos és nyugtalanítóan disszonáns.

  Ajánlott cikkek

  Enneagrammal, sci-fivel és az Érkezéssel kapcsolatos cikkeim


  enneagram | sci-fi | az utolsó irodalmi műfaj | Érkezés
Hozzászólások 0Találatok: 394  

2016.12.26 16:31:53
zoli


  Az öt legjobb feladatkezelő, feladatlista alkalmazás


  Ahhoz, hogy a céljainkat át tudjuk vezetni a napi időbeosztásunkba, elengedhetetlenül szükséges egy jó naptár, illetve egy feladatkezelő vagy feladatlista alkalmazás.
  Míg a papír naptárak kezdenek a háttérbe szorulni a naptár alkalmazások előretörésével, addig a feladatkezelők most már elterjedtebbek elektronikusan, mint papír alapon valaha.
A feladatlistákról már a múlt század elején is írtak de ezeket mindig saját maguknak készítették a felhasználók vagy naptárba nyomtatták bele. Igazából számítógépen és mobilon kezdtek szélesebb körben terjedni. Ami jó, mert a feladatkezelés az időbeosztás gerince.
  Most összeszedtem a legjobb alkalmazásokat és rövid jellemzőiket.
Bármikor jól fog jönni de akkor lesznek a legjobbak, amikor változik az életünk vagy ami még jobb, amikor változtatunk az életünkön. Üzleti tevékenység elkezdése, újévi fogadalmak és így tovább.  Tasks (Google Play 4.2 / 4.5 értékelés)

  Navigáció: A bal felső menüvel választhatunk és válthatunk a profilok között. Illetve megtekinthetjük az összes éppen aktuális feladat listát. Mellette van egy frissítő gomb, az elmaradhatatlan + jel új feladat hozzáadásához, valamint egy jobb oldali menü.
  A jobb oldali menüben kezelhetünk több feladatot is, megnézhetjük és törölhetjük az elvégzett feladatokat, szűrhetjük, kezelhetjük és megoszthatjuk a listákat, valamint itt vannak a beállítások is.
  A beállításokban választhatunk a témák között, megválaszthatjuk melyik nappal induljon a hét. Kijelölhetjük az emlékeztetők időpontját, hangját, választhatunk vibrációt és kijelző led színt is. valamint az emlékeztető ismétlődését is beállíthatjuk.
Ugyanitt válthatunk a profilok között, adományozhatunk és megnézhetjük az alkalmazás névjegyét is.
A beállításokat elérhetjük a telefon menü gombjával is.      

  A létrehozott lista elemeket mozgathatjuk, beleléphetünk ahol beállíthatjuk, egy hosszú nyomással pedig lehetőség van mozgatni őket gombokkal, illetve megosztani vagy törölni őket.

  Szinkronizáció: Bár az alkalmazás kezeli a Google acc-ot nem találtam még meg a szinkron felületet.

  Widget: Matricából egyet kapunk, ami egy listát helyez el a képernyőn, amit többféleképpen tudunk beállítani. A matrica az alkalmazás kezdő képernyőjét mutatja, érintésre megnyitja az alkalmazást vagy az adott feladatot lehet szerkeszteni vagy megjelölni elvégzettnek. 

  Összegzés:   A Tasks azon ritka alkalmazások egyike aminek megvettem a fizetős változatát. Egyszerű mint a faék de mindent tud amit kell.

  Letöltés: Google Play /
  Weboldal: http://tasks.hitzdev.ch - jelenleg nem elérhető

  Google Keep (Google Play 4.4)

  Navigáció: A bal felső sarokban lévő menüre kattintva ismerős felület fogad, a Keep azonnal beolvassa a Google profilunkat. Lehet itt jegyzetelni, emlékeztetőt hozzáadni, új címkét hozzáadni, megtekinteni az archívumot és a kukát, valamint itt találhatóak a beállítások is.
  A jobb felső sarokban van a kereső és a nézetváltó.
  Az alsó sávon jegyzetelhetünk, új listát készíthetünk és hozzáadhatunk hangfelvételt és képeket is.  

  Szinkronizáció: Meglepő módon nem találtam szinkronizációt pedig biztosan van, mivel a Google pont ebben erős.

