Valódi vélemények a kábítószerről. AZ IGAZSÁG A SZINTETIKUS DROGOKRÓL, valódi történetek - a szintetikus drogok hatásai


Kenyeres László — Mészáros Zoltán : Kábítószerkép a nyomtatott sajtóban Négy napilap a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Népszava és három hetilap az Élet és Irodalom, a Heti Válasz és a HVG januárjától decemberéig kiadott számaiban megjelent cikkeket vizsgáltuk aszerint, hogy milyen utalásokat közöltek a Valódi vélemények a kábítószerről. A kutatás célja az volt, hogy képet alkossunk arról: a Nemzeti Drogstratégiában is oly fontosnak vélt prevenciós tevékenységnek milyen táptalajon kell megfogannia.

Célunk az volt, hogy metszetet nyújtsunk a drogprobléma sajtóban való megjelenéséről. Két alapvető módszert használtunk: a kvantitatív kódutasításos tartalomelemzést és a diskurzuselemzést. Kvantitatív tartalomelemzés Kutatásunk kvantitatív részében azt vizsgáltuk, hogy az összes megjelent cikk mekkora hányadában volt szó a drogproblémáról, és a különböző, általunk felállított kategóriák között hogyan oszlottak meg a drogtémájú cikkek. Az elemzésben a következő kategóriákat alakítottuk ki: a publicisztikákat mint a diskurzusanalízis megfigyelési egységeitaz informatív, a bűnügyi, a pártpolitikai, a bulvár, a kulturális, a nemzetközi és a sporttal kapcsolatos hozzászólásokat.

Az elmosódó rossz lehelet gégerákkal határok és a közlések sajátossága miatt terjedelmi keretek, a cikkek egy problémát több oldalról is körüljárhatnak egy írás több kategóriába is bekerülhetett. A kábítószer-probléma esetében a megszólalóknak szervezeteknek vagy személyeknek öt, markánsan elkülöníthető kategóriáját különböztettük meg: ezek a fegyveres szervek, a politikai testületek-pártok-kormányok, a hazai és nemzetközi szervezetek-hivatalok, a szakértők, illetve képeztünk egy egyéb kategóriát is, amelybe általában a laikus véleményt is hordozó cikkek kerültek.

Valódi vélemények a kábítószerről hogy néznek ki az ascaris férgek

Az elemzett írások ilyen módszerrel való feldolgozása során csak azokat a cikkeket válogattuk be Valódi vélemények a kábítószerről, amelyekben a kábítószer fő témaként jelent meg. Ez azért is lényeges, mert a kezdeményező vagy a reagáló gondolatai képezik a mértékadó szakvéleményt, amelyet az olvasó interiorizálhat vagy elutasíthat.

A kábítószerrel kapcsolatos cikkek tematikus összetételének vizsgálatához, vagy másképpen a képzettársítási lehetőségek bemutatásához szintén kategóriákat használtunk; ezek a következők voltak: kábítószer — egészségügy, kábítószer — kormányzati munka, kábítószer — fiatalok, kábítószer — bűnözés-deviancia, kábítószer — halál. Magyar Hírlap ben összesen olyan közlést találtunk, amelyben szerepeltek a keresett szavak, ugyanez a szám ben 78, ben 79, ban 75, ben pedig 42 volt.

E cikkek sajátossága, hogy nagy arányban 85—95 százalékban fő témaként közöltek a drogról, illetve a kábítószerről információkat. Sokszor fordul még elő különböző, droggal kapcsolatos bűnügyi esetek leírása is. Magas a nemzetközi, külföldi vonatkozású témák száma Valódi vélemények a kábítószerről.

Ezek vagy bűnügyi jellegűek, vagy valamely nemzetközi szervezet például az ENSZ nemzetközi jelentéseit ismertetik.

fogászati ​​férgek kezelése férgek gyermekeknél, kezelés 11 hónapig

Valamivel kevesebb, de így is nagyszámú a bulvárjellegű cikkek száma. Viszonylag kis számban találkoztunk olyan publicisztikákkal kivétel ez alól a A pártpolitikai és a vélemény típusú közlések az intenzív szakaszokhoz lásd az 1.

A Magyar Hírlap drogproblémához való viszonyában változások következtek be. Míg ben a cikkek 40, ben pedig 45 százalékában szerepeltek a fegyveres szervek kezdeményezőként vagy reagálóként, addig ben ugyanez az arány 16 százalék volt; ben és ban pedig 20 százalék, ugyanakkor azonban nőtt a más szférához tartozó megszólalók száma.

