Gömbölyű hím. Brehm: Az állatok világa / család: Szú-félék (Scolytidae vagy Ipidae)


A szúfélék többnyire igénytelen és dísznélküli barna vagy feketés bogarak, melyek ormánya alig észrevehető, térdes csápjuk pedig bunkóval végződik. A legtöbb szúbogár apró, néhány milliméteres, legnagyobb képviselőjük egy brazíliai óriásszú, a Phoeotrupes grandis Gömbölyű hím. Eltekintve kis termetüktől, a szúfélék jól kifejlődött ösztönökkel rendelkeznek, amellett mint a fák pusztítói, erdőgazdasági szempontból bírnak nagy fontossággal, úgyhogy rövid méltatásuktól és ismertetésüktől nem tekinthetünk el.

Betűzőszú Ips typographus L.

Kapcsolódó hírek

Wachtl nyomán. A szúfélék fiasításuk elhelyezésére a fák fás részeit, tehát a fát és a kérget választják ki és csak kevés faj fejlődik máshol, mint például a lóhereszú Hylastinus trifolii Müll. Amikor a fiasító fára repülnek, rendszerint együtt találjuk a két ivart, és pedig vagy párosával repülnek, mint a nagy fenyőháncsszúja Hylesinus piniperda L.

Ráti József Nem csak a méretük, hanem a formájuk is teljesen különböző.

A bogarak gyorsan fúrják át a kérget és egész testükkel a törzs belsejébe hatolnak, a befúrás nyílása mint kerek kapu megmarad. Ezt a nehéz munkát némely fajoknál a hím, másoknál a nőstény végzi, a fiasító menetek kirágása azonban a nőstény feladata, ez rágószervei segítségével azután egy vagy több menetet rág ki, amelyek fajok szerint meghatározott irányban haladnak.

A szílfa nagy és kis kéregszújánál Scolytus scolytus F. A tölgykéregszú Sc. Némelykor a bejárati nyílásból kétágú vízszintes anyamenet indul ki, mint például a kőrisfa nagy háncsszúja Hylesinus crenatus F. Ha gömbölyű hím a befúrási nyíláson gömbölyű hím a hímet több nőstény követte, úgy mindegyik nőstény külön anyamenetet rág a maga részére, ilyenkor különleges alakú, úgynevezett csillagos anyamenetes rágványok keletkeznek, mint például a kétfogú fenyőkéregszú Pityogenes bidentatus Hbst.

A 2016. év rovara: a mezei tücsök

Minden szúféle saját mintája, saját stílusa szerint épít, illetve rág és ettől csak akkor tér el, ha ezt bizonyos akadályok megkívánják, például, ha szomszédos rágványok menetei közel esnek és így kénytelenek azokat más irányban folytatni.

Amíg a nőstény az anyamenet rágásával van elfoglalva, közben ivadékáról is gondoskodik, az anyamenetben bizonyos távolságban egymástól rágott kis mélyedésekbe lerak egy-egy petét. Gömbölyű hím azután megjelennek az apró, fehér, barnásfejű, csápok, lábak és szemnélküli, hasuk felé görbült lárvák, melyek szülőhelyüktől kiinduló és folyton szélesbedő, kissé kígyózó gömbölyű hím rágnak és ezek végében, a kiszélesített bölcsőben alakulnak bábbá.

A kikelő friss bogár később ott helyben kifelé átfúrja a kérgét, hogy kijusson a szabadba. A kéregszúvak anya- és lárvamenetekből álló rágványa leggyakrabban a kéreg- és a faállomány határában, a nedvvezető rétegekben fekszik.

gömbölyű hím paraziták megelőzése felnőtteknél

Ha megtámadott és kiszáradt fák korhadó kérgét leválasztjuk és akár a kérget, akár a törzset megszemléljük, ott láthatjuk a szabályosan elkészült, sokszor díszes faragványokra emlékeztető rágásokat. A bogármenetek ilyenkor vagy a kéregbe, vagy a faállományba mélyednek jobban, rendszerint azonban egyformán láthatók mindkettőben.

Keresés űrlap

Minthogy éppen a kéregalatti rétegekben halmozódnak fel leginkább fehérjék és másféle táplálóanyagok, a kéregszúvak lárvái bőviben találják meg a kellő táplálékot. Máskép áll azonban a gömbölyű hím a fásszövetben költő fajok esetében, mert ezek gömbölyű hím a fa belsejében feküsznek.

A nőstény a kérgen keresztül a fásszövet mélyébe fúrja anyamenetét, amelyből azután szintén az egyes fajok szerint más és más rendszerben haladnak a fiasító menetek, amelyek mindegyikébe a nőstény egy-egy petét rak.

  1. Mi legyen az Év rovara ban? Szavazz! - Magyar Természettudományi Múzeum Blog
  2. A specifikus epitet a késő latin melléknév fuliginosus "korom" a latin fūlīgo "koromból", és a fekete tollazatra utal.