  Widget: Matricákból kettőt kapunk, az elsővel adhatunk hozzá jegyzeteket és emlékeztetőket a kezdőképernyőhöz, a másik pedig egy bart ad hozzá.

  Összegzés. Alapvetően jó kis alkalmazás de a Google-től ezen a téren többet vártam.
Hihetetlen paraszt módon pont a Google, ami kötelezővé tette a weboldal feltüntetését a Play-en, képtelen volt összeizzadni egy saját oldalt, helyette a szolgáltatás Google support oldalára jutunk.

  Letöltés: Google Play / App Store
  Weboldal: Google Support

  Todoist 
(Google Play 4.4 értékelés és Editor's Choice ajánlás)

  Az alkalmazáshoz regisztrálni kell ami nálam rossz pont. Be lehet jelentkezni Google+ profillal is, ami némileg érthetővé teszi, miért ajánlják ezt az alkalmazást a Google Play szerkesztői.

  Navigáció: A szokásos bal felső menüt kapjuk. A hozzáadott feladatokat többféleképpen is megnézhetjük: inbox, mai, következő hét nap, projektek, címkék és filterek szerint.
A heti bontás nagyon jó, ezt sok alkalmazásnál össze kell hackelni.
  A jobb felső sarokban láthatjuk az aktivitást de csak a fizetős változatban és itt kezelhetjük az értesítéseket.
  A jobb alsó sarokban a + jel segítségével új feladatokat tudunk gyorsan a listához adni.
  
  Szinkronizáció: 
Az alap alkalmazásban nem találtam szinkronizációs lehetőséget, erős a gyanúm, hogy ez a fizetős változatban van.

  Widget: Matricából látszólag csak egyet kapunk de ezen belül bármilyen bontást ami a menüben van, a kezdőképernyőhöz adhatunk.

  Összegzés: Az alkalmazás nagyon profi, főleg azoknak jó, akiknek sok, különféle programja van, amiket szűrni kell, különben az alkalmazás indokolatlanul bonyolultnak fog tűnni.
A honlapja kimerítő részletességgel ismertei a program működését és a különféle szolgáltatásokat, amik kifejezetten jók üzleti célra, vállalkozóknak és cégeknek.

  Letöltés: Google Play / App Store
  Weboldal: https://todoist.com

  Wunderlist (Google Play 4.5 értékelés)

  A csodalista szintén csak regisztrációval működik aaarghhh...

  Navigáció: A bal felső menü itt inkább a beállításokat teszi elérhetővé: három nagy hasáb van, az első a profil adatoké, a második az általános beállításokat tartalmazza, a harmadik pedig az extrákat.
  Ez alatt érhetjük el az inboxot és készíthetünk listát.
  Természetesen a jobb alsó sarokba megkapjuk a kötelező + jelet is.
Ha új bejegyzést hozunk létre ez az inboxba kerül, ahol rendezni tudjuk őket és innen is elérhetőek a beállítások, mivel innen lesz igazán értelmük. Itt készíthetünk okos listát különféle szűrők szerint, megváltoztathatjuk a hátteret, hozzáadhatunk a listákhoz, szűrhetjük őket, ébresztőt és emlékeztethetőt rendelhetünk hozzájuk, figyelhetjük a dátumok esedékességét, hozzáadhatunk hangokat, hozzárendelhetjük az alkalmazást valamilyen viselhető okoseszközhöz és visszaállíthatjuk a törölt listákat.    

  Szinkronizáció: 
Az alap alkalmazásban nem találtam, szinkronizációs lehetőséget, erős a gyanúm, hogy ez a fizetős változatban van. Már csak azért is, mert a bal felső menü első opciója rögtön ez.

  Widget: Három matricát kapunk, az első egy alternatív ikon, a másik egy bar, a harmadik pedig egy lista.

  Összegzés: Nekem egy kicsit kaotikus a navigáció, valahogy nagyon nem áll kézre, ugyanakkor az alkalmazást sokan szeretik, így valószínűleg ez tényleg ízlés dolga.
  Az alkalmazás mögött profi weboldal van, üzleti szolgáltatásokkal, támogatással és bloggal. 