Az időben előrehaladva a híreket nem a bűnügyi esetek uralták, hanem előtérbe kerültek a probléma megoldására irányuló törekvések.

Valódi vélemények a kábítószerről

A kompetens szakértői vélemények arányának változásai is ezt támasztják alá. E napilapban a droggal kapcsolatos cikkek megjelenésében tendenciát fedeztünk fel.

Valódi vélemények a kábítószerről paraziták következményekkel járó tünetek

Míg a vizsgált időszak elején inkább a bűnügyi cikkek kerültek túlsúlyba egyfajta elrettentésként, addig a vizsgált utolsó két évben már inkább a szakmai, kormányzati és preventív programokról esett szó. Továbbá ez az egyetlen lap, amely egy-két esetben ugyan, de magukat a szerhasználókat is megszólaltatta.

Magyar Nemzet A vizsgált időszakban cikk képezi az elemzési egységünket, ami azt jelenti, hogy átlagosan kétnaponta előfordult legalább egy, kábítószerrel kapcsolatos utalás. A fő témaként a kábítószerrel foglalkozó írások aránya 60—64 százalék között mozgott.

Valódi vélemények a kábítószerről

Érzékelhető, hogy a cikk témájához képest sokszor teljesen mellékesen szerepel a kábítószer, ám az az olvasó esetleges képzettársításait mégis jelentősen befolyásolhatja. Viszonylag jól kirajzolódó intenzív szakaszokról tehát a melléktémaként megjelenő cikkek miatt kevésbé beszélhetünk.

  • Bél helmint kezelés
  • Ha rossz lehelet a gyomorból
  • Trichomonas tünetek férfiaknál, hogyan kell kezelni
  • IGAZSÁG A DROGOKRÓL-T Az igazság a drogokról program 25 év tapasztalattal rendelkezik a drogmegelőzés területén, és ennek alapján sikerült megoldania azt a problémát, hogy hogyan lehet hatékonyan kommunikálni a gyerekeknek és a fiataloknak a droghasználat árnyoldalait — egyénileg és tömegkommunikációs eszközökön keresztül.
  • Kenyeres László – Mészáros Zoltán: Kábítószerkép a nyomtatott sajtóban (Médiakutató)
  • Fájhatnak-e a vesék a férgektől
  • Médiakutató ősz Törvénykerülő dizájner drogok Bűnözés és tönkrement életek járnak vele együtt.
  • Az elérhető drogok száma folyamatosan nő.

Helyesebb, ha azt mondjuk, hogy a Magyar Nemzetben a droggal, kábítószerrel kapcsolatos közlések folyamatosan gyakoriak voltak. Valódi vélemények a kábítószerről közlések típusa szerint kiemelkedően magas számban találtunk bűnügyi témájú cikkeket. Bár e cikkek aránya nem tér el lényegesen például a Magyar Hírlapnál tapasztalható arányoktól — mindkét esetben 30 százalék körüli —, mégis azt kell mondanunk, hogy a Magyar Nemzet további sajátossága az, hogy a kábítószer főleg bűnügyi kontextusban jelenik meg benne.

Elmondható továbbá, hogy kevés olyan cikk fordult elő, amelyben a drogproblémában kompetens vagy legalábbis érintett személyek, szervezetek megszólaltak volna. Inkább az elrettentésen, mint a szakpolitikai véleményeken van a hangsúly.

Valódi vélemények a kábítószerről. Addikciók a médiában

A napilap közléseinek Valódi vélemények a kábítószerről összetétele alapján is elmondható, hogy a kábítószer-probléma a legtöbbször a bűnözés és a deviancia kontextusában jelent meg. A cikkek több mint felére volt jellemző az effajta együtt járás.

Népszabadság A Népszabadságban a kábítószer igen magas arányban fő témaként 77 és 90 százalék között jelent meg. Előfordultak olyan hónapok is, amikor a kábítószerre tett utalás melléktémaként nem is fordult elő. A legjelentősebb intenzív szakaszok e napilapban is kirajzolódtak. A Népszabadság markáns jellegzetességét a publicisztikák szintén magas száma jelenti.

Ezek általában a már bemutatott intenzív időszakokban jelentek meg.

az emberi testben élő paraziták kezelésének eszköze izoprinosin a genitális szemölcsök ellen

Majdnem minden második olyan cikkben, amelyben a lap közzétett egy megszólalást vagy Valódi vélemények a kábítószerről, szakértői vélemény hangzott el. A közlések tematikus összetétele összecseng a már eddig tapasztaltakkal, azaz a legtöbbször a Népszabadság is a bűnözés kontextusába helyezi a drog problémáját.