Ilyen rágványa van a sávos fenyőszúnak Xyloterus lineatus Ol. Ez a hengeres, 3 mm hosszú fekete bogár, melynek lába, csápja, előtorának töve és feketesávos szárnyfedői sárgák, a fenyők fás szövetébe rágja fekete anyamenetét, melyet alakja után létramenetnek neveznek.

gömbölyű hím

A bevezető csatornából két vízszintesen futó költőmenet ágazik el az évgyűrűk irányában, ezek felső és alsó részében, egyforma távolságban, a nőstény apró fülkéket rág és azokba egy-egy petét rak le. A lárvák rövid meneteket rágnak ki, amelyek létra fokainak megfelelően vannak elhelyezve, és amelyekben később bábbá is alakulnak.

A kifejlődött bogarak a költőmenet és a befúrás nyílásán keresztül jutnak a gömbölyű hím.

További blogjaink:

A sávos fenyőszú rágványa a kemény fás szövetben megvédi az ivadékot külső ellenségektől, pl. Escherich figyelte meg egy ízben, amint ilyen bogarak saját társaik ürülékét mohón ették. Minthogy a fiatal ivadéknak fejlődéséhez jó táplálékra van szüksége, úgy a sávos fenyőszú és rokonai gombatenyésztőkké váltak.

gömbölyű hím parazita asztma

A belül fekete, mintegy kiégetettnek tetsző költőmenetek színét finom penészbevonat okozza, melyből mikroszkópnyi vékonyságú szálak haladnak mindenfelé a fa állománya mélyébe, hogy abból a táplálóanyagokat elvonja. A felvett táplálóanyagokat a gombák részben conidiumok gömbölyű hím, részben gömbölyű hím halmozására használják fel.

A bogarak és lárváik az ambróziát eszik, sőt egyeseknek ez egyedüli tápláléka. Úgy látszik, mintha az ambrózia csak a bogarak behatására képződik és mintegy azok tenyészanyagának tekinthető.

Az ambróziát evő szúfélék fajonként más és más gombát tenyésztenek. A sávos fenyőszú pl. A gomba spóráinak elvetéséről is gömbölyű hím van, a fiatal bogár testét borító szőrökön megtapadnak gömbölyű hím spórák és így a rajzó bogár azokat magával viszi újonnan alapítandó tanyájába.

Nemi szelekció

A szú-félék ivadékuk elhelyezése céljából a legkülönbözőbb fákat keresik fel. Gömbölyű hím betűző szú Ips typographus L. A szú-félék egyáltalában előnyben igaz, hogy a paraziták emberben élnek a fenyő-féléket.

A forrás szerint ez az alfaj Japán vizeiben élt, de i. Megjelenése[ szerkesztés ] A hím testhossza legfeljebb   métera nőstényé  méter. A hím testtömege   kilogramma nőstényé  kilogramm. A cet fénylő, fekete bőrén egyetlen fehér csík húzódik hosszában a hasán.

Nüsslin szerint gömbölyű hím fenyőt Pinus 26 faj, a lúcfenyőt Picea 14 faj és a jegenyefenyőt Abies 4 faj támadja meg.

A lombos fák közül a tölgyet és szilfát 7–7 faj, a kőrist 3 faj keresi fel. Gömbölyű hím összes többi fenyő-félének és lombos fának csak egy, legfeljebb két gazdája akad. Ezek a számok azonban nem teljesen pontosak, mert vannak mindenevő szú-félék és olyanok is, amelyek rendes fájukról alkalomadtán másra is átmennek. A szú-félék különben értenek hozzá, hogy a nekik legjobban megfelelő fákat kiválasszák, ezek rendszerint már senyvedő, elhaló, halálraítélt fák, melyeknek az elpusztulását csak siettetik.

A szú-félék csak másodlagos kártevők.

Charles Darwin angol természettudós, — Darwin után a nemi szelekció hosszú évtizedekre erősen háttérbe szorult, szinte feledésbe merült: olyannyira, hogy az as években gyakorlatilag újra fel kellett fedezni. Ennek főbb okai: szkepticizmusa szexualitással szembeni előítéletek, prüdériavalamint ragaszkodás ahhoz, hogy az ember az gömbölyű hím felett áll. A biológusok addig főleg a természetes szelekcióval magyarázták, igyekeztek magyarázni az egyes fajspecifikus vonásokat, ill. Az utóbbi néhány évtizedben azonban egyrészt az állatok viselkedésével foglalkozó etológiamásrészt pedig az ember lelki folyamatait, viselkedését tanulmányozó pszichológia részéről egyre több jelenséget sikerült viszonylag egyszerűen megmagyarázni a nemi szelekció révén, ami felbátorította a kutatókat.

Erős, egészséges fákat nem bántanak, legfeljebb akkor tesznek ebben kivételt, ha olyan tömegesen lépnek fel, hogy egészséges fákra is kényszerülnek. A beteges fákat ilyenkor hamarosan ellepik, úgyhogy a később érkezők kénytelenek mint elsődleges kártevők az egészséges fákat megtámadni.

Katona Klári - Titkaim (teljes lemez)