  Letöltés: Google Play / App Store
  Weboldal: https://www.wunderlist.com

  To Do List
 (Google Play 4.7 értékelés)

  Navigáció: A navigáció a bal felső menüvel történik, itt lehet általános, személyi, vásárlással kapcsolatos és kívánságlistát hozzáadni, valamint van munka opció is. Meg lehet nézni az elvégzett feladatokat és lehet új listát mint kategóriát is hozzáadni.
  A bal felső sarokban is van egy menü, itt lehet feladatokat kötegelve kezelni. Itt el lehet távolítani az alkalmazást. Ilyet is ritkán látni, hogy van egy eltávolítás opció az alkalmazásba van építve. Alatta lehet a gyártótól, a Splend Apps-tól különféle alkalmazásokat telepíteni. 
  Középen egyszerűen egy + jel segítségével is adhatunk hozzá feladatot, illetve készíthetünk hangfelvételt is. Ez a modul az első feladat hozzáadás után alulra kerül.
  Az alkalmazás elérhető a telefon status bar-jából is.

  Szinkronizáció: Az alkalmazás együttműködik a Google szolgáltatásokkal, 

  Widget: Két widgetet kapunk egy alternatív ikont és egy feladatlistát.

  Összegzés: 
Az alkalmazásnak szép, tiszta, kék, flat dizájnja van. A felépítése praktikus, könnyen kezelhető, egyszerű mint a faék, nem bonyolították túl a szolgáltatásokat, ez az előny azonban a hátránya is ha valakinek bonyolultabb app kell.

  Letöltés: Google Play /
  Weboldal: http://splendapps.com

  (Utolsó frissítés: 2016. 12. 26.)


  természetes célállítás | Feladatkezelő | feladatlista | alkalmazások
Hozzászólások 0Találatok: 380  

2016.12.16 19:31:15
zoli


  A Zsivány Egyes, hasonlóan az Ébredő Erőhöz, tele van kikacsintásokkal.
Most sorra veszem a legütősebbeket.

  A cikk természetesen durván spoileres, ezért senki se olvassa el aki nem látta még a filmet.

  (Mivel még csak kevés kép került ki a filmből ezért az egyes részeket még nem illusztráltam. És természetesen amíg a film ki nem jön dvd-n, ahol ki lehet kockázni mindent, addig a cikket folyamatosan frissítem.)  A legjobb Zsivány Egyes kikacsintások

  Zöld trutymó

  Krennic elmegy Galenért és a családjáért, akik menekülőre fogják. Csomagolás közben láthatjuk a konyhát, az asztalon egy kanna zöld trutymó látható. Utoljára ilyen italt az Egy Új Reményben láthattunk, Beru néni konyhájában.

  Kyber kristály (Jedi kristály) 

  Jyn kap az anyukájától egy nyakláncot, amin egy kyber kristály van. Ez a kristály felerősíti az erőt. Először Alan Dean Foster könyvében bukkan fel, a
 Splinter of the Mind's Eye-ban. Ez idehaza először a Robur nevű legendás magazinban jelent meg 1984-ben Jedi-kristály címen. 1992-ben adták ki könyv változatban is. Akkor sem tudtak mit kezdeni a címével, ezért a keresztségben ezúttal az Erőpróba nevet kapta. 
  Találkozunk még vele a Klónok Háborúja sorozatban, itt megerősítik az alkotók, hogy ez hajtja a jedik fénykardját is.
  Itt a Zsivány Egyesben pedig ez hajtja a Halálcsillag fegyverrendszerét is.

  Saw Gerrera

  Saw találja meg az elbújt Jynt. Saw csak a mozifilmek nézőinek új karakter, valójában már a Klónok Háborúja animációs sorozatban feltűnt.
Kezdetben a szeparatisták ellen küzdött az Onderonon, később pedig a Birodalom ellen. Annyira szélsőséges, hogy még a Lázadók is elhatárolódnak tőle.

  Wobani

  A birodalmi börtönbolygó neve Obi-Wan anagrammája. 