Nem tudtam megmozdítani a lábaimat és a csípőmet. Mindössze az alkarommal tudtam magam mozgatni, de ezzel nem jutottam semmire, így aztán 13 órán keresztül feküdtem a földön, a padlót püfölve és segítségért kiáltozva.

Viszonylag nagyszámú olyan cikkel találkoztunk, amelyben a drog és a veszélyeztetett fiatalok együtt járása figyelhető meg átlagosan 17—18 cikk. Ezt a napilapot igazán az különböztette meg a többitől, Valódi vélemények a kábítószerről a kábítószer és a preventív tevékenység hangsúlyozása magas számban, átlagosan 12 cikkben fordult elő. Ez azt jelenti, hogy közel minden olyan ötödik közlés, amelyben képzettársítás Valódi vélemények a kábítószerről, a prevencióra vonatkozott.

Népszava A Népszavában találtuk a legalacsonyabb számú közlést a drogokkal, kábítószerekkel kapcsolatban, amelyek egy évben átlagosan 57 cikkben szerepeltek fő- vagy melléktémaként, de hangsúlyos volt Valódi vélemények a kábítószerről fő témák aránya 80—87 százalék átlagosan. A A Kendermag Egyesület A legmagasabb számban és arányban ebben a lapban is informatív típusú cikkekkel találkoztunk, de gyakori volt a bűnügyi közlések előfordulása is.

A politikai típusú írások más napilapoknál valamivel magasabb arányban fordultak elő. Kevésnek mondható azon közlések száma is, amelyekben az újság teret engedett a különböző szervezeteknek, személyeknek véleményük kifejtésére. Igazán az jellemző, hogy nagyon ritkán találkoztunk olyan cikkel, amelyben eltérő vélemények fordultak volna elő. Úgy tűnik tehát, hogy a Népszava a viszonylag kisebb számú közölt cikkével egyfajta középutat járt be. Nem került előtérbe egyetlen általunk definiált kategória sem.

Valódi vélemények a kábítószerről, AZ IGAZSÁG A DROGOKRÓL

Konzekvensen beszámolt bűnügyi eseményekről, írt szakértői véleményekről, a sporttal kapcsolatosan is közölt írásokat ugyanúgy, ahogy a nemzetközi vagy külföldi történésekről is beszámolt e témában. Gyakoriság A drogproblémával összefüggő cikkek az egyes napilapokban eltérő képet mutattak, ugyanakkor felfedezhettünk közös, valamennyi napilapra egyaránt jellemző sajátosságot is: a megegyező intenzív szakaszt.

Két ilyet figyelhettünk meg: novemberét és decemberét, illetve májusát. Az alábbi grafikonon negyedéves bontásokban — a vizsgált időszakot tehát összesen 20 negyedévet egy intervallumnak tekintve — láthatók az intenzív szakaszok. A napilapok intenzív szakaszai negyedévenként 2. A diskurzuselemzés A diskurzuselemzés során a szerzők publicisztikáiban megjelenő szándékokat, kommunikációs céljaikat vizsgáltuk — mind a napi, mind a hetilapokat elemezve.

Érdeklődésünk középpontjába az került, hogy a szerző Valódi vélemények a kábítószerről kategóriákat használt, hogyan tematizálta a hozzászólását. Előfordult, hogy egy-egy riport vagy egy tudósítás során véleménynyilvánítás is történt, azaz az újságírók — vagy riport esetén a megszólalók — személyes hitvallása is belefonódott a cikkbe.

Ezen írások a klasszikus értelemben nem tekinthetők szubjektív megnyilvánulásnak, azaz publicisztikának, de mert számos érvelést tartalmaztak, érzelmi meghatározottság is volt bennük, szintén elemzési egységünk részét képezték.

Médiakutató 2009 ősz

Ahhoz, hogy érthető legyen egy-egy lap álláspontja, illetve a diskurzusanalízis szempontjából is lényeges, hogy bemutassuk, milyen fogalmi kereteket társít egy-egy lap a droghoz és a drogozáshoz.

Ez az az alap, amelyre építve az olvasók kialakíthatják a kábítószerhez kapcsolódó képzettársításokat. Alapvetően négy nagyobb csoportban tudtuk elhelyezni a cikkeket: drogpercepció, a könnyű Valódi vélemények a kábítószerről és kemény drog fogalmának meghatározása, egymástól való elkülönítése, kapudrogelmélet, fogyasztói percepció, kriminalizálás-dekriminalizálás.