  Jedi templom  A Halálcsillag terveit kiszivárogtató, szökött pilóta Saw Gerreát keresi a Jedhán. Bár az Ébredő Erőben hallottunk Jedi templomokról és a végén láttunk is egyet, itt látunk először rendes romot, sőt kapunk egy egész zarándok várost, ami a bolygóval azonos nevet visel. Ugyanakkor a Jedi templomokkal már a Klónok Háborúja animációs sorozatban elkezdhettek megismerkedni a rajongók, mert ott láttunk többet is.

  Yavin 4

  Jynt kiszabadítják a Lázadók és elviszik a főhadiszállásra a Yavin 4-re. Ezt a bolygót már ismerjük az Egy Új Reményből, innen indítják a Halálcsillag elleni, végzetes támadást. Ez egy valódi időutazás mert az 1977-es film díszleteit és jelmezeit idézték fel.

  Mindig érdemes figyelni, hogy a támaszponton éppen mi megy hangosbemondóban mivel elég érdekes neveket kaphatunk el.

  Miután első körben a tanács leszavazza Jynt egyszer csak arra lehetünk figyelmesek, hogy: "Syndulla tábornokot kérjük, hogy jelentkezzen az eligazítóteremben."
A Csillagok Háborúja: Lázadók animációs sorozatban Hera Syndulla a Phoenix repülőszázad és a Ghost VCX-100 könnyű teherhajó parancsnoka.

  A Zsivány egyes felszállása után Antilles kapitány neve hangzik el: "Antilles kapitány, van egy küldetésem az ön számára."
Wedge Antilles egy legendás vadászpilóta aki harcolt két Halálcsillag ellen, a Yavini és az Endori csatában is, Az Egy Új Reményben és a Jedi Visszatérben.

  Dodonna Tábornok, Mon Mothma, Bail Organa és az Y-szárnyúak

  Jyn kihallgatják a Yavin 4-en.
  Az asztal körül láthatjuk a legendás Dodonna tábornokot, akit az Egy Új Reményben láthattunk először, ő volt a Halálcsillag elleni csapás parancsnoka. Később viszont láthattuk őt a Lázadók animációs sorozatban. A sorozat hősei neki lopják el az Y-szárnyú bombázókat. Egyben ez az Y-szárnyú hajók eredetet története is. 
  Mon Mothma a Jedi Visszatérből lehet ismerős, ő vezette az eligazítást az endori csata előtt. Később felbukkant a Klónok Háborúja sorozatban is. Ő volt az első szenátorok egyike, aki a Lázadás mellé állt. 
  Bail Organa, Leia hercegnő mostohaapja, a Lázadás egyik fő alapítója. A Klónok Támadásában és a Sithek Bosszújában tűnik fel, valamint láthatjuk az animációs sorozatokban is.

  Tarkin kormányzó

  A filmben feltűnik Tarkin kormányzó is, a Halálcsillag későbbi parancsnoka. Ami azért bravúros, mert az őt alakító Peter Cushing már az Egy Új Reményben is 64 éves volt és 1994-ben megtért az erő honába. Tarkin az első szereplő a filmben, akit digitálisan keltnek életre.
  Itt, akárcsak 77-ben, kipróbálja a Halálcsillag tűzerejét, akkor az Alderaanon, most pedig Jedha városán. 

  Evazan itt is kötekedik  Az Egy Új Reményben, egy mos eisley-i kocsmában két gazember, Baba és Evazan beleköt Luke-ba. A nézeteltérés odáig fajul, hogy Kenobinak kell közbe lépnie és a fénykardjával levágja Evazant.
  Amikor a Zsivány Egyesben Jyn és csapata a Jedhán jár, összeütközik egy fickóval aki megpróbál belekötni. Ismerős lehet az arca, mert ő ugyanaz az Evazan, aki majd összeakad Luke-al. És ha figyelmesen megnézzük ott áll mellette Baba is.

  A Whillek

  Jynék összeakadnak a Whillek templomának őrzőivel. Oké de kik azok a Whillek?
  Az eredeti Csillagok Háborúja forgatókönyve szerint az egész történetnek R2-D2 és C-3PO a szemtanúi, ők azok akik mindenkit túlélnek és a távoli jövőben ők mesélik el a történetet a Whilleknek, akik pedig lejegyzik. 
A Whillek a galaxis krónikásai. A forgatókönyv munkacíme Whill Krónikák volt (Journal of the Whills).
  Alan Dean Foster filmregénye is, amit George Lucas neve alatt írt, egy Whill krónika idézettel nyit de a filmben a Whillekre már nem történik utalás.

  A Halálcsillag gyenge pontja

  Annak idején sokan kritizálták, hogy a Halálcsillagot fel tudja robbantani egy egyszerű, egyszemélyes vadászgép is úgy, hogy kilövi a szellőzőnyílást. Ezt sokan próbálták azóta is menteni de valljuk be ennek annak idején dramaturgiai nem pedig technikai okai voltak.
Most végre színvonalas magyarázatot kapunk erre. A Halálcsillag tervezője Galen Erso, az élete tönkretétele, felesége meggyilkolása és a birodalom elleni gyűlölete miatt, bosszúból elrejt egy hibát a gépezetben. A reaktormodulban van egy láthatatlan és instabil rész, ami ha csak egyetlen találatot is kap, láncreakciót indít el és megsemmisíti az egész bázist.
  Arra is választ kapunk, hogy miért 20 évig készült az űrállomás. Galen egy ponton visszavonult a fejlesztésektől és elvonult a világtól.  

  Sith templom

  A történet során eljutunk Darth Vader sith palotájába. Ilyet eddig csak a Klónok Háborúja sorozatban láthattunk.

  Zsivány Egyes


   A végső bevetésnél még a Lázadók között is néhányan fellázadnak és engedély nélkül elkötnek egy hajót. Az azonosításkor születik meg a csapat neve. A Zsivány azonosító valóban létezik a SW univerzumban. A Birodalom Visszavágban is használják.

  Chopper  Amikor elfognak egy birodalmi adást, miszerint lázadó tevékenység folyik a Scarifen, a háttérben elgurul Chopper, a Lázadók sorozat legendás asztro droidja.

  Segítsen Obi-Wan Kenobi...

  Mon Mothma és Bail Organa szenátor már azt tervezik, mit tegyenek majd a Halálcsillag terveivel. Mon Mothma rákérdez egy jedire, aki a Klón háborúban harcolt. Ő Kenobi tábornok. Organa pedig a lányát akarja felkérni közvetítőnek. Ő Leia hercegnő.

  SW-0608 teherszállító

  Dobja magát, hogy az SW micsoda de nem, Sebastian Weitz-re utal aki a film forgatókönyvírója, a szám pedig a fia születési dátuma. 

  Valami rossz érzés fogott el (I have a bad feeling about this).

  Ez a mondat az egy Új Remény óta minden filmben elhangzik
Itt K-2SO-t fogja el a rossz érzés, amikor belépnek a citadella liftjébe.

  A T-15-ös már elavult.

  A birodalmi rohamosztagosok ha beszélgetnek, minden filmben kockulnak és kütyükről van szó. Itt arról, hogy a T-15-ös hajó már elavult. Egyébként ez állandó téma a rohamosztagosok között és a filmekben oda is figyeltek a számozásra.

  Karabast!

  A Scarifi csatában egyszer csak megjelenik egy lépegető, ekkor az egyik lázadó, Pao elnyom egy Karabastot. A Karabast egy híres káromkodás a Csillagok háborúja: Lázadókból, ahol is Zeb alkalmazza lelkesen.

  A Szellem a flottában  Amikor a Lázadók a Scarifhez ugranak, látható a hajók között, a Lázadók animációs sorozat főhőseinek a hajója, a Szellem (Ghost).
Mivel a hajó nem azonosítható tökéletesen, a rajongók rákérdezték Pablo Hidalgonál, aki SW szakértő, ő készítette az enciklopédiát is a filmhez. Pablo egyértelműen azonosította a Szellemet. 

  Tervek kódnevei

  A halálcsillag tervei után böngészve Jyn különféle kódneveket olvas: Csillaggömb, Mark Omega, Pax Aurora. Háborús Palást, Prizma Fürt, Fekete Szablya.

  A Fekete vagy Sötét Szablya: Az első mandalori jedi, Tor Vizsla legendás kardja. A Lázadókban ismerjük meg, Sabine Wren kezdi el egyesíteni a segítségével a mandaloriakat.