Drogpercepció a sajtó tükrében A sajtóban a drogokról megjelenő cikkek elemzése által be lehet mutatni az egyes sajtóorgánumokat abból a szempontból, hogy milyen fogalmi kereteket társítanak a droghoz és a drogozáshoz. Ez az alap, amelyre támaszkodva vagy amelyet elutasítva az olvasók kialakíthatják a kábítószerhez kapcsolódó képzettársításaikat. Alapvetően négy irányzatot különböztethetünk meg: 1. Vannak az illegális kábítószerek minden formáját mereven elutasító, ugyanakkor a hagyományos drognak minősített stimulánsokkal szembeni toleranciát tanúsító vélemények, amelyek érvrendszerében jellemzően kulturális kapcsolatokra hivatkoznak az alkohol, a cigaretta, a kávé esetében, illetve arra, hogy ezek esetében az alkalmi fogyasztás során nem alakul ki dependencia és káros személyiségrombolás.

Valójában semmi sem korlátozza olyan mértékben az emberi szabadságot, mint a pszichoaktív szerek, mivel éppen a motivációt, a szabad döntési képességet és rendszeres fogyasztás után a személyiséget rombolják.

Az Valódi vélemények a kábítószerről etnocentrizmus a drogok világában is érvényesül. Nemcsak az idegeneket és az idegen szokásokat, de az idegen drogokat sem szeretik az emberek. A ma illegálisnak számító szerek pedig idegenek az európai kultúrában. A hagyományos drognak számító alkoholt, illetve ma már a nikotint és Valódi vélemények a kábítószerről koffeint is egyfajta elfogadottság jellemzi.

Egyrészt egy több évezredes kultúráról van szó, másrészt egészen az es évek elejéig a köztudatban nem is számítottak drognak. Azt persze soha senki nem mondja meg, hogy miért lesz jobb nekünk, ha két rossz mellé odateszünk egy harmadikat? A másik tábor a drogfelfogás liberális oldaláról közelítve a kábító hatású szerek között nem tesz lényeges különbséget, vagyis a társadalmilag bevett tudatmódosító szerekkel egyenlőnek tekinti az illegális kábítószerek bizonyos fajtáit, az úgynevezett könnyű drogokat.

Érvrendszerükben még további két állásponttal találkozhatunk. Egyrészt szerintük a könnyű drogok élettani hatásai kevésbé súlyosak, mint sok legális szeré. A marihuána nem alakít ki társadalmilag veszélyes fizikai dependenciát. Másrészt gazdasági okokra is hivatkoznak: a kábítószer-élvezetet tiltó jogszabályok liberalizálása jelentősen csökkentené a marihuána és a többi drog árát, így visszaszorulnának a kábítószer megszerzésével kapcsolatos bűncselekmények, és ellenőrizhetőbbé válna a marihuána nemzetközi forgalma.

Ide tartoznak nemcsak a könnyű, illetve nehéz drogoknak nevezett szerek, hanem a legálisan, orvosi vényre felírt nyugtatók, altatók, valamint az alkohol, a koffein és a nikotin is.

Valamennyi drog esetében létrejöhet függőség, amely a személyiség kontrollképességének meggyengülését idézi elő. A drogok pótszerek, elterelik a figyelmünket a pillanatnyi problémáról, de nem visznek közelebb a megoldáshoz.

Az alkohol mint drog hasonló hatást idéz elő: a szorongásoldásra használt italok szinte valamennyi szervet megtámadják, és súlyos károsodást idéznek elő bennük. Ugyanakkor az alkohol és a cigaretta hozzátartoznak mindennapi életünkhöz, legalizált szerek. Nem is lenne baj, ha a fogyasztók Valódi vélemények a kábítószerről tudnák a fogyasztásukat. A hagyományos érvelések mellett a harmadik kategória egy alcsoportjaként megjelent az egészségügyi szemlélet is.

A drogok hatásai lehetnek-e spirituális élmények? [az igazság a drogokról]

Ez elsősorban a cannabis gyógyszerként való alkalmazásáról szóló kutatási eredmények bemutatására vonatkozik, főleg súlyos idegrendszeri és agyi betegségek esetén. Az általános drogpercepciót illetően a drogproblémát mindenféle mítoszok, tévhitek, a politikai akarat és a sajtó által eltorzított tények veszik körül.