  A Pörölyfejű korvett (Hammerhead Corvette)

  A scarifi csatában egymásba tolnak két birodalmi csillagrombolót egy pörölyfejű korvett segítségével. Ez egy legendás hajótípus a Lázadók sorozatból.

  Vader beszáll a buliba

  A lázadók letöltik a Halálcsillag tervrajzát és egy lemezre másolják. Közben Vader szintén átszáll a hajóra. Természetesen senkinek esélye sem volt ellene. Vader kis performansza nagyon jól sikerült. Engem nagyon emlékeztetett A Sith Nagyurak című könyv egy jelenetére. A könyv mellesleg a hivatalos kánon része.

  A Tantive IV

  Ahogy Vader elől menekítik a terveket, megváltoznak a falak és egy ismerős környezetbe kerülünk. Ez a Tantive IV, ami Leia hercegnő hajója. Sikerül lecsatlakoznia a nagyobb hajóról és a lázadók a tervekkel együtt elmenekülnek. Az Egy Új Reménynek pedig ez lesz a nyitó jelenete, egy birodalmi romboló üldözi a Tantive IV-et.
  Kis következetlenség a két film összekapcsolásában, hogy az Egy Új Reményben a Tantive IV egy diplomáciai hajó, nem lehet egyértelműen a lázadókhoz kötni és a tervrajzokhoz úgy jutnak, hogy elfognak egy adást. Az előzmények tekintetében viszont mindkét elem hibás, Vader biztosan tudja, hogy ezen a hajón vannak az adatok és azokat fizikailag lopták el.

  Leia hercegnő

  Az adatokat átadják őfelségének egy fehér ruhás hölgynek aki háttal áll. Tudjuk, hogy ő Leia de az őt játszó színésznő Carry Fisher az Egy Új Reményben 21 éves, ma pedig kereken 60. Első blikkre azt gondoltam nem fog megfordulni de ezúttal is bevállalták a készítők. Leia a második digitális karakter a filmben.

  Némi tanulság


  Első körben 21 utalást szedtem össze a filmből, ebből 7 az animációs sorozatokból (Klónok Háborúja, Lázadók) származik. 
Az látszik, hogy a Disney komolyan gondolja az univerzum építést, szépen összefésüli a szálakat.

  Miután a Disney átvette a Star Wars franchise-t, a Lázadók animációs sorozat volt az első alkotásuk, ami nagyon jól sikerült, a rajongók is rácsúsztak. 

  A nagyközönség viszont tévesen az Ébredő Erőt gondolta az első Disney munkának. Az Ébredő Erő, a történetben kimaradt 30 év miatt valóban felemásra sikeredett, igazából a következő rész lesz az igazi folytatás, abból tudjuk majd eldönteni, hogy a Disney képes lesz-e folytatni a történetet. 
Az Ébredő erőt ért negatív kritikákat két dolog hajtották, az emberek nem értették mit okoz a 30 év kiesés, másrészt azt gondolták ez az első Disney film, erre kell figyelni, majd ezt kell lehúzni.

  A harmadik mű pedig a Zsivány Egyes lett, ami szintén jól sikerült. De nem mindenki tudja majd hová tenni, ha el akarnám helyezni, akkor azt mondanám, hogy a Klónok Háborúja és a Lázadók folytatása. Miközben a legtöbb néző, az alkalmi rajongók majd az Egy Új Reményhez akarják majd hasonlítani. 

  Szóval az már most látszik, hogy a Disney jobban tudja kezelni az átkötő történeteket.
  Egy másik tanulság, hogy az animációs filmeket és a kánonba szereplő könyveket komolyan kell venni, mert ezekre épül az új univerzum. Azok fogják ezt igazán érteni, akik legalább a sorozatokat látták.
  Ezzel a Disney a fiataloknak, akik a sorozatokon keresztül kapcsolódtak be és a rajongóknak kedvez.
Akik pedig csak a mozifilmek idejére jönnek rá, hogy rajongók, el fogják veszíteni a fonalat.

  (Utolsó frissítés: 2017. 04. 10.)


  A legjobb kikacsintások | Zsivány Egyes | Csillagok Háborúja | Filmajánló
Hozzászólások 0Találatok: 553  

4. oldal / 70
